• Produktai ir sistemos
 • Padaliniai
 • Atsisiuntimo centras
 • brand blue gradient

  Teisinis pranešimas

  Teisinis pranešimas

  „Knauf Digital GmbH“ Landshuter Allee 10 80637 Miunchenas, Vokietija Telefonas +49 (0) 9323 / 31-0 El. paštas [email protected]

  Registruota teisme: Miuncheno apylinkės teismas Registracijos numeris: HRB 248534

  Valdybos nariai: Christoph Dorn, Lars Klodwig

  PVM mokėtojo identifikacinis numeris pagal Vokietijos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (UStG) 27 straipsnio a punktą: DE325999350

  Atsakomybė

  Ši interneto svetainė sukurta itin atsakingai, o jos turinys reguliariai tikrinamas. Atsakomybė už informacijos tikslumą, aktualumą, išsamumą ir nuolatinį prieinamumą taikoma tik didelio aplaidumo ar tyčinių veiksmų atvejais. Mes teikiame privalomą informaciją, patarimus, rekomendacijas ar paaiškinimus tik pagal individualius prašymus. Pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti, papildyti, sutrumpinti ar net visiškai nutraukti interneto paslaugų teikimą. Mūsų interneto svetainėje yra nuorodų į išorines trečiųjų šalių interneto svetaines, už kurių turinį mes neatsakome. Mes jokiu būdu negalime laikyti šio turinio savo nuosavu turiniu ir negalime prisiimti jokios atsakomybės už tokį išorinį turinį. Už susietų interneto svetainių turinį ir privatumo politiką kiekvienu atveju atsako atitinkamas svetainės teikėjas arba operatorius.

  Autorių teisės

  Šios interneto svetainės dizainą, naudojamą grafiką ir paveikslėlius bei turinį saugo autorių teisės ir kiti intelektinės nuosavybės įstatymai. Mes aiškiai pasiliekame visas su tuo susijusias teises. Pirmiausia, dauginimui, apdorojimui, platinimui ir bet kokiam kitokiam naudojimui reikalingas mūsų raštiškas sutikimas, išskyrus atvejus, kai pagal teisės aktų nuostatas tai leidžiama daryti negavus sutikimo.

  Nurodymas pagal įstatymo „Dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo“ (vok. VSBG) 36 straipsnį „Knauf Digital GmbH“ nedalyvauja ir neįsipareigoja dalyvauti vartojimo ginčų subjekto nagrinėjamų ginčų su vartotojais sprendimo procedūroje, kaip tai suprantama pagal VSGB.