• Tuotteet & Järjestelmät
 • Knauf osastot
 • Ladattavat dokumentit
 • Rakenteet ja kosteus

  RAKENTEET JA KOSTEUS

  KOSTEUS JA KIPSILEVYRAKENTEET

  Ulkoseinät Ulkoseiniin asennetaan höyrynsulku, joka suositellaan asennettavaksi siten, että sähköasennukset eivät puhkaise tai katkaise sitä. Yleensä höyrynsulku asennetaankin siis seinärakenteen "sisään". Höyrysulku on kuitenkin asennettava niin lähelle seinän lämmintä puolta, että kondenssi-ilmiötä ei pääse muodostumaan. Märkätilojen seinät Ulkoseinään rajoittuvan märkätilan vedeneristekerros toimii samalla myös höyrysulkuna sen seinäosan kohdalla. Kipsilevyä ei tule asentaa kahden höyrysulun väliin, koska tällöin ne eivät pääse kuivumaan mahdollisen kosteusvaurion yhteydessä. Ulkoseinään tarkoitettu höyrysulku tulee poistaa. Seinä, jossa on kipsilevyä kahden märkätilan välissä, on rakennettava tuulettuvaksi tai se on toteutettava Aquapanel Indoor -levyillä. Kylmät sekä ajoittain lämmitetyt huonetilat Kipsilevyjä ei suositella tiloihin, jotka ovat koko ajan kosteina tai kostuvat ja kuivuvat aina aika-ajoin. Ilmankosteus voi nousta niin korkeaksi, että kipsilevyt taipuvat pituudenmuutoksen seurauksena, eivätkä enää palaudu ennalleen myöhemmän kuivauksen yhteydessä. Kellariseinät lämpimissä tiloissa Kellariseinän kuivaus tapahtuu ulos- tai sisäänpäin, riippuen vuodenajasta sekä siitä, onko seinä maanpinnan ylä- vai alapuolella. Tästä syystä höyrysulkua ei tule käyttää lisäeristetyissä rankaseinissä. Seinissä käytettyjen materiaalien tulee olla epäorgaanisia, kuten teräsrangat, solumuovi ja kipsilevyt. Kipsilevyä ei tule päällystää eikä sen pintaa käsitellä tiiviillä maalilla, joka estää kosteuden siirtymisen.

  KOSTEUS JA AQUAPANEL-RAKENTEET

  Kostuminen Aquapanel Indoor, Outdoor ja Floor ovat sementistä valmistettuja rakennuslevyjä, jotka kestävät kosteutta eivätkä vaurioidu kostuessaan. Kylmät sekä ajoittain lämmitetyt huonetilat Aquapanel-tuotteet ovat kosteudenkestäviä ja niitä voidaan käyttää tällaisissa tiloissa. Kellariseinät lämpimissä tiloissa Kellariseinän kuivaus tapahtuu ulos- tai sisäänpäin, riippuen vuodenajasta sekä siitä, onko seinä maanpinnan ylä- vai alapuolella. Seinissä käytettyjen materiaalien tulee olla epäorgaanisia, kuten teräsrangat, solumuovi ja Aquapanel Indoor. Kuiva rakentaminen Kevytrakennetekniikalla (kipsi, teräksinen tukirimoitus ja mineraalivilla) rakennetut talot sisältävät vähemmän rakennuskosteutta kuin betonista, betonikivestä ja kevytbetonista rakennetut talot. Tämä merkitsee sitä, että ensimmäisen vuoden aikana tarvitaan huomattavasti vähemmän energiaa rakennuskosteuden kuivaamiseen.