• Προϊόντα & Συστήματα
 • Όμιλος
 • Αρχείο Εγγράφων
 • brand blue gradient

  Νομικό Σημείωμα

  Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

  Knauf Digital GmbH Landshuter Allee 10 80637 Μόναχο, Γερμανία Τηλέφωνο: +49 (0) 9323 / 31-0 Email: [email protected]

  Δικαστήριο τήρησης μητρώου: Επαρχιακό Δικαστήριο Μονάχου Αριθμός μητρώου: HRB 248534

  Διοικητικό συμβούλιο: Christoph Dorn, Lars Klodwig

  Αριθμός φορολογικού μητρώου επί των πωλήσεων σύμφωνα με το Τμήμα 27 (α) του γερμανικού νόμου περί φόρου προστιθέμενης αξίας (UStG): DE325999350

  Ευθύνη

  Αυτός ο ιστότοπος δημιουργήθηκε με τη μέγιστη προσοχή και το περιεχόμενό του ελέγχεται τακτικά. Ωστόσο, η ευθύνη για την ακρίβεια, την επικαιρότητα, την πληρότητα και τη συνεχή διαθεσιμότητα περιορίζεται σε περιπτώσεις βαριάς αμέλειας ή πρόθεσης. Θα εκδίδουμε δεσμευτικές πληροφορίες, συμβουλές, συστάσεις ή εξηγήσεις μόνο εντός του πεδίου εφαρμογής της μεμονωμένης επικοινωνίας. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε, να συμπληρώσουμε, να μειώσουμε ή ακόμα και να σταματήσουμε να παρέχουμε τη διαδικτυακή υπηρεσία μας οποιαδήποτε στιγμή. Ο ιστότοπός μας περιέχει συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστότοπους τρίτων, στο περιεχόμενο των οποίων δεν έχουμε καμία επιρροή. Δεν υιοθετούμε αυτά τα περιεχόμενα ως δικά μας με κανέναν τρόπο και, επίσης, δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη για αυτά τα εξωτερικά περιεχόμενα. Ο σχετικός πάροχος ή διαχειριστής του ιστότοπου είναι υπεύθυνος σε κάθε περίπτωση για το περιεχόμενο και τις πολιτικές απορρήτου των συνδεδεμένων τοποθεσιών.

  Πνευματική ιδιοκτησία

  Η διάταξη του ιστότοπου, τα γραφικά και οι εικόνες που χρησιμοποιούνται, καθώς και τα περιεχόμενα αυτού του ιστότοπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και άλλους νόμους περί διανοητικής ιδιοκτησίας. Διατηρούμε ρητά όλα τα δικαιώματα ως προς αυτό. Ειδικότερα, για την αναπαραγωγή, την επεξεργασία, τη διανομή και κάθε είδους εκμετάλλευση απαιτείται η γραπτή συγκατάθεσή μας, εκτός εάν το μέτρο επιτρέπεται χωρίς συναίνεση βάσει των νομοθετικών διατάξεων.

  Σημείωση σύμφωνα με το Τμήμα 36 του Νόμου επίλυσης καταναλωτικών διαφορών (VSBG) Η Knauf Digital GmbH δεν θα συμμετέχει σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτών κατά την έννοια του VSBG και, επίσης, δεν είναι υποχρεωμένη να το πράξει.