• Tooted ja süsteemid
 • Divisjonid
 • Keskuse allalaadimine
 • brand blue gradient

  Privaatsuspoliitika

  Zásady ochrany osobních údajů

  I. Obecné informace o zpracování údajů

  Osobní údaje našich uživatelů zpracováváme pro účely popsané níže, v souladu s platnými zákony a zejména v souladu s evropským nařízením o ochraně osobních údajů.

  V těchto Zásadách ochrany osobních údajů bychom rádi informovali naše uživatele o povaze, rozsahu a účelech shromažďování a používání jejich osobních údajů a informovali o právním základu pro zpracování údajů, době uchovávání a o příslušných právech souvisejících se zpracováním údajů.

  II. Název a adresa správce

  Správcem ve smyslu GDPR a dalších předpisů o ochraně osobních údajů je společnost:

  Knauf Digital GmbH Landshuter Allee 10 80637 Mnichov, Německo Telefon: +49 (0) 9323 / 31-0 E-mail: [email protected] https://www.knauf.com

  III. Pověřenec pro ochranu osobních údajů – skupina Knauf Group

  Am Bahnhof 7 97346 Iphofen Německo Telefon: +49 (0) 9323 / 31-0 E-mail: [email protected]

  IV. Jak zpracováváme osobní údaje na našich webových stránkách

  Poskytování webových stránek a vytváření souborů protokolu

  Popis a rozsah zpracování údajů Při každém přístupu na naše webové stránky náš systém automaticky zaznamenává informace, které nám předává prohlížeč uživatele. Tyto údaje zahrnují IP adresu a související polohu, datum a čas návštěvy, operační systém zařízení, poskytovatele internetových služeb a webové stránky, které uživatel při své návštěvě na webu prochází (takzvané „soubory protokolu“ nebo „záznamy relací“). Zpracování osobních údajů je nezbytné pro provoz webových stránek.

  Účel zpracování údajů Obecně údaje používáme k tomu, abychom umožnili přístup na naše webové stránky a jejich zobrazení, abychom zajistili jejich bezpečnost, zejména abychom zabránili neoprávněným zásahům do jejich prostředí, a abychom mohli vykonávat naše zákonná práva a povinnosti týkající se takovýchto neoprávněných zásahů. Kromě toho analyzujeme záznamy relací, abychom naše webové stránky optimalizovali. Výše uvedené účely představují také náš oprávněný zájem na zpracování údajů.

  Doba uchovávání Údaje jsou vymazány v okamžiku, kdy již nejsou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. Pokud jsou údaje zaznamenávány za účelem poskytování webových stránek, je tomu tak v případě ukončení příslušné relace. Pokud jsou údaje uloženy v souborech protokolu, nastane tak maximálně po třiceti dnech.

  Používání souborů cookie

  Naše webové stránky používají soubory cookie. Přečtěte si prosím naše Zásady používání souborů cookie.

  V. Komunikace s našimi uživateli

  Kontakt

  Popis a rozsah zpracování údajů Pokud nám uživatelé chtějí zaslat dotaz či žádost o informace, mohou tak učinit prostřednictvím kontaktního formuláře nebo uvedené e-mailové adresy. Když uživatel vyplní kontaktní formulář, zpracujeme název jeho společnosti, typ oddělení, jméno, e-mail, PSČ, město, zemi, kategorii záměru a jakékoli další podrobnosti, které se rozhodne poskytnout. Osobní údaje uživatele předané spolu se zprávou jsou zpracovávány výhradně za účelem zpracování této konverzace.

  Uživatelé nejsou povinni nám své osobní údaje poskytnout. Potřebujeme však určité údaje, abychom mohli uživatele kontaktovat a na jejich žádost nebo dotaz odpovědět.

  Za účelem zodpovězení dotazu uživatele zaslaného prostřednictvím kontaktního formuláře společnost Knauf Digital GmbH tento dotaz předá příslušné pobočce Knauf k dalšímu zpracování.

  K zajištění služby kontaktního formuláře využíváme funkce společnosti HubSpot Inc., 2nd Floor, 25 First Street, Cambridge, MA 02141, USA (dále jen „HubSpot“).

  Účel zpracování údajů Zpracování osobních údajů v rámci naší komunikace s uživatelem je založeno na našich oprávněných zájmech reagovat na žádosti nebo dotazy nebo jinak komunikovat s uživateli našich webových stránek. V případě potřeby komunikujeme s uživatelem také v souvislosti s uzavřením smlouvy. Tyto informace slouží výhradně k zodpovězení jeho dotazů a poskytnutí nezbytné pomoci. Údaje nepoužíváme pro žádné jiné účely bez jeho výslovného souhlasu.

  Newsletter

  Popis a rozsah zpracování údajů Uživatelé mají na našich webových stránkách možnost přihlásit se k bezplatnému odběru obecných nebo tematických newsletterů. Uživatel uvede informace včetně svých kontaktních údajů (jméno, příjmení, e-mail) a své země a může uvést další nepovinné údaje (telefon, název firmy, profese, PSČ, město, zájmy). Údaje shromažďujeme jménem a pro potřeby společnosti skupiny Knauf, o jejíž newsletter má uživatel zájem, jak bude uvedeno při přihlášení k jeho odběru.

  K zajištění služeb newsletteru využíváme funkce HubSpot.

  Účel zpracování údajů Společnost skupiny Knauf zasílající newsletter zpracovává osobní údaje, aby informovala své stávající a potenciální zákazníky o produktech, službách a akcích skupiny Knauf. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu, který uživatel udělí při přihlášení k odběru newsletteru. Tyto údaje slouží výhradně k zasílání newsletteru.

  Uživatel může své přihlášení k odběru newsletteru kdykoli zrušit. V každém newsletteru je za tímto účelem uveden příslušný odkaz.

  VI. Vytvoření účtu

  Popis a rozsah zpracování údajů Uživatelé si mohou zaregistrovat osobní uživatelský účet Knauf nebo se k němu přihlásit. Bude vytvořen globální účet s jedinečným identifikátorem, který poskytuje přístup k rozhraní pro firemní zákaznické aplikace, např. k přehledům objednávek nebo kalkulačce materiálů a správě informací (např. kontaktní údaje, nastavení země a jazyka).

  Pro provedení registrace musí uživatel poskytnout povinné informace, včetně e-mailu, jména, příjmení, kategorie uživatele (např. architekt, distributor, investor atd.), země a jazyka a volitelně může uvést své telefonní číslo. Zpracováváme také IP adresu uživatele a datum a čas registrace.

  Účel zpracování údajů Registrace uživatelů je nutná k tomu, abychom mohli na našich webových stránkách poskytovat určitý obsah a služby a také umožňovat určitý přístup k našim digitálním službám. Osobní údaje budeme zpracovávat za účelem plnění smlouvy, kterou s uživatelem při registraci uzavřeme.

  Doba uchovávání Pokud bude registrace na našem webu zrušena nebo změněna, budou údaje vymazány. Neúplné registrační údaje (např. uživatel uvedl jméno a e-mail, ale nezadal heslo) nebo zamčené účty z důvodu neúspěšného pokusu o zadání hesla budou po sedmi dnech smazány.

  VII. Firemní profily

  Na profesních a sociálních sítích provozujeme veřejně přístupné firemní profily, kde poskytujeme informace o naší společnosti, našich produktech a službách týkajících se stavebních materiálů, sádrokartonu, izolace a stropů. Poskytujeme zde aktuální informace o naší společnosti a relevantní novinky z oboru a vytváříme příležitost pro uživatele těchto sítí s námi komunikovat.

  Pokud uživatel s naším firemním profilem interaguje, např. pokud zveřejňuje, sdílí nebo „lajkuje“ určitý obsah, zpracováváme osobní údaje, jako je jméno nebo profilový obrázek. Toto zpracování je založeno na našem oprávněném zájmu prezentovat informace o naší společnosti a komunikovat s (potenciálními) zákazníky a obchodními partnery. Údaje generované v souvislosti s firemním profilem se neukládají do našich vlastních systémů.

  Když uživatel navštíví náš firemní profil, mohou být další osobní údaje zpracovány provozovatelem profesní nebo sociální sítě bez ohledu na to, zda má uživatel zaregistrován účet nebo je k němu přihlášen. Zpracování údajů sociálními sítěmi může být založeno na různých právních základech, které jsou provozovatelé sociálních sítí povinni uvést. Obecně nemáme žádný vliv na zpracování osobních údajů provozovatelem profesní nebo sociální sítě. Podrobnosti o činnostech zpracování údajů příslušnými sítěmi tedy naleznete v jejich zásadách ochrany osobních údajů.

  V zásadě mohou uživatelé uplatnit svá práva, jak je vysvětleno v části XIV. Rights of the data subject, vůči nám nebo provozovateli příslušné sítě. Vezměte prosím na vědomí, že navzdory našemu společnému postavení správce nemůžeme operace zpracování údajů na portálech sociálních sítí zcela ovlivnit. Naše možnosti jsou primárně zaměřeny na firemní zásady příslušného poskytovatele.

  Bez zpracování výše uvedených osobních údajů nebude uživatel moci s našimi firemními profily interagovat.

  V současné době využíváme tyto profesní a sociální sítě:

  X (dříve známá jako Twitter): Tuto platformu provozuje společnost Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irsko. Další informace o zpracování osobních údajů sítí X naleznete zde: https://twitter.com/de/privacy.

  YouTube: Tuto platformu provozuje společnost YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Spojené státy americké. Další informace o zpracování osobních údajů platformou YouTube naleznete zde: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de.

  LinkedIn: Tuto platformu provozuje společnost LinkedIn, Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irsko. Další informace o zpracování osobních údajů platformou LinkedIn naleznete zde: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

  XING: Tuto platformu provozuje společnost XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Německo. Další informace o zpracování osobních údajů platformou Xing naleznete zde: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

  VIII. Analýza a reklama

  Popis a rozsah zpracování údajů

  Google AdWords

  Používáme službu Google AdWords společnosti Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irsko (dále jen „Google“). Tato služba nám umožňuje umísťovat reklamu. Google za tímto účelem umístí do vašeho počítače soubor cookie. V důsledku toho mohou být ukládány a vyhodnocovány osobní údaje, především aktivita uživatele (zejména jaké stránky navštívil a na jaké prvky klikl), dále informace o zařízení a prohlížeči (zejména IP adresa a operační systém), údaje o zobrazovaných reklamách (zejména o tom, jaké reklamy byly zobrazeny a zda na ně uživatel klikl), a také údaje od reklamních partnerů (zejména pseudonymizovaná ID uživatelů). Další informace o zpracování osobních údajů společností Google naleznete zde: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de.

  Dostáváme pouze informace o celkovém počtu uživatelů, kteří zareagovali na naši reklamu. Nejsou nám tedy předávány žádné informace, které by nám umožnily vás identifikovat. Tyto informace nejsou použity za účelem sledování. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu uživatele.

  Facebook Retargeting

  Používáme funkce reklamního pluginu Facebook Retargeting od společnosti Meta Platforms Technologies Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Irsko (dále jen „Facebook Retargeting“). Facebook Retargeting se používá k vedení reklamních kampaní a interakci s nimi. Facebook Retargeting uživatelům připomíná produkty, které vyhledávali nebo které si prohlíželi, ale nezakoupili je. Facebook v rámci tohoto procesu ukládá do vašeho zařízení soubory cookie. V důsledku toho Facebook zpracovává zejména tyto osobní údaje: – informace o aktivitách uživatele – navštívené webové stránky – jaké produkty si uživatel zobrazil – na jaké reklamy uživatel klikl – informace o zařízení, zejména typ zařízení, IP adresa – facebookový účet uživatelů, pokud jsou uživatelé na Facebooku přihlášeni. Údaje jsou v tomto ohledu zpracovávány na serverech společnosti Meta Platforms, Inc. 1601 Willow Rd Menlo Park, Kalifornie 94025-1453, USA. Mezi další příjemce údajů patří poskytovatelé a poskytovatelé služeb společnosti Meta Platforms, Inc., například pro účely analýzy. Další informace o zpracování osobních údajů platformou Facebook naleznete zde: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

  Funkci Facebook Retargeting používáme k umísťování reklam na různé platformy a k analýze, jak uživatelé s těmito reklamami interagují. Naším záměrem je umožnit těmto uživatelům zobrazovat personalizovanou reklamu, která je pro ně relevantní. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu uživatele.

  Google Ads Remarketing

  Používáme službu Google Ads Remarketing společnosti Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irsko (dále jen „Google“). Google Remarketing se používá pro reklamní účely za účelem přesměrování návštěvníků na naše webové stránky prostřednictvím reklam Google Ads. Pomocí služby Google Ads Remarketing lze vytvářet cílové skupiny („podobné cílové skupiny“), které například vstoupily na určité stránky. Daného uživatele tak lze identifikovat na jiných webových stránkách a je možné mu zobrazovat cílenou reklamu. Google za tímto účelem umístí do počítače daného uživatele soubor cookie. V důsledku toho mohou být ukládány a vyhodnocovány osobní údaje, především aktivita uživatele (zejména jaké stránky navštívil a na jaké prvky klikl), dále informace o zařízení a prohlížeči (zejména IP adresa a operační systém), údaje o zobrazovaných reklamách (zejména o tom, jaké reklamy byly zobrazeny a zda na ně uživatel klikl), a také údaje od reklamních partnerů (zejména pseudonymizovaná ID uživatelů). Další informace o zpracování osobních údajů společností Google naleznete zde: https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en a https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

  Účelem zpracování osobních údajů je cílené oslovení cílové skupiny. Soubory cookie uložené v zařízeních uživatelů je při návštěvě webové stránky poznají, a mohou jim proto zobrazovat reklamu dle jejich zájmů. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu uživatele.

  Adobe Analytics

  Využíváme analytickou službu Adobe Analytics od společnosti Adobe Inc, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA a jejího zástupce v EU, společnosti Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irská republika (dále jen „Adobe“). Společnost Adobe za tímto účelem umístí do vašeho počítače soubor cookie. V důsledku toho mohou být ukládány a vyhodnocovány osobní údaje, zejména aktivita uživatele (především jaké stránky navštívil a na které prvky klikl), dále informace o zařízení a prohlížeči (zejména IP adresa a operační systém). Další informace o zpracování osobních údajů společností Adobe naleznete zde: https://www.adobe.com/de/privacy.html.

  Zpracování osobních údajů uživatelů službou Adobe Analytics nám umožňuje analyzovat chování našich uživatelů při surfování na internetu. Vyhodnocením získaných údajů můžeme sestavit informace o využití jednotlivých složek naší nabídky. Tato analýza nám pomáhá naše webové stránky neustále vylepšovat a také zvyšovat jejich uživatelskou přívětivost.

  Adobe Launch

  Využíváme služeb Adobe Experience Platform Launch společnosti Adobe Inc, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA a jejího zástupce v EU, společnosti Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irská republika (dále jen „Adobe Launch“). Služba Adobe Launch je navržena pro správu a využívání marketingových a analytických tagů pro webové stránky a mobilní aplikace. Používáme je ke shromažďování informací o používání našich webových stránek. Služba Adobe Launch poskytuje knihovnu obsahující tagy pro další řešení společnosti Adobe.

  HubSpot

  Využíváme funkce HubSpot. HubSpot je integrované softwarové řešení, které používáme k pokrytí různých aspektů našeho online marketingu. Patří mezi ně obecné výkazy (zejména zdroje návštěvnosti, přístupy atd.).

  Další informace o zpracování údajů prostřednictvím řešení HubSpot naleznete zde: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy.

  Facebook pixel

  Používáme službu Facebook pixel od společnosti Meta Platforms, Inc. 1601 Willow Rd Menlo Park, Kalifornie 94025-1453, USA a jejího zástupce v EU, společnosti Meta Platforms Technologies Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Irsko. Umožňuje nám sledovat počínání uživatelů poté, co zhlédli nebo klikli na reklamu na Facebooku. V důsledku toho mohou být ukládány a vyhodnocovány osobní údaje, především aktivita uživatele (zejména jaké stránky navštívil a na jaké prvky klikl), dále informace o zařízení a prohlížeči (zejména IP adresa a operační systém), údaje o zobrazovaných reklamách (zejména o tom, jaké reklamy byly zobrazeny a zda na ně uživatel klikl), a také údaje od reklamních partnerů (zejména pseudonymizovaná ID uživatelů). Díky tomu můžeme vyhodnotit efektivitu našich reklam na Facebooku pro statistické účely a účely průzkumu trhu. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu uživatele.

  Údaje mohou být během tohoto procesu přeneseny na servery společnosti Facebook v USA. Takto shromážděné údaje jsou pro nás anonymní, jinými slovy nemůžeme si zobrazit osobní údaje jednotlivých uživatelů. Tyto údaje však ukládá a zpracovává Facebook. Facebook může tyto údaje propojit s vaším účtem na Facebooku a použít je pro vlastní reklamní účely v souladu se zásadami Facebooku o používání údajů. Další informace o zpracování osobních údajů platformou Facebook naleznete zde: https://de-de.facebook.com/policy.php.

  LinkedIn Insight Tag

  Používáme funkce marketingového pluginu LinkedIn Insight Tag společnosti LinkedIn Ireland, Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko. Umožňuje nám získávat informace o návštěvnících webu a sestavovat podrobné přehledy o kampaních, a vyhodnotit tak návštěvnost webu a konverze. Platforma LinkedIn ukládá do zařízení uživatele soubory cookie. V důsledku toho jsou prostřednictvím této platformy zpracovávány následující osobní údaje: adresa URL, odkazující adresa URL, IP adresa ve zkrácené nebo hashované podobě, vlastnosti zařízení a prohlížeče (uživatelský agent) a také časové razítko. Další informace o zpracování osobních údajů společností LinkedIn naleznete zde: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE.

  Společnost LinkedIn s námi nesdílí osobní údaje, ale pouze nabízí souhrnné přehledy o cílové skupině a reklamách. Společnost LinkedIn také nabízí funkci remarketingu, která nám umožňuje zobrazovat cílenou a personalizovanou reklamu mimo naše webové stránky, aniž bychom zjistili totožnost návštěvníka webu. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu uživatele.

  Účel zpracování údajů Osobní údaje budeme zpracovávat v souladu s výše uvedenými účely na základě souhlasu uživatele.

  IX. Doba uchovávání

  Pokud není v těchto Zásadách ochrany osobních údajů uvedeno jinak, platí pro dobu uchovávání osobních údajů následující: Osobní údaje budeme uchovávat pouze tak dlouho, dokud k tomu existuje legitimní nebo jiný právní důvod, přičemž tyto právní základy budeme průběžně kontrolovat. Pokud již pro uchovávání údajů neexistuje právní důvod, bezpečně je vymažeme nebo je v některých případech anonymizujeme.

  Určení doby uchovávání údajů se řídí následujícími kritérii:

  • doba, po kterou máme trvalý vztah s našimi uživateli (například pokud u nás mají účet);

  • existence zákonné povinnosti, která se na naši společnost vztahuje (například některé zákony nám ukládají povinnost uchovávat po určitou dobu záznamy o transakcích, které tak můžeme vymazat až po jejím uplynutí); nebo

  • skutečnost, zda je uchovávání údajů nezbytné s ohledem na naše právní postavení (například s ohledem na platné promlčecí lhůty, soudní spory nebo vyšetřování regulačními úřady).

  X. Sdílení údajů

  Informace o našich uživatelích můžeme sdílet v případě, že je to nutné nebo vhodné, zejména pokud k tomu máme zákonnou povinnost nebo sledujeme svůj oprávněný zájem:

  • S externími poskytovateli služeb, kteří pracují naším jménem, za účelem usnadnění služeb, které nám poskytují. Mohou to být poskytovatelé služeb například v oblasti hostingu webových stránek, analýzy dat, zpracování plateb, vyplňování objednávek, prevence podvodů, informační technologie, zákaznického servisu, dodávání marketingových služeb a dalších služeb.

  • S vládními orgány, orgány činnými v trestním řízení nebo jinými třetími stranami pro právní, bezpečnostní nebo ochranné účely, jako je splnění zákonných požadavků; za účelem vymáhání nebo uplatňování našich podmínek služby a dalších dohod; a za účelem ochrany našich práv a majetku nebo zajištění bezpečnosti našich uživatelů či třetích stran.

  • S našimi přidruženými společnostmi a dalšími společnostmi skupiny Knauf, které najdete zde: https://knauf.com/en/knauf-worldwide.

  XI. Ostatní externí poskytovatelé služeb

  K poskytování našich webových stránek využíváme funkce externích poskytovatelů služeb, např. v oblasti hostingu webových stránek, analýzy dat, zpracování plateb, vyplňování objednávek, prevence podvodů, informační technologie, zákaznického servisu, dodávání marketingových služeb a dalších služeb. Níže uvádíme přehled služeb externích poskytovatelů, které využíváme.

  Microsoft Azure

  Hosting webových stránek zajišťuje služba Microsoft Azure od společnosti Microsoft Corporation, Microsoft Deutschland GmbH: Walter-Gropius-Strasse 5, 80807, Mnichov, Německo.

  Další informace o zpracování údajů službou Microsoft Azure naleznete zde: https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement

  Okta

  Platformu Customer Identity Management od společnosti Okta, Inc., 101 1st Street, San Francisco, CA 94105, USA („Okta“) používáme k registraci účtu Knauf na našich webových stránkách a k přístupu k dalším službám, které jsou zde nabízeny. Společnost Okta spravuje a ukládá údaje v Německu, ale v případě žádostí o podporu může také využít mezinárodní týmy podpory, například v Singapuru, Kanadě, Japonsku, Austrálii a USA. Údaje shromážděné společností Okta se používají pouze za účelem zajištění provozu a správy služeb společnosti Knauf, které podléhají registraci, a za účelem uzavření, založení nebo ukončení základní smlouvy s uživatelem týkající se účasti na jím vybrané službě.

  Další informace o zpracování údajů společností Okta naleznete zde: https://www.okta.com/de/privacy-policy/.

  Qualtrics

  Používáme nástroj „Qualtrics“ pro získání zpětné vazby od zákazníků, který zajišťuje společnost Qualtrics Ireland Limited: Costello House, 1 Clarendon Row, Dublin 2, D02 TA43, Irsko.

  Další informace o zpracování údajů společností Qualtrics naleznete zde: https://www.qualtrics.com/privacy-statement/.

  Cloudflare

  Na našich webových stránkách využíváme funkce sítě Cloudflare pro doručování obsahu, kterou zajišťuje společnost Cloudflare, Inc., 101 Townsend St., San Francisco, Kalifornie 94107, USA. Síť pro doručování obsahu (CDN) je síť regionálně distribuovaných serverů připojených přes internet, které se používají k doručování obsahu – zejména velkých mediálních souborů, jako jsou videa. Cloudflare nabízí služby optimalizace a zabezpečení webu, které využíváme k urychlení načítání našich webových stránek a jejich ochraně před zneužitím.

  Další informace o zpracování údajů společností Cloudflare naleznete zde: https://www.cloudflare.com/en-gb/privacypolicy/.

  Salesforce

  Využíváme funkce zajišťované společností Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 Mnichov, Německo (dále jen „Salesforce“). Salesforce je cloudové softwarové řešení pro řízení vztahů se zákazníky, které používáme k pokrytí různých aspektů tohoto řízení. Abychom mohli našim zákazníkům efektivně poskytovat služby, zpracováváme na platformě Salesforce jejich údaje, mimo jiné včetně jména, e-mailové adresy, telefonního čísla, obchodních informací, jako je pracovní pozice a její popis, jazyka a země.

  Další informace o zpracování osobních údajů společností Salesforce naleznete zde: https://www.salesforce.com/eu/company/privacy/.

  XII. Přeshraniční sdílení údajů

  Jako globální společnost můžeme sdílet osobní údaje v souladu s platnými zákony na ochranu údajů s jinými subjekty, pobočkami nebo odděleními společnosti Knauf. Vhodná ochranná opatření pro předávání osobních údajů v rámci skupiny Knauf budou v případě potřeby zajištěna prostřednictvím standardních smluvních doložek.

  Osobní údaje uživatele mohou být uchovávány a zpracovávány v jakékoli zemi, kde sídlí naše pobočky nebo ve které spolupracujeme s poskytovateli služeb. Informace mohou být předávány do zemí mimo zemi bydliště uživatele, kde mohou platit jiná pravidla ochrany údajů než v jeho zemi. Za určitých okolností mohou mít soudy, orgány činné v trestním řízení, regulační orgány nebo bezpečnostní orgány v těchto jiných zemích nárok na přístup k osobním údajům.

  Další informace týkající se EU: Osobní údaje mohou být předány do země mimo EU, která dle Evropské komise neposkytuje odpovídající úroveň ochrany údajů podle norem EU. Za účelem předávání údajů z EU do zemí, které Evropská komise nepovažuje v oblasti ochrany údajů za způsobilé, jsme zavedli adekvátní opatření, jako jsou standardní smluvní doložky přijaté Evropskou komisí, případně další technická nebo organizační opatření na ochranu osobních údajů našich uživatelů.

  XIII. Práva subjektu údajů

  Pokud jste fyzickou osobou, jejíž osobní údaje a jejich zpracování správcem podléhají GDPR, máte při splnění zákonných požadavků určitá práva, jak je uvedeno níže. V případech, kdy se na vaše osobní údaje a jejich zpracování GDPR nevztahuje, nemusí tato práva nutně platit a žádné ustanovení těchto Zásad ochrany osobních údajů nelze vykládat tak, aby zakládalo práva nebo povinnosti nad rámec toho, co je nařízeno příslušnými platnými zákony na ochranu údajů.

  • Právo na informace

  • Právo na opravu

  • Právo na omezení zpracování údajů

  • Právo na výmaz

  • Právo na přenositelnost údajů

  • Právo kdykoli odvolat svůj souhlas s účinkem do budoucna

  • Právo podat stížnost u dozorového úřadu

  Dále máte právo vznést námitku proti zpracování údajů na základě oprávněných zájmů.