• Producten & Systemen
 • Expertise
 • Documentatie
 • Bedrijven
 • Servicecharter-header-glaswol

  Service Charter

  Glaswol en minerale wol, April 2023

  De serviceverwachting van elke klant is anders.

  Om onze service af te kunnen stemmenop uw wensen en behoeften, hebben we een ‘Service Charter’ opgesteld. In dit Service Charter beschrijven we onze belangrijkste service-elementen.

  Heeft u na het lezen hiervan nog vragen, neem dan gerust contact op met onze afdeling Customer Service, via telefoonnummer 0162-421245 of per e-mail: [email protected]

  Dit zijn de services die Knauf Insulation biedt

  Bestellingen kunnen worden geplaatst per e-mail. Om een bestelling goed te kunnen verwerken, hebben wij de volgende gegevens nodig:

  Productomschrijving en artikelnummer

  Gewenste hoeveelheid, afgesproken prijs, met eventuele referentie naar een opgestelde offerte of raamovereenkomst en overeengekomen leveringscondities

  Ordernummer (PO)

  Gewenste leveringsdatum

  Specifieke wensen (bijvoorbeeld kooiaap, tijdslevering)


  Onze producten zijn geclassificeerd in A-, B- en S-producten. Deze classificatie heeft onder andere betrekking op de levertijden van een product. Neem voor onze actuele levertijden contact op met onze afdeling Customer Service via [email protected]

  De door u bestelde producten leveren wij op een door u aan te geven locatie in Nederland, waarbij de producten standaard naast de wagen worden gelost.


  Bij bestellingen van tenminste 5 pallets worden geen transportkosten in rekening gebracht. Indien minder dan 5 pallets of deelpallets worden besteld, geldt een toeslag.

  Indien op de bouwplaats geen heftruck aanwezig is om de pallets te lossen, kunnen we tegen betaling van een toeslag de goederen zelf lossen middels een kooiaap of transport met laadklep en pompwagen. Aangezien dit niet standaard is, verzoeken wij u dit duidelijk aan te geven op uw order.

  De pallets worden met behulp van de kooiaap / pompwagen op een locatie tot een afstand van 50 meter van de wagen gelost, mits de situatie op de bouwplaats dit toelaat. Voor een snelle afhandeling van het lossen, verzoeken wij u het mobiele nummer van de ontvanger van de levering op uw order te vermelden.

  Toeslagen

  1 of 2 pallets

  € 125,- per levering

  3 pallets

  € 100,- per levering

  4 pallets

  € 90,- per levering

  Kooiaap

  € 85,- per levering

  Minimale afname per: 

  1 Pallet

  France geleverd van

  5 Pallets

  Glaswol en Mineral Wool producten kunnen gecombineerd worden. Steenwol kan niet gecombineerd worden.

  Levering met LZV / ECO-Combi

  Bij leveringen van 30 pallets is het mogelijk om te leveren met een LZV (Lange Zware Vrachtwagen) oftewel Eco-combi. Leveringen met de LZV zijn niet mogelijk met een kooiaap. U moet de wagen daarom zelf kunnen lossen. Omdat leveringen met een LZV afhankelijk zijn van de beperkte beschikbaarheid van deze voertuigen, dient u deze leveringen af te stemmen met onze afdeling Customer Service.

  Overige services omtrent leveringen

  Knauf Insulation levert de producten op alle locaties in Nederland. Bij leveringen in binnenstedelijke gebieden, milieu zones en op de Waddeneilanden moet rekening worden gehouden met een langere levertijd en eventuele extra transportkosten.


  Knauf Insulation levert standaard tussen 7.00 uur en 15.00 uur, zonder een specifiek tijdvak aan te geven. Het is mogelijk om een tijdslevering aan te vragen. Deze wordt verzorgd binnen een tijdvak van 2 uur. Een voorbeeld van een tijdslevering is ook een levering die u alleen kunt ontvangen tussen 7.00 uur en 12.00 uur.

  Tijdsleveringen zijn alléén mogelijk vanaf een halve of volle wagen en brengen de volgende extra kosten met zich mee:

  Voor een volle wagen is de toeslag € 50,- per levering

  Voor een halve wagen is de toeslag € 150,- per levering

  Om tijdsleveringen te kunnen garanderen, dient de tijdslevering minimaal 3 werkdagen van tevoren worden aange vraagd. Bestellingen met een gewenste tijdslevering binnen 3 werkdagen worden pas door ons gegarandeerd nadat deze tijdslevering aan u is bevestigd door onze afdeling Customer Service.


  Voor alle leveringen geldt dat het eerste uur wachttijd voor het lossen kosteloos is. Indien de chauffeur langer dan 1 uur moet wachten voor het lossen, (1) zijn wij genoodzaakt een extra toeslag van € 45,- per half uur in rekening te brengen en (2) geldt dat de chauffeur op basis van zijn planning voor die dag bepaalt wat de maximale wachttijd kan zijn. Na het lossen dient de vrachtbrief altijd te worden ondertekend. Hierop wordt het tijdstip van de levering, de hoeveelheid geleverde producten en de kwaliteit (visuele schadecheck) vermeld. Zichtbare schade of andere onregelmatigheden bij het afleveren dienen te worden aangegeven op de CMR/pakbon.

  Geef vooraf bij Customer Service aan of het losadres in een milieuzone ligt, zodat dit met de vervoerder besproken kan worden. Als het losadres in een milieuzone ligt, kunnen op de aflevering bepaalde restricties en kosten van toepassing zijn.


  Naast producten met A- of B-classificatie levert Knauf Insulation ook klant specifieke producten. Deze S-producten vallen buiten ons standaardassortiment. Ze worden op maat ontwikkeld en geproduceerd. Heeft u een specifieke wens, neem dan contact op met uw accountmanager of met onze afdeling Customer Service. De medewerkers van deze afdeling kunnen u ook informeren over de specifieke voorwaarden, zoals de minimale afnames en de lever termijnen. In verband met de correcte afhandeling dient u bij de bestelling van een S-product het door ons aangegeven offertenummer duidelijk te vermelden. Uw orders inzake S-producten kunnen niet worden geannuleerd.

  Geef vooraf bij Customer Service aan of het losadres in een milieuzone ligt, zodat dit met de vervoerder besproken kan worden. Als het losadres in een milieuzone ligt, kunnen op de aflevering bepaalde restricties en kosten van toepassing zijn.


  Het is mogelijk om producten met verschillende classificaties in één bestelling te combineren. Wanneer een bestelling producten bevat met zowel een A- als een B-classificatie, wordt voor de levering de B-classificatie aangehouden. Indien de producten voorradig zijn, is het mogelijk om de producten sneller te ontvangen door middel van een spoedlevering. Neem contact op met de afdeling Customer Service voor meer informatie.


  Orders met betrekking tot producten met A- en B-classificatie kunnen kosteloos worden gewijzigd of geannuleerd indien wij de wijziging of annulering binnen 1 werkdag na de door ons aan u bevestigde order ontvangen. Bij een gewijzigde order kunnen wij de oorspronkelijk overeengekomen prijs, leverdatum en overige voorwaarden louter garanderen indien wij de gevraagde wijziging (1) tijdig hebben ontvangen, (2) hebben beoordeeld en (3) schriftelijk aan u hebben bevestigd. Indien wij de door u voorgestelde wijziging niet onder de oorspronkelijke voorwaarden kunnen accorderen, zullen wij u een nieuw voorstel doen over de prijs en/of leveringsdatum en/of overige voorwaarden.


  Knauf Insulation heeft service hoog in het vaandel staan. Mochten er onverhoopt toch klachten zijn, dan vernemen wij dat graag zo spoedig mogelijk. Bent u niet tevreden over de geleverde producten of zijn er andere zaken misgegaan? Neem dan direct, maar in elk geval vóór montage van de producten, contact met ons op. Wij zullen er alles aan doen om in overleg met u tot de best mogelijke oplossing te komen. Klachten met betrekking tot zichtbare schade aan de producten, te weinig of verkeerd geleverde producten, kunnen wij alleen in behandeling nemen wanneer dit op de CMR/pakbon van de chauffeur is aangegeven.


  Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten, ondanks anders luidende bepalingen die op uw bestelbrieven of andere documenten kunnen voorkomen. De toepasselijkheid van uw eventuele inkoopvoorwaarden wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. U kunt onze algemene voorwaarden hier downloaden.


  De Service Charter van Knauf Insulation is een dynamisch document. De in dit document opgenomen (service) voorwaarden zijn de op het moment van het opstellen van dit document geldende voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen periodiek worden aangepast. Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer van de in dit document opgenomen voorwaarden, dient u zich ervan te verzekeren dat dit de meest recente en op dat moment geldende voorwaarden zijn.

  Neem contact op

  Heb je niet gevonden wat je zocht? Laat het ons weten en wij helpen je graag persoonlijk verder.