• Producten & Systemen
 • Competenties
 • Diensten & Oplossingen
 • Documentatie
 • fire_protection

  Brandweerstand Meldcodes

  De nieuwe normen

  Sinds 2012 is de wetgeving in verband met brandpreventie veranderd.

  De brandweerstand van bouwsystemen (wanden, plafonds, daken, voorzetwanden) dient nu op basis van Europese normen (EN), en niet langer op basis van de Belgische norm (NBN 713.020), getest, beoordeeld en geklasseerd te worden.

  De overgangsperiode van 4 jaar is voorbij sinds 1 december 2016. Het zijn nu de Europese normen EN die wettelijk zijn, gezien deze normen vertaald zijn onder de vorm van een Koninklijk Besluit. Wat zijn nu de belangrijkste normen die van toepassing zijn in België:

  • EN 1363-1 tot 1363-3: algemene testprocedures en criteria voor brandlaboratoria. Voor België beschikken enkel de Luikse Universiteit ULg en het Warrington Fire Institute van Gent over geaccrediteerde brandovens voor het uitvoeren van officiële brandtesten.
  • EN 1364-1: testnorm voor niet-dragende wanden. De lichte scheidingswanden met gipsplaten vallen in dit toepassingsgebied.
  • EN 1364-2: testnorm voor niet dragende plafondsystemen. De plafondsystemen met gipsplaten vallen in dit toepassingsgebied
  • EN 13501-1: classificatienorm voor brandreactie. Bouwmaterialen worden naar gelang hun bijdrage aan een brand ingedeeld in de klasse A1, A2, B, C, D, E of F.

  Er wordt ook rekening gehouden met de vorming van brandende druppels en delen (klassen d0, d1 en d2) en de rookontwikkeling (s1, s2 en s3).

  • EN13501-2: classificatienorm voor brandweerstand. Bouwsystemen worden naar gelang hun prestaties bij een test ingedeeld in een klasse uitgedrukt in minuten (30’, 60’ of 120’). De 3 belangrijkste criteria zijn het draagvermogen (R), de vlamdichtheid (E) en de thermische isolatie (I).
  • De EN-norm heeft geen impact op de specifieke eis van brandstabiliteit 30‘ voor plafonds, zo opgenomen in het koninklijk besluit, waarvoor de Belgische wetgeving NBN 713.020 van toepassing blijft.

  Fabrikanten van bouwmaterialen dienen de klassen aan te geven in hun technische documenten.

  Wat onthouden...

  Laat ons de 3 belangrijkste brandparameters bekijken:

  • Het draagvermogen: R. Deze parameter is enkel van toepassing voor dragende structuren. De bouwsystemen met gipsplaten maken geen deel uit van deze structuur. Vandaar is het criteria R niet van toepassing voor deze bouwsystemen.
  • De vlamdichtheid: E. Hiermee wordt aangegeven hoe lang (uitgedrukt in minuten) een scheidend element, dat aan één zijde blootgesteld is aan een brand, verhindert dat er vlammen of hete gassen doordringen tot aan de niet-blootgestelde zijde.
  • De thermische isolatie: I. Hiermee wordt er aangegeven hoe lang (uitgedrukt in minuten) een scheidend element de doorgang van warmte verhindert in het geval van een brand. Hierdoor kan de niet-blootgestelde zijde niet ontvlammen en kan enig brandbaar element in de directe omgeving van deze zijde ook niet ontvlammen.

  Als conclusie:

  • Enkel maar 3 klassen brandweerstand worden in België toegepast: EI 30, EI 60 en EI 120 voor niet-dragende wanden en plafonds.
  • De oude benamingen Rf 1/2h, Rf 1h en Rf 2h en testrapporten volgens de norm NBN 713.020 mogen niet meer voorgeschreven of toegepast worden.

  Fire Protection Brochure

  Meer informatie nodig? Download de brochure over brandweerstand!