• Producten & Systemen
  • Competenties
  • Diensten & Oplossingen
  • Documentatie
  • hero-bg-3_18

    Disclaimer

    Vrijwaringsclausule

    Deze e-mail en alle bestanden die ermee worden verzonden, zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor het gebruik van het individu of de entiteit aan wie ze zijn geadresseerd. Indien u niet de genoemde geadresseerde bent of een werknemer of agent die verantwoordelijk is voor het afleveren van dit bericht aan de genoemde geadresseerde, wordt u er hierbij op gewezen dat u niet bevoegd bent om dit bericht of een deel ervan te lezen, af te drukken, te bewaren, te kopiëren of te verspreiden. Indien u deze e-mail ten onrechte hebt ontvangen, verzoeken wij u ons per e-mail te informeren en alle elektronische bestanden van het bericht te verwijderen. De verzending van e-mail kan niet gegarandeerd veilig of vrij van fouten zijn, aangezien informatie kan worden onderschept, beschadigd, verloren, vernietigd, te laat of onvolledig aankomt, of virussen kan bevatten. De afzender aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in de inhoud van dit bericht, en is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de gebruiker lijdt als gevolg van de verzending van e-mail.