• Προϊόντα & Συστήματα
 • Όμιλος
 • Αρχείο Εγγράφων
 • Knauf - SUPAFIL CAVITY WALL 034 - SUPAFIL Cavity Wall print
  Knauf - SUPAFIL CAVITY WALL 034 - Knauf Insulation Supafil Naked-Image-UK
  Knauf - SUPAFIL CAVITY WALL 034 - Spoumuur na-isolatie-Supafil-Cavity-033
  Knauf - SUPAFIL CAVITY WALL 034 - SUPAFIL Cavity Wall print

  Πιστοποιητικά & Βεβαιώσεις

  CEEPDIndoor Air Comfort® GoldDeclareBlue angelISO 14001

  SUPAFIL CAVITY WALL 034

  Παρθένος ορυκτοβάμβακας πλήρωσης διακένου διπλής τοιχοποιίας με εμφύσηση
  • Απλότητα και ταχύτητα στην εφαρμογή
  • Άκαυστο υλικό κατηγορίας Α1 κατά Euroclass/EN 13501-1
  • Εξαιρετικές θερμομονωτικές ιδιότητες
  • Ανθεκτικό σε μικροοργανισμούς και τρωκτικά

  Πεδίο εφαρμογής

  Σκεπές
  SUPAFIL Cavity Wall print
  SUPAFIL CAVITY WALL 034Παρθένος ορυκτοβάμβακας πλήρωσης διακένου διπλής τοιχοποιίας με εμφύσηση

  Περιγραφή & Λεπτομέρειες

  Το Supafil Cavity Wall 034 είναι ένας φυσικά άκαυστος παρθένος ορυκτοβάμβακας, για εφαρμογές θερμομόνωσης, μέσω πλήρωσης δομικών στοιχείων με την τεχνική της εμφύσησης, με χρήση ειδικής μηχανής. Λόγω των εξαιρετικών θερμικών ιδιοτήτων του, εξασφαλίζει υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας. Επίσης ενισχύει την ακουστική άνεση καθώς διαθέτει εξαιρετικές ηχοαπορροφητικές ιδιότητες. Επίσης, λόγω της ορυκτής φύσης του, το Supafil είναι άκαυστο υλικό κατηγορίας Α1 κατά EN 13501-1, ανθεκτικό σε μύκητες, δεν σαπίζει, δεν αποσυντίθεται και εμποδίζει την ανάπτυξη βακτηρίων και μικροοργανισμών. Παράγεται σε μεγάλο βαθμό από ανακυκλωμένα υλικά γεγονός που συμβάλλει στην κυκλική οικονομία. Επίσης παρουσιάζει αμελητέες εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC Emissions) και γι' αυτό φέρει τις πιστοποιήσεις Blue Angel και Eurofins Indoor Air Comfort Gold.

  • Απλότητα και ταχύτητα στην εφαρμογή
  • Άκαυστο υλικό κατηγορίας Α1 κατά Euroclass/EN 13501-1
  • Εξαιρετικές θερμομονωτικές ιδιότητες
  • Ανθεκτικό σε μικροοργανισμούς και τρωκτικά
  • Ανθεκτικό στη γήρανση
  • Σταθερότητα διαστάσεων
  • Χημικά αδρανές - καμία αντίδραση με περιβάλλοντα υλικά
  • Κορυφαία διαπιστευτήρια βιωσιμότητας και υγιεινής

  Πλήρωση δικέλυφης τοιχοποιίας

  Το προϊόν προορίζεται να παρέχει θερμομόνωση μέσω πλήρωσης διακένων σε δικέλυφες τοιχοποιίες. Είναι δανικό για διαμερίσματα, χωρίς επέμβαση στο κέλυφος του κτιρίου παρέχοντας μια ταχύτατη, οικονομική και αποδοτική εφαρμογή θερμομόνωσης με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Διαθέτει εξαιρετικές θερμομονωτικές ιδιότητες σε πολύ χαμηλές καταναλώσεις. Σε πυκνότητα εγκατάστασης μόλις 30 kg/m3 , εντός του διακένου, ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητάς του λ, φτάνει μέχρι 0,034 W/mK. Το Supafil Cavity Wall είναι μόνιμα υδατοαπωθητικό, συνεπώς σε περίπτωση εισροής νερού, λόγω βλάβης από την εξωτερική πλευρά της τοιχοποιίας, δεν επιτρέπει τη διείσδυση στο εσωτερικό του. Επίσης δεν περιέχει πρόσθετες οργανικές ουσίες, συνεπώς είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό σε μύκητες και εμποδίζει την ανάπτυξη βακτηρίων και λοιπών μικροοργανισμών. Εγκαθίσταται από εξειδικευμένα συνεργεία, με ειδική μηχανή εμφύσησης, μέσα σε 1 μόλις ημέρα, χωρίς καμία διακοπή της κανονικής ζωής του σπιτιού. Δεν δημιουργεί σκόνη κατά την εγκατάσταση και δεν προκαλεί καμία ζημιά στο εξωτερικό (ούτε το εσωτερικό) του σπιτιού.

  Έγγραφα

  Δήλωση Επίδοσης (DoP)
  • Δήλωση απόδοσης: B4220MPCPR
  • Οι δηλώσεις επιδόσεων (DoPs), τα δελτία δεδομένων ασφαλείας (SDS) και οι δηλώσεις περιβαλλοντικών προϊόντων (EPD) για τα προσφερόμενα προϊόντα μας μπορούν να βρεθούν μέσω μιας κεντρικής βάσης δεδομένων της Knauf Insulation.
  Knauf Insulation DoP, SDS, EPD Files

  Κωδικοί & Συσκευασίες

  SUPAFIL CAVITY WALL 034