• Προϊόντα & Συστήματα
 • Όμιλος
 • Αρχείο Εγγράφων
 • Knauf - Ηχομονωτική ελαστική σφράγιση αρμών - 3461 Trennwandkitt

  Ηχομονωτική ελαστική σφράγιση αρμών

  Ηχομονωτική ελαστική σφράγιση αρμών σε συστήματα ξηράς δόμησης με γυψοσανίδες
  • Ετοιμόχρηστη παστοειδής μαστίχη
  • Μόνιμα πλαστικό ελλαστική
  • Καλή πρόσφυση
  • Βαφόμενη

  Πεδίο εφαρμογής

  Εσωτερικοί τοίχοι
  3461 Trennwandkitt
  Ηχομονωτική ελαστική σφράγιση αρμώνΗχομονωτική ελαστική σφράγιση αρμών σε συστήματα ξηράς δόμησης με γυψοσανίδες

  Περιγραφή & Λεπτομέρειες

  Το Knauf Trennwandkitt είναι μια ακρυλικη μαστίχη με πλαστοελαστικές ιδιότητες που σκληραίνει μετά την εξάτμιση του νερού που εμπεριέχεται στην πάστα Απόχρωση λευκή

  • Ετοιμόχρηστη παστοειδής μαστίχη
  • Μόνιμα πλαστικό ελλαστική
  • Καλή πρόσφυση
  • Βαφόμενη
  • Αραιώνεται με νερό
  • Σκληραίνει εντός περίπου 10 ημερών
  • Πληροί τις απαιτήσεις του RAL UZ 123 (Πιστοποίηση Βlauer Engel)
  • Άοσμο, χωρίς φθαλικές ίνες, APO, διαλύτες και χλωριωμένους υδρογονάνθρακες

  Για την σφράγιση αρμών μεταξύ συστημάτων ξηράς δόμησης γυψοσανίδων και πλευρικών δομικών στοιχείων ή επιφανειών, ιδιαίτερα στην περίπτωση απαιτήσεων ηχομόνωσης, π.χ. διαχωριστικοί τοίχοι και οροφές γυψοσανίδας. Προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

  Κωδικοί & Συσκευασίες

  Ηχομονωτική ελαστική σφράγιση αρμών