• Προϊόντα & Συστήματα
 • Όμιλος
 • Αρχείο Εγγράφων
 • Knauf - Fire Protection Acrylic (FPA) - 23058 0082 Fire Protection Acrylic

  Πιστοποιητικά & Βεβαιώσεις

  CE

  Fire Protection Acrylic (FPA)

  Υλικό πυροσφραγίσεων για σημεία διέλευσης και αρμούς διαστολής
  • Πυραντίσταση: Έως και 4 ώρες (εξαρτάται από την εφαρμογή)
  • Ηχομόνωση: 62dB – Σε σφράγιση αρμού ≥ 12mm βάθους
  • Ελαστικότητα: Απορροφά κίνηση αρμού μέχρι 12,5% (αρμοί διακοπής)
  • Πιστοποίηση ETA 18/0933 και ETA 18/0932

  Πεδίο εφαρμογής

  Εσωτερικοί τοίχοιΟροφές
  23058 0082 Fire Protection Acrylic
  Fire Protection Acrylic (FPA)Υλικό πυροσφραγίσεων για σημεία διέλευσης και αρμούς διαστολής

  Περιγραφή & Λεπτομέρειες

  Διογκούμενο σφραγιστικό ενός συστατικού, υδατικής βάσης. Χρησιμοποιείται σε διάκενα ανοιγμάτων - διελεύσεων και σε κατασκευαστικούς αρμούς σε τοίχους γυψοσανίδας, ή συμβατικούς, καθώς και σε δάπεδα.

  • Πυραντίσταση: Έως και 4 ώρες (εξαρτάται από την εφαρμογή)
  • Ηχομόνωση: 62dB – Σε σφράγιση αρμού ≥ 12mm βάθους
  • Ελαστικότητα: Απορροφά κίνηση αρμού μέχρι 12,5% (αρμοί διακοπής)
  • Πιστοποίηση ETA 18/0933 και ETA 18/0932

  Το Knauf Fire Protection Acrylic (FPA) είναι ένα διογκούμενο σφραγιστικό ενός συστατικού,υδατικής βάσης.Χρησιμοποιείται σε διάκενα ανοιγμάτων - διελεύσεων και σε κατασκευαστικούς αρμούςσε τοίχους γυψοσανίδας, ή συμβατικούς, καθώς και σε δάπεδα.Το ακρυλικό αυτό σφραγιστικό, υψηλής ελαστικότητας, μπορεί να χρησιμοποιηθείσε κατασκευαστικούς αρμούς πλάτουςέως 50mm, καθώς και σε όλους τους τύπουςπυράντοχων διελεύσεων (καλώδια – σωλήνες) με διάκενο από 10mm έως 30mmκαι προσφέρει πυραντίσταση έως 4 ώρες (EI240), ενώ ταυτόχρονα αυξάνειτην ηχομονωτική ικανότητα της κατασκευής με διάρκεια ζωής άνω των 30 ετών.

  Έγγραφα

  Κωδικοί & Συσκευασίες

  Fire Protection Acrylic (FPA)