• Προϊόντα & Συστήματα
 • Όμιλος
 • Αρχείο Εγγράφων
 • Knauf - AQUAPANEL® Basecoat Fine 25kg - 665125 AQUAPANEL® Basecoat Fine 25kg

  Πιστοποιητικά & Βεβαιώσεις

  CE

  AQUAPANEL® Basecoat Fine 25kg

  Λεπτόκοκκο βασικό επίχρισμα τσιμεντοσανίδων AQUAPANEL
  • Αντίδραση στη φωτιά: Α1
  • Θλιπτική αντοχή σε 28 ημέρες: CS IV
  • Συντελεστής απορρόφησης νερού: W 2
  • Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λ10,dry) με βάση το πρότυπο (EN 1745): ≤ 0.76 W/(m K) P=90%

  Πεδίο εφαρμογής

  Εξωτερικοί τοίχοι/ Όψεις
  665125 AQUAPANEL® Basecoat Fine 25kg
  AQUAPANEL® Basecoat Fine 25kgΛεπτόκοκκο βασικό επίχρισμα τσιμεντοσανίδων AQUAPANEL

  Περιγραφή & Λεπτομέρειες

  To AQUAPANEL® Basecoat Fine είναι τσιμεντοειδές υλικό με κοκκομετρία έως 0,6mm, εμπλουτισμένο με ρητίνες, το οποίο χρησιμοποιείται ως βασικό επίχρισμα των τσιμεντοσανίδων AQUAPANEL® Indoor, Outdoor και Universal. Είναι κονίαμα γενικής χρήσης (GP) κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερικήχρήση σύμφωνα με τo πρότυπo ΕΝ 998-1.

  • Αντίδραση στη φωτιά: Α1
  • Θλιπτική αντοχή σε 28 ημέρες: CS IV
  • Συντελεστής απορρόφησης νερού: W 2
  • Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λ10,dry) με βάση το πρότυπο (EN 1745): ≤ 0.76 W/(m K) P=90%
  • Συντελεστής διαπερότητας υδρατμών (μ): 25 (Πίνακες EN 1745)

  To AQUAPANEL Basecoat Fine χρησιμοποιείται ως βασικό επίχρισμα τσιμεντοσανίδων AQUAPANEL στις εξής περιπτώσεις

  Έγγραφα

  Κωδικοί & Συσκευασίες

  AQUAPANEL® Basecoat Fine 25kg