• Producten & Systemen
 • Competenties
 • Diensten & Oplossingen
 • Documentatie
 • Hero Knauf Blue 2023

  Knauf Blue - EPD

  Environmental product declarations - EPD

  Om tegemoet te komen aan de toenemende vraag van specialisten in de bouw naar milieu-informatie, kunnen de producenten van bouwmaterialen specifieke gegevens meedelen via de milieuverklaringen. Van die laatste bestaan er drie types, die worden geregeld door internationale normen.

  De ISO-norm 14025 bepaalt de verklaringen van type III: de ecoprofielen of EPD's [Environmental Product Declarations]

  Dit type verklaring omvat kwantitatieve gegevens, afkomstig van de fabrikant, over de impact van zijn producten met betrekking tot de belangrijkste milieu-indicatoren (CO2, broeikaseffect, waterverbruik, afval, enz.). Deze gegevens worden gecontroleerd door een onafhankelijke derde en berusten grotendeels op een levenscyclusanalyse (LCA). Deze analyse evalueert de impact van een materiaal tijdens de volledige levensduur , van de ontginning en het vervoer van de grondstoffen tot de recyclage na afdanking, via de productie-, de transport-, de verwerkings- en de gebruiksfase. Deze EPD's moeten dan worden opgenomen in een nationale databank. In België wordt deze databank momenteel gecreëerd, in samenwerking met de BMP (federatie van bouwmaterialenproducenten) en de FOD Economie. Om die reden werden de meeste van onze huidige EPD's in de Duitse databank IBU gepubliceerd.