• Systemer og Produkter
 • Afdelinger
 • Dokumentation
 • Smart Construction Project management system concept, Engineer using a digital tablet on a construction site.

  EN MERE EFFEKTIV OG PRODUKTIV INDUSTRY

  Det industrielle landskab er i stærk forandring, og energieffektivitet kommer højere og højere op, efterhånden som industrivirksomheder søger efter måder til at reducere deres CO2-udledning og energiforbrug, samtidig med at konkurrenceevnen bevares.

  Mange af disse ændringer drives af regulering. For eksempel køber og sælger industrien CO2-kreditter i Europa i det såkaldte emissionshandelssystem. Sideløbende hermed skal industrien foretage regelmæssige energisyn under EU's direktiv om energieffektivitet.

  Det bedste svar på alle disse ændringer er ikke særlig kompliceret: Man skal ganske enkelt isolere. Det sparer energi og penge, mens det skåner miljøet og styrker konkurrenceevnen.

  Knauf Insulation Technical Solutions har de rigtige produkter til enhver udfordring inden for teknisk isolering, for eksempel ubrændbare tråd- og lamelmåtter, brandsikrede rørstykker, højtemperaturplader og tankplader samt bindemiddelfrit løsuld og granulat.

  Forestil dig en investering, der betaler sig hjem på to måneder! I en rapport bestilt af den europæiske industriisoleringsfond EiiF, som Knauf Insulation er medlem af, undersøges en række eksempler fra det virkelige liv i forskellige industrier og lande.

  For et kemisk produktionsanlæg i Frankrig var tilbagebetalingstiden på mellem to og fire måneder med årlige energibesparelser på 12.600.000 KWh og årlige omkostningsbesparelser på over € 505.000.

  For et raffinaderi i Italien var tilbagebetalingstiden på mellem ét og tre år med årlige energibesparelser på 1.021.958 kWh og årlige omkostningsbesparelser på € 75.000.