CLT C1 Thermal

Lamele od kamene vune jednostrano obrađene sa silikatnom emulzijom
Knauf - CLT C1 Thermal - CLT C1 web
  • A1 - najviši razred reakcije na požar
  • Izvrsna apsorpcija zvuka vozila u garažama
  • Jednostavna ugradnja
  • Obrađeni rubovi - estetika podgleda

Polje primjene

StropoviUnutarnji zid

Certifikati i potvrde

CEBlue angelEUCEBRAL

Opis i detalji

CLT C1 Thermal su lamele od kamene vune dimenzija 1000x200mm jednostrano obrađene sa silikatnom emulzijom te dekorativno rezanih rubova. Prvenstveno se koriste za aplikaciju na stropove negrijanih garaža i podruma, kao toplinska, protupožarna i zvučna izolacija. Armirano-betonski i FERT stropovi se pripreme u smislu prionjivosti podloge, nanošenjem klasičnog pretpremza za ETICS, a CLT C1 Thermal lamele se lijepe punoplošnim nanosom morta za lijepljenje na kamenu vunu te utiskuje na strop posebno dizajniranim gladilicama. Završna obrada silikatnog premaza nije potrebna.

Svojstva proizvoda
  • A1 - najviši razred reakcije na požar
  • Izvrsna apsorpcija zvuka vozila u garažama
  • Jednostavna ugradnja
  • Obrađeni rubovi - estetika podgleda
  • Prilagodljiva neravninama
Polje primjene

Strop - lijepi se na pripremljene podloge stropova garaža i negrijanih podruma.

Dokumenti

Varijante proizvoda i pakiranje