• Tuotteet & Järjestelmät
 • Knauf osastot
 • Ladattavat dokumentit
 • Pyynikinpanimo-3

  Väliseinät

  Knauf UltraSlim väliseinäjärjestelmä

  UltraSlim: Ohut, kova, ääntäeristävä (55 dB) & palonkestävä (EI90)

  Tutustu uuteen kevytrakentamisen ratkaisuumme. UltraSlim on kevytrakenteinen osastoiva väliseinä, joka maksimoi huoneiston tilan ääni- tai palo-ominaisuuksista tinkimättä. Raskaisiin rakenteisiin verrattuna UltraSlim on erittäin muuntojoustava ja sen osat erinomaisen kierrätettäviä. UltraSlim seinä painaa vain noin kymmenyksen vastaavasta betonipontista, joten sen käyttäminen raskaan rakenteen sijasta on selvä kestävyysteko, kun rakennusmateriaalia ei tarvitse käyttää yhtä paljon. Lue lisää!

  VÄLISEINÄRATKAISUT

  Väliseinät ovat asunnon sisäisiä ja huoneistoja erottavia seiniä. Huoneistojen välisiltä seiniltä vaaditaan useimmiten parempaa palonkestävyyttä ja ääneneneristävyyttä kuin asunnon sisäisiltä kevytväliseiniltä. Väliseinä voi olla rungoltaan yksinkertainen, kaksinkertainen tai erillisrunkoinen (ns. siksak-runko). Väliseinän, kuten myös kevytväliseinän, runkotilassa voidaan käyttää ääneneristeenä mineraalivillaa. Runkorakenteen lisäksi väliseinän tai kevytväliseinän ominaisuuksiin voi vaikuttaa valitsemalla käyttötarkoitukseen sopivimman kipsilevyn. Kipsilevyjen avulla voidaan parantaa myös väliseinän rakenteen jäykkyyttä, jolloin seinäkorkeuden lisääminen on mahdollista. Väliseinän rankamateriaalina voidaan käyttää puun lisäksi teräsrankoja, jotka soveltuvat erinomaisesti sekä korjaus- että uudisrakennuskohteisiin. Valikoimastamme löydät väliseiniin tarvittavat kipsilevyt ja teräsrankatuotteet sekä muut tarvittavat järjestelmätuotteet, kuten EPDM- tiivistenauhan, painumavaralistat, vahvistusrangat, kiinnikkeet, kulmalistat ja kalustetuet.

  VÄLISEINÄ JAKAA TILAA

  Väliseinillä jäsennellään asuintilat haluttuihin osiin ja luodaan tunnelmaa esimerkiksi erilaisten pintakäsittelyiden avulla. Väliseiniä käytetään myös, kun halutaan erotella tilat esim. äänen tai paloluokituksen mukaan. Kevyet väliseinät voidaan toteuttaa kohteessa kantavina tai ei-kantavina, joista ei-kantavia voidaan myöhemminkin muuttaa tilan käyttötarpeiden muuttuessa. Kipsilevyjen ja teräsrankarakenteen avulla väliseinä voidaan rakentaa mitoitukseltaan kapeammaksi ja näin lisätä huoneen pinta-alaa.

  ÄÄNTÄ ERISTÄVÄ SEINÄ

  Ääntä eristävä seinä luo parempaa asumisviihtyvyyttä. Asianmukaisella äänieristyksellä asuntojen tai huoneiden välillä voidaan asumisviihtyvyyttä lisätä huomattavasti. Ääneneristystä on jälkikäteen vaikea parantaa, joten hyvillä suunnitteluratkaisuilla saadaan aikaan miellyttävä tila. Huoneiden väliseinät ovat useimmiten kevyitä puu- tai teräsrunkoisia kipsilevyseiniä, joiden ilmaääneneristävyyttä parannetaan esimerkiksi levykerroksilla ja lisäämällä seinän väliin mineraalivillaa. Musiikki-, elokuva- tai muissa harrastushuoneissa ääneneristävyyttä voidaan parantaa myös käyttämällä raskaampia erikoislevyjä. Seinärakenteen läpivientien ja upotusten huolellisella toteuttamisella voidaan vähentää äänen eristävyyttä heikentäviä tekijöitä. Hyvä seinä voidaan helposti pilata huonolla asentamisella. Kun halutaan hyvää ääneneristävyyttä, tulee myös sivutiesiirtymät ottaa huomioon.

  ÄÄNTÄ VAIMENTAVA SEINÄ

  Sopivalla vaimennuksella miellyttävä äänimaailma. Huoneessa tarvitaan äänenvaimennusta äänien erottamisen parantamiseksi, äänen leviämisen estämiseksi sekä äänitason alentamiseksi. Hyvällä äänenvaimennuksella luodaan viihtyisä ympäristö. Jos huoneen pinnat eivät vaimenna ääntä, niin ääni heijastuu pinnasta toiseen ja ääni ns. puuroutuu. Tavallisimmin huoneen äänenvaimennusta arvioidaan jälkikaiunta-ajalla. Tilan optimaalinen jälkikaiunta-aika riippuu huoneen koosta, materiaaleista ja käyttötarkoituksesta. Ihmiset, huonekalut ja kaikki muu tilassa oleva vaikuttaa jälkikaiunta-aikaan. Paras äänimaailma ei tarkoita mahdollisimman alhaista jälkikaiunta-aikaa vaan äänimaailma tulee suunnitella tilan käyttötarkoituksen mukaan. Äänenvaimennukseen löytyy paljon erilaisia tuotteita kuten rei’itettyjä kipsilevyjä, magnesiittisidonnaisia puukuitulevyjä, villapohjaisia äänenvaimennuslevyjä sekä ruiskutettavia akustiikkamassoja. Äänen vaimennusta voidaan parantaa myös myöhemmin akustisilla ratkaisuilla tilojen saneerauksen yhteydessä.

  PALOA ERISTÄVÄ SEINÄ

  Palonsuojaus sisäänrakennettuna – kipsi luonnollisena sprinklerinä. Tulipalo on tapahtuma, jossa tuli ei ole hallinnassa. Tästä syystä on rauhoittavaa tietää, että kipsilevyissä on luonnollinen, sisäänrakennettu sprinkleri. 13 mm:n kipsilevy sisältää noin kaksi litraa kiteisiin sitoutunutta vettä neliömetriä kohden. Levyn kuumentuessa vesi höyrystyy, minkä johdosta palo ei pääse tunkeutumaan levyn läpi niin kauan kuin höyrystymistä tapahtuu. Kipsilevyn palonkestävyyttä voidaan lisätä kasvattamalla kipsin määrää, vahvistamalla ydintä lasikuidulla tai kutistumista ehkäisevillä savilla. Rakenteet tulee tehdä siten, että ne täyttävät paloturvallisuusvaatimukset. Puurakenteet suojataan palolta esimerkiksi verhoamalla ne kipsilevyillä. Teräsrakenteet paloeristetään kuumenemisen hidastamiseksi ja lämpötilan nousun rajoittamiseksi. Näin saadaan rajoitettua rakenteiden lujuuden heikkenemistä palotilanteessa. Valikoimamme kipsilevyillä voidaan toteuttaa palonsuojaus eri paloluokissa. Niillä toteutuu helposti puu- ja teräsrakenteiden sekä sisäpintojen palonsuojaus ja -verhous. Kipsilevytuotteista löytyy myös A1-paloluokan levyjä. Palonsuojalevyä KPS15 ja Fireboard-palolevyä käytetään vaativimmissa palonsuojauksissa.

  KUORMITUSTA KESTÄVÄ SEINÄ

  Kantava, turvallinen seinä. Kuormitusta kestävät eli kantavat seinät ovat yleensä joko ulkoseiniä tai huoneistojen välisiä seiniä, mutta myös huoneiston sisällä voi olla kantavia väliseiniä. Jos seinä on kantava, on mahdolliseen muutosremonttiin haettava lupa paikalliselta rakennusvalvontaviranomaiselta ja tarkistettava, ettei muutoksille ole rakenteellisia esteitä. Kipsilevy soveltuu erinomaisesti kantaviin väliseiniin kunhan painumavara otetaan huomioon. Valikoimastamme löytyy levyjä, jotka kestävät hyvin erilaisia ripustuksia, esimerkiksi hyllyjä tai tauluja. Keittiön yläkaappien kiinnitykseen ja muihin raskaisiin kuormiin kannattaa valita erikoiskipsilevyjä tai asentaa kipsilevyn taakse erilliset tuet. Rakenteisiin, joissa vaaditaan normaalilevyä parempaa iskunkestävyyttä, voidaan käyttää erikoiskovaa kipsilevyä. Tuotevalikoimastamme löytyvät sopivat levyt kantaviin seiniin niin sisä- kuin ulkoseinissä sekä märkätiloissa. Kipsi on puhdas luonnontuote, joka edistää hyvää sisäilmaa ja on turvallinen myös palotilanteessa.

  YLITASOITETTAVAT SEINÄT

  Helposti sileää seinäpintaa. Siisti seinäpinta on helppo maalata tai tapetoida haluamaasi ulkonäköön. Seinäpintojen tasoittamisen ei tarvitse olla hankalaa tai aikaa vievää. Hyvin tehtyjen pintatöiden edellytyksenä on, että alusta on riittävän tasainen, puhdas ja kuiva. Kipsilevyillä ei pystytä peittämään tai korjaamaan alustan virheitä, joten alustan tulee olla tasainen jo ennen niiden asennusta. Tasoitusten tekemiselle ja eri kerrosten kuivumiselle tulee varata riittävästi aikaa töitä suunniteltaessa. Kun nämä asiat otetaan huomioon, kipsilevyseinistä saadaan todella tasaisia, eli saumoja ei pysty mitenkään erottamaan. Knaufin valikoimasta löytyvät sopivat saumanauhat, saumatasoitteet sekä ylitasoitustuotteet.

  ERIKOISSEINÄT

  Ulkonäöltään tai ominaisuuksiltaan erilaiset erikoisseinät. Joskus rakennukseen tarvitaan erikoisseiniä tiettyä tarkoitusta toteuttamaan. Kyseessä voi olla fysikaalisesti tietyllä tavalla toimiva seinä – kuten märkätilan seinä, paloturvallisuutta lisäävä seinä, säteilysuojaseinä tai ääniominaisuuksia ja akustiikkaa parantava seinä. Seinä voi olla myös ulkomuodoltaan poikkeava, esimerkiksi kaareva. Olipa kyseessä muusikon studiohuone, sairaalan röntgenhuone tai kaareva suihkunurkkaus, löydät valikoimamme tuotteista ratkaisun tarpeeseesi.

  KEVYTRAKENTAMISEN JÄRJESTELMÄT

  Kari Savimäki
  Aluemyyntipäällikkö, Itä-Suomi

  Länsikatu 15, Tiedepuisto, Huone 1C107, 80110 Joensuu
  Johnny Katainen
  Aluemyyntipäällikkö, Länsi-Suomi

  Antti Laine
  Asiakkuuspäällikkö, Etelä-Suomi Jälleenmyyjät

  Jani Reinikainen
  Asiakkuuspäällikkö, Etelä-Suomi Rakennusliikkeet ja urakoitsijat

  Kalle Parkkila
  Aluemyyntipäällikkö, Pohjois-Suomi

  Knauf Oy

  Oulu, 90800