• Tuotteet & Järjestelmät
  • Knauf osastot
  • Ladattavat dokumentit
  • Viranomaismääräykset, kosteus

    VIRANOMAISMÄÄRÄYKSET

    Suomessa rakentamista ohjaa omalta osaltaan Suomen Rakentamismääräyskokoelma. Kokoelman määräykset koskevat uuden rakennuksen rakentamista. Korjaus- ja muutostöissä määräyksiä sovelletaan, ellei niissä nimenomaisesti määrätä toisin, vain siltä osin kuin toimenpiteen laatu ja laajuus sekä rakennuksen tai sen osan mahdollisesti muutettava käyttötapa edellyttävät. Kosteudeneristystä koskee kokoelman osa C2 Kosteus, määräykset ja ohjeet.