• Producten & Systemen
 • Competenties
 • Diensten & Oplossingen
 • Documentatie
 • 2022-09-knauf-SSMAH_4839

  ISO-certificaten

  ISO-certificaten

  De ISO (International Organization for Standardization) is een normalisatie-instituut dat in 1947 werd opgericht om internationale normen op te stellen op industrieel en commercieel gebied. Deze non-gouvernementele organisatie is een netwerk van nationale instituten in 165 landen. De door deze organisatie gepubliceerde ISO-normen zijn met name nuttig voor industriële en economische organisaties, en dienen de belangen van de consument of de eindgebruiker. Onder al deze normen zijn er enkele die specifiek op onze activiteitssector en in het bijzonder op onze productiefabrieken zijn toegespitst. De normalisatie-instituten hebben immers een procedure voor drievoudige certificering op het gebied van KVM (kwaliteit-veiligheid-milieu) ontwikkeld, die erin bestaat een geïntegreerd managementsysteem (IMS) in te voeren op basis van de referentiesystemen ISO 9001 (voor de kwaliteit), ISO 14001 (voor het milieu) en ISO 45001 (voor de veiligheid). Deze reeks normen stelt de bedrijven in staat om een globaal risicomanagementbeleid uit te werken. Deze certificering blijft vrijwillig, maar moet aansluiten op een geïntegreerde aanpak op alle niveaus van het bedrijf.

  iso 9001

  ISO 9001

  Deze norm specificeert de eisen met betrekking tot het kwaliteitsmanagementsysteem wanneer een instelling moet aantonen dat ze in staat is om constant producten te leveren en diensten te verlenen die voldoen aan de eisen van de klanten en aan de wettelijke en reglementaire eisen.

  ISO 14001

  ISO 14001

  Deze norm specificeert de eisen met betrekking tot een milieumanagementsysteem dat door een instelling kan worden gebruikt om haar milieuprestaties te verbeteren. Deze internationale norm is bestemd voor instellingen die hun verantwoordelijkheden op het gebied van milieu systematisch willen beheren, om te kunnen bijdragen aan de milieupijler van de duurzame ontwikkeling.

  ISO 50001

  ISO 50001

  Deze norm specificeert de eisen met betrekking tot een energiemanagementsysteem dat de instellingen aan de hand van een methodische aanpak in staat stelt om de energieprestaties, dat wil zeggen het energierendement, het energiegebruik en het energieverbruik, continu te verbeteren.

  ISO 45001

  ISO 45001

  Deze norm specifieert de eisen met betrekking tot arbeidsgerelateerde veiligheid en gezondheid.