• Systemer og Produkter
 • Afdelinger
 • Dokumentation
 • daniel-peters-2tvkoVK8prc-unsplash

  Stræben efter et mere socialt bæredygtigt samfund

  By Knauf Insulation september 24, 2021

  En relanceret bæredygtighedsstrategi og en pandemi, som vendte op og ned på det meste. Neil Hargreaves er administrerende direktør i Knauf Insulation i Nordeuropa og en af de mange, som hurtigt skulle finde nye løsninger til arbejdspladsen – med nye muligheder og forbedringer som resultat.

  Neil
  Pandemien har påvirket alle på forskellige måder. At sikre medarbejdernes trivsel var førsteprioriteten.

  – I marts sidste år gik vi ind i en reaktionsfase, hvor alt var ukendt, og det havde ekstrem indvirkning på virksomheden. Ikke desto mindre er det lykkedes os at holde gang i produktionen hele krisen igennem – og trivsel var et meget vigtigt element. Omtrent samtidig lancerede vi vores nye ”For A Better World Strategy”, og timingen var perfekt, eftersom den mindede alle om, hvorfor vi gør det, vi gør. Vores førsteprioritet var at skabe et trygt miljø for alle vores medarbejdere, blandt andet ved hurtigt at udvikle klare rammer for det daglige arbejde. Når livet uden for arbejdet føles usikkert, er det endnu vigtigere at have et trygt og meningsfyldt miljø på arbejdspladsen – og kommunikationen var afgørende. Ifølge en nylig medarbejderundersøgelse scorede vi højt på både gennemførelse og støtte, og det gør mig utroligt stolt over den måde, vi har prioriteret og handlet på det seneste år. Intern social bæredygtighed og forståelse af en fleksibel arbejdsform – Virkeligheden fremover kommer til at se meget anderledes ud, end den gjorde før krisen. Den fleksible, nye måde at arbejde på er kommet for at blive. Nogle trives med at arbejde hjemmefra, mens andre elsker den sociale interaktion og ønsker at være på kontoret fem dage om ugen. Vi ønsker engagerede, motiverede og fokuserede medarbejdere – og lederens rolle med at kommunikere, fastlægge visionen og støtte sine kollegaer er utrolig vigtig for at få succes. Krisens fire faser – Efter den indledende reaktionsfase var vi nødt til at opbygge vores modstandsdygtighed. Vi fokuserede på kerneelementerne for at sikre, at de grundlæggende betingelser – såsom at tjene penge – fungerede, som de skulle. I anden halvdel af året påbegyndte vi genopretningsfasen, hvor volumen og efterspørgsel på vores produkter begyndte at blive genoprettet. Og da vi gik ind i det nye år, fokuserede vi på det, vi kalder Den nye virkelighed – som er, hvordan vi skal arbejde i fremtiden. Samlet set har vi gennemgået fire faser: reaktion, modstandsdygtighed, genopretning og Den nye virkelighed.

  "NÅR LIVET UDEN FOR ARBEJDET FØLES USIKKERT, ER DET ENDNU VIGTIGERE AT HAVE ET TRYGT OG MENINGSFYLDT MILJØ PÅ ARBEJDSPLADSEN."

  — Neil Hargreaves

  Forståelse for psykisk sygdom og struktur for fremtiden Et konkret eksempel er især, at vi har indført førstehjælp til psykisk sygdom. Vores medarbejdere skal tilbydes mental støtte på samme måde, som førstehjælp gives ved akutte og fysiske ulykker. Psykisk sygdom skal tages alvorligt, og vi ser professionel hjælp som en forudsætning for virkelig at kunne skabe tryghed og trivsel blandt medarbejderne. Vi introducerede også rammer for, hvordan vi skal arbejde sikkert i fremtiden, når det gælder virus, social afstand, luftkvalitet og hygiejne. Vi har ikke oplevet smitte i vores fabrikker, hvilket beviser deres effektivitet. Resultatet har faktisk været så godt, at vi har delt rammerne med andre virksomheder. Knauf tager også ansvar uden for virksomheden og bidrager til social bæredygtighed i samfundet – Vi vil ikke bare slynge tomme ord ud – vi ønsker at være en positiv styrke i samfundet. Vi har sat mange langsigtede mål, som strækker sig langt ud i fremtiden, men også konkrete og kortsigtede mål til 2025. Først og fremmest vil vi sikre, at alle mennesker har mulighed for at trives i et trygt miljø. Det andet punkt er at opnå CO2-nuludledning og minimere påvirkningen af vores produkt og vores faciliteter. Det tredje punkt er at levere en cirkulær økonomi og at få mere ud af mindre – den glasuld, som vi sælger i Skandinavien, er fremstillet af op til 80 % genbrugte flasker. Det fjerde punkt er at skabe bedre bygninger og sørge for, at det, vi bygger, egner sig til fremtiden. Mennesker er førsteprioriteten, og det starter altid med sikkerhed for os. Vi er forhåbentlig ved at kunne se enden på pandemien. Hvad er de største udfordringer fremover, og hvilken rolle har Knauf Insulations i genopbygningen af samfundet? – 2020 har fået os til at indse, hvad der er vigtigt i livet, og jeg håber, at det bliver husket efter pandemien. Det har vist os, hvilke job der er vigtigst, og det er ikke de administrerende direktører eller højtstående – det er læger, sygeplejersker og dem, der arbejder i fødevarebranchen og på fabrikker, der har holdt gang i økonomien under krisen. Det har fået os alle til at genoverveje vores egne tanker om lighed og social retfærdighed. Pandemien har også fået os til at se på klimakrisen med nye øjne, hvilket er godt. Vi bruger mere tid i naturen, og forhåbentligt forstår flere og flere, hvor vigtig den er. Knauf ønsker at bidrage ved at bygge bedre, og netop det kan vores produkt. Ikke alle er heldige nok til at arbejde for en virksomhed, der har en vision som vores – og at vide, at vi har et produkt, der hjælper med at redde verden, gør det nemmere at stå op om morgenen.