• Systemer og Produkter
 • Afdelinger
 • Dokumentation
 • 05_on_site_0821_LoRes

  FOKUS PÅ VIDEN

  En af de største forhindringer for at kunne levere bæredygtig lavenergibebyggelse er, at bygningerne opfører sig som forventet i virkeligheden og ikke kun i designet, især fordi vi alle bruger vores bygninger forskelligt.

  Hos Knauf Insulation udvikler vi en forståelse af, hvad der sker på bygningsniveau og hvorfor. Det gør vi for at revolutionere forståelsen af bygningers ydeevne.

  TEST AF BYGNINGER

  Takket være intensive undersøgelser gennem en årrække er virksomheden nu på forkant inden for forskning i bygningers energieffektivitet og isolering, hvor alt fra vurdering og installation til detaljeret overvågning og dataanalyse er omfattet. Vi samarbejder med førende universiteter og institutter i bygningsfysik for bedre at forstå bygningerne, herunder test af varmetab for et helt bygningskompleks

  AKTIVT STANDARDARBEJDE

  Vi arbejder aktivt for de rigtige standarder for bygningers ydeevne, inklusive brandegenskaber. I vores samarbejde med eksperter inden for brandsikkerhed og konstruktion og kollegaer i branchen inden for Fire Safe Europe udvikler vi en bedre forståelse af, hvordan ændringer af termiske regler og forordninger for byggeriet påvirker brandsikkerheden, og hvordan lande i Europa reagerer på dette.