• Προϊόντα & Συστήματα
 • Όμιλος
 • Αρχείο Εγγράφων
 • Knauf - Knauf Fire Wrap - 22035 0082 Knauf Fire Wrap

  Πιστοποιητικά & Βεβαιώσεις

  CE

  Knauf Fire Wrap

  Πυροδιογκούμενη λωρίδα γραφιτούχας βάσης
  • Πυραντίσταση: Έως και 4 ώρες (πυραντίσταση ΕΙ240), ανάλογα με την εφαρμογή
  • Ηχομόνωση 55 dB – σε συνδυασμό με το Knauf FPC Panel 64 dB – σε συνδυασμό με το Knauf Fire Protection Mortar – FPM
  • Πιστοποίηση ETA 18/0927

  Πεδίο εφαρμογής

  Εσωτερικοί τοίχοιΟροφές
  22035 0082 Knauf Fire Wrap
  Knauf Fire WrapΠυροδιογκούμενη λωρίδα γραφιτούχας βάσης

  Περιγραφή & Λεπτομέρειες

  Πυροδιογκούμενη λωρίδα γραφιτούχας βάσης, η οποία όταν έρχεται σε επαφή με την φωτιά, καλύπτει τα κενά που δημιουργούνται καθώς λιώνουν οι πλαστικοί σωλήνες, ή τα μονωτικά των μεταλλικών σωλήνων γύρω από τα οποία έχει τοποθετηθεί.

  • Πυραντίσταση: Έως και 4 ώρες (πυραντίσταση ΕΙ240), ανάλογα με την εφαρμογή
  • Ηχομόνωση 55 dB – σε συνδυασμό με το Knauf FPC Panel 64 dB – σε συνδυασμό με το Knauf Fire Protection Mortar – FPM
  • Πιστοποίηση ETA 18/0927

  To Knauf Fire Wrap είναι μία πυροδιογκούμενη λωρίδα γραφιτούχας βάσης, η οποία όταν έρχεται σε επαφή με την φωτιά, καλύπτει τα κενά που δημιουργούνται καθώς λιώνουν οι πλαστικοί σωλήνες, ή τα μονωτικά των μεταλλικών σωλήνων, γύρω από τα οποία έχει τοποθετηθεί.To Knauf Fire protection Wrap μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις πλαστικών σωλήνων (PVC-C, PVC-U, PP, PE, PE-HD, ABS και SAN+PVC) καθώς και σε περιπτώσεις μεταλλικών σωλήνων στους οποίους περιμετρικά έχει εφαρμοστεί μονωτικό υλικό.Τοποθετείται γύρω από τον σωλήνα στα σημεία διέλευσης και στην συνέχεια εφαρμόζεται το Knauf FPC Panel ή το Knauf Fire Protection Mortar – FPM, προκειμένου να ολοκληρωθεί η πυροσφράγιση του ανοίγματος.To Knauf Fire protection Wrap είναι διαθέσιμο, είτε σε έτοιμα προδιαμορφωμένα εσωτερικά κολάρα για τις συνήθεις διαμέτρους σωλήνων, είτε σε ρολά των 25m.Διάρκεια ζωής που ξεπερνάει τα 30 έτη.

  Έγγραφα

  Κωδικοί & Συσκευασίες

  Knauf Fire Wrap