• Tuotteet & Järjestelmät
  • Knauf osastot
  • Ladattavat dokumentit
  • Tuotteet ja kosteus

    TUOTTEET JA KOSTEUS

    MATERIAALIN KOSTEUSPITOISUUS

    Kipsilevyt Kipsilevyn kosteuspitoisuus tehtaalta toimitettaessa on niin alhainen, että sillä ei ole merkitystä levyjen käytön suhteen. Levyjen varastointi ja käsittely kuljetuksen aikana ja työpisteessä, sekä ympäristö, jossa niitä käytetään, ovat tekijöitä, jotka määräävät sen, kuinka korkeaksi niiden kosteuspitoisuus tulee muodostumaan. Ilman suhteellisen höyrypitoisuuden ollessa jatkuvasti yli 90 % kipsilevy sitoo niin paljon kosteutta, että sen kestävyys ja jäykkyys pienenevät. Kipsilevyjä ei tästä syystä tule käyttää ympäristöissä, joissa RH on jatkuvasti yli 80 %. Rei’itettyjä tuotteita saa käyttää ainoastaan normaalissa huoneilmastossa, jossa RH ei nouse 70 % korkeammaksi. Kipsirappaus Käsittelemätön kipsirappaus tai ei-tiiviillä maalilla maalattu kipsirappaus on kosteutta säätelevä, koska se luovuttaa kosteutta ilmankosteuden pienentyessä ja imee kosteutta ilmankosteuden kasvaessa. Kipsirappausta ei siis tule käyttää jatkuvasti kosteissa tiloissa. Aquapanel Aquapanel on epäorgaaninen sementtipohjainen levy, joka ei ole herkkä vedelle tai ilmankosteudelle. Kosteuslähteet Huoneilmaan kertyy kosteutta mm. rakennuskosteuden, suihkussa käynnin, pyykkien kuivauksen tai ihmisten luovuttaman kosteuden seurauksena. Vesi on seurausta esim. sateesta, kondenssi-ilmiöstä, märistä siivousmenetelmistä tai kapillaarisesta imusta. Diffuusio Diffuusio merkitsee sitä, että vesihöyrymolekyylit liikkuvat ilmasekoituksessa korkeammasta höyrynpaineesta matalampaan päin. Diffuusiosulku tehdään usein muovikalvon avulla, mutta se voidaan tehdä myös pintakäsitellyllä kipsilevyllä. On tärkeää, että vastus pienenee ulospäin läpi rakenteen niin, että vahingollista kosteuden tiivistymistä ei pääse tapahtumaan ja että mahdollinen kosteus voidaan tuulettaa pois julkisivun kautta. Konvektio Konvektio merkitsee sitä, että vesi seuraa ilmavirtaa höyryvaiheessa. Seinille, katoille ja pohjarakenteille tällä on merkitystä, jos rakenteessa on reikiä tai halkeamia. Jos ilmavirta kulkee lämpimästä kylmään päin, on olemassa suuri kondenssin muodostumisen vaara, mistä taas voi olla seurauksena kostumista ja vaurioita. Suuria määriä kosteutta voi siirtyä tällä tavoin keskitettyyn paikkaan, mistä seuraa vaikeuksia kuivumisen kanssa. Konvektio voidaan estää varustamalla rakenne ilmasululla, joka toimii myös saumoissa, liitoksissa, läpivienneissä, pistorasioiden kohdalla jne. Tämä voidaan tehdä rakennuspahvin avulla. Höyrysulku Höyrynsulun tulee estää tai vähentää kosteuden kulkeutumista vesihöyrydiffuusion ja kosteuskonvektion vaikutuksesta. Se toimii sekä diffuusiosulkuna että ilmasulkuna.