• Tuotteet & Järjestelmät
 • Knauf osastot
 • Ladattavat dokumentit
 • Viranomaismääräykset, palo

  VIRANOMAISMÄÄRÄYKSET

  Suomessa rakentamista ohjaa omalta osaltaan Suomen Rakentamismääräyskokoelma.Asetusta rakennusten paloturvallisuudesta (848/2017) sovelletaan uuden rakennuksen rakentamiseen sekä rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen. Asetusta sovelletaan myös rakennuksen korjaus- ja muutostyöhön, jos rakennus tai sen osa muuttuu korjaus- ja muutostyön seurauksena paloturvallisuuden kannalta vaarallisemmaksi ja rakennuksen paloturvallisuuden parantaminen on sen vuoksi perusteltua korjaus- ja muutostyön laatu ja henkilöturvallisuuden vaarantumisen estäminen huomioon ottaen.Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on rakenteellisen paloturvallisuuden osalta esitetty voimassaolevat asetukset ja ohjeet seuraavasti:

  Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta, 848/2017 Ympäristöministeriön asetus savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta, 745/2017

  Ohjeet:

  • Muuratut tulisijat, ohjeet E8/1985

  • Savupiippujen rakenteet ja paloturvallisuus – esimerkkejä savupiippujen toteuttamisesta 31.1.2019