• Producten & Systemen
 • Expertise
 • Documentatie
 • Bedrijven
 • brand blue gradient

  Beheersbeleid van de persoonlijke gegevens

  Privacybeleid

  I. Algemene informatie over gegevensverwerking

  We verwerken de persoonsgegevens van onze gebruikers voor de hieronder beschreven doeleinden en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, en met name in overeenstemming met de Europese gegevensbeschermingsverordening.

  In dit privacybeleid willen we onze gebruikers informeren over de aard, de omvang en de doeleinden van het verzamelen en gebruik van hun persoonsgegevens, en willen we informatie verschaffen over de wettelijke basis van de verwerking, de opslagperioden en de respectievelijke rechten met betrekking tot de gegevensverwerking.

  II. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

  De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en andere regelgeving inzake gegevensbescherming is:

  Knauf Digital GmbH Landshuter Allee 10 80637 München, Duitsland Telefoonnummer: +49 (0) 9323 / 31-0 E-mailadres: [email protected] https://www.knauf.com

  III. Functionaris voor gegevensbescherming Knauf Group

  Am Bahnhof 7 97346 Iphofen, Duitsland Telefoonnummer: + 49 (0) 9323 / 31-0 E-mailadres: [email protected]

  IV. Hoe we persoonsgegevens op onze website verwerken

  Beschikbaarstelling van de website en aanmaken van logbestanden

  Beschrijving en omvang van gegevensverwerking Telkens wanneer onze website wordt bezocht, registreert ons systeem automatisch informatie die naar ons wordt gestuurd door de browser van de gebruiker. Deze gegevens bevatten het IP-adres en de bijbehorende locatie, de datum en tijd van het bezoek, het besturingssysteem van het apparaat, de internetprovider en de websites waar de gebruiker tijdens zijn/haar bezoek aan de site naartoe navigeert (zogenaamde 'logbestanden' of 'sessieregistraties'). De verwerking van persoonsgegevens is essentieel voor een goede werking van de website.

  Doel van gegevensverwerking Over het algemeen gebruiken we de gegevens om toegang tot en weergave van onze website mogelijk te maken, om de veiligheid van onze website te garanderen, in het bijzonder om ongeoorloofde inmenging te voorkomen, en om ons in staat te stellen onze wettelijke rechten en verplichtingen met betrekking tot dergelijke ongeoorloofde inmenging uit te oefenen. Bovendien analyseren we sessieregistraties om onze website te optimaliseren. De hierboven genoemde doelstellingen vormen ook ons gerechtvaardigde belang bij de verwerking van gegevens.

  Opslagperiode De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Als de gegevens worden opgeslagen voor de beschikbaarstelling van de website, is dit het geval wanneer de betreffende sessie is beëindigd. Als de gegevens in logbestanden worden opgeslagen, is dit na maximaal dertig dagen het geval.

  Gebruik van cookies

  Onze website gebruikt cookies. Zie ons cookiebeleid.

  V. Communicatie met onze gebruikers

  Contact

  Beschrijving en omvang van gegevensverwerking Onze website is voorzien van een contactformulier en een e-mailadres zodat gebruikers contact met ons kunnen opnemen met vragen of verzoeken om informatie. Wanneer de gebruiker het contactformulier invult, verwerken we zijn/haar bedrijfsnaam, afdelingstype, naam, e-mailadres, postcode, stad, land, intentiecategorie en alle andere gegevens die hij/zij wenst te verstrekken. De persoonsgegevens van de gebruiker die met het bericht worden verzonden, worden uitsluitend verwerkt om het gesprek te verwerken.

  De gebruikers zijn niet verplicht om ons hun persoonsgegevens te verstrekken. We hebben de relevante gegevens echter nodig om contact met hen op te nemen en hun verzoek of vraag te beantwoorden.

  Voor zover dit nodig is om te voldoen aan de contactvraag van de gebruiker, zal Knauf Digital GmbH de vraag doorsturen naar het bevoegde medewerker van Knauf om de contactvraag verder af te handelen.

  We gebruiken functies van HubSpot Inc., 2nd Floor, 25 First Street, Cambridge, MA 02141, Verenigde Staten (hierna te noemen: HubSpot) om de contactformulierdiensten aan te bieden.

  Doel van gegevensverwerking De verwerking van persoonsgegevens in het kader van onze communicatie met de gebruiker is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen om te reageren op verzoeken of vragen, of om op een andere wijze te communiceren met de gebruikers van onze website. Indien van toepassing communiceren we ook met de gebruiker in het kader van de afronding van de uitvoering van een contract. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om hun vragen te beantwoorden en de nodige bijstand te verlenen. We gebruiken de gegevens niet voor andere doeleinden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker.

  Nieuwsbrief

  Beschrijving en omvang van gegevensverwerking Gebruikers krijgen op onze website de mogelijkheid om zich gratis te abonneren op algemene of onderwerpspecifieke nieuwsbrieven. Gebruikers moeten hiervoor informatie verstrekken waaronder hun contactgegevens (voornaam, achternaam, e-mailadres) en hun land, en kunnen verdere optionele gegevens verstrekken (telefoonnummer, bedrijfsnaam, beroep, postcode, stad, interesses). We verzamelen de informatie namens en voor het gebruik door de Knauf Group waarvan de gebruiker geïnteresseerd is in de nieuwsbrief, zoals zal worden aangegeven bij het abonneren op de nieuwsbrief.

  We gebruiken functies van HubSpot om de nieuwsbriefdiensten aan te bieden.

  Doel van gegevensverwerking Het bedrijf van de Knauf Group dat de nieuwsbrief verstuurt, verwerkt de persoonsgegevens om haar klanten en potentiële klanten te informeren over producten, diensten en evenementen van de Knauf Group. Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming die gebruikers verstrekken wanneer zij zich abonneren op de nieuwsbrief. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om de nieuwsbrief te versturen.

  Gebruikers kunnen zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor wordt in elke nieuwsbrief een link geplaatst.

  VI. Een account aanmaken

  Beschrijving en omvang van gegevensverwerking Gebruikers kunnen zich registreren voor of inloggen op een persoonlijk gebruikersaccount van Knauf. Er wordt een wereldwijd account met een unieke identificator aangemaakt dat toegang biedt tot een interface voor zakelijke klantgerichte bedrijfstoepassingen, bijv. overzicht van orders of calculator en informatiebeheer van materialen (bijv. contactgegevens, land- en taalinstellingen).

  Om zich te kunnen registreren, moeten gebruikers verplichte informatie verstrekken, waaronder hun e-mailadres, voornaam, achternaam, gebruikerscategorie (bijv. architect, distributeur, investeerder, enz.), land en taal, en kunnen zij optioneel hun telefoonnummer opgeven. We verwerken ook het IP-adres van de gebruiker en de datum en tijd van registratie.

  Doel van gegevensverwerking Gebruikers moeten zich registreren zodat we bepaalde inhoud en diensten op onze website en bepaalde toegang tot onze digitale diensten kunnen aanbieden. We verwerken de persoonsgegevens om het contract uit te voeren dat we bij registratie met de gebruiker aangaan.

  Opslagperiode De gegevens worden verwijderd als de registratie op onze website wordt geannuleerd of gewijzigd. Onvolledige registratiegegevens (bijv.: de gebruiker heeft naam en e-mailadres opgegeven, maar geen wachtwoord) of vergrendelde accounts als gevolg van mislukte wachtwoordpogingen worden na zeven dagen verwijderd.

  VII. Bedrijfsprofielen

  We hebben openbaar toegankelijke bedrijfsprofielen in professionele en sociale netwerken waar we informatie verstrekken over ons bedrijf, onze producten en diensten met betrekking tot bouwmaterialen, gipsplaten, isolatie en plafonds. We verschaffen bedrijfsupdates en relevant branchenieuws en creëren een mogelijkheid voor de gebruikers van het professionele en/of sociale netwerk om met ons te communiceren.

  We verwerken persoonsgegevens zoals namen of profielfoto's wanneer gebruikers ons bedrijfsprofiel gebruiken, bijv. als ze inhoud posten, delen of leuk vinden. Dergelijke verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang om onze bedrijfsinformatie te presenteren en om te communiceren met (potentiële) klanten en zakenpartners. De gegevens die worden gegenereerd in het kader van het bedrijfsprofiel worden niet opgeslagen in onze eigen systemen.

  Wanneer een gebruiker ons bedrijfsprofiel bezoekt, kunnen verdere persoonsgegevens worden verwerkt door de beheerder van het professionele en/of sociale netwerk, ongeacht of de gebruiker is geregistreerd of ingelogd op zijn/haar account. De verwerking van gegevens door de sociale netwerken kan gebaseerd zijn op verschillende rechtsgrondslagen, die de beheerders van de sociale netwerken verplicht zijn te vermelden. Aangezien we over het algemeen echter geen invloed hebben op de verwerking van persoonsgegevens door de beheerder van het professionele of sociale netwerk, verwijzen we naar het privacybeleid van de betreffende netwerken voor meer informatie over hun verwerkingsactiviteiten.

  In principe kunnen gebruikers hun rechten doen gelden zoals uitgelegd in paragraaf XIV. Rechten van de betrokkene ten aanzien van ons of de beheerder van het netwerk in kwestie. Houd er rekening mee dat we, ondanks onze gezamenlijke status als verwerkingsverantwoordelijke, geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerking van de sociale mediaportalen. Onze opties zijn voornamelijk gericht op het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder.

  Zonder verwerking van de bovengenoemde persoonsgegevens kunnen gebruikers onze bedrijfsprofielen niet gebruiken.

  Momenteel gebruiken we de volgende professionele en sociale netwerken:

  X (voorheen Twitter): Het platform wordt beheerd door Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ierland. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door X vindt u hier: https://twitter.com/de/privacy.

  YouTube: Het platform wordt beheerd door YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Verenigde Staten. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door YouTube vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de.

  LinkedIn: Het platform wordt beheerd door LinkedIn, Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door LinkedIn vindt u hier: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

  XING: Het platform wordt beheerd door XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Xing vindt u hier: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

  VIII. Analyse en advertenties

  Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

  Google AdWords

  We maken gebruik van Google AdWords van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ierland (hierna: Google). Via deze dienst kunnen we advertenties plaatsen. Google plaatst hiervoor een cookie op uw computer. Persoonsgegevens kunnen als gevolg hiervan worden opgeslagen en geëvalueerd, met name de activiteit van de gebruiker (en dan met name welke pagina's werden bezocht en op welke elementen werd geklikt), evenals apparaat- en browserinformatie (met name het IP-adres en het besturingssysteem), gegevens over de weergegeven advertenties (met name welke advertenties werden weergegeven en of de gebruiker erop heeft geklikt), en ook gegevens van advertentiepartners (met name gepseudonimiseerde gebruikers-id's). Voor meer informatie over de gegevensverwerking door Google, klik hier: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

  We ontvangen alleen informatie over het totale aantal gebruikers dat op onze advertentie heeft gereageerd. Er wordt geen informatie doorgegeven waarmee we u kunnen identificeren. Het gebruik is niet bedoeld om te traceren. Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming van de gebruiker.

  Facebook Retargeting

  We maken gebruik van functionaliteiten van de advertentie-plug-in van Facebook Retargeting van Meta Platforms Technologies Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Ierland (hierna: Facebook Retargeting). Facebook Retargeting wordt gebruikt om advertentiecampagnes op te zetten en interactie met deze campagnes tot stand te brengen. Gebruikers worden door Facebook Retargeting herinnerd aan producten waarnaar ze hebben gezocht of die ze hebben bekeken maar niet hebben gekocht. Tijdens dit proces slaat Facebook cookies op uw apparaat op. De volgende persoonsgegevens worden in het bijzonder als het gevolg hiervan verwerkt door Facebook: – Informatie over de activiteiten van de gebruiker – Website bezocht – Welke producten werden weergegeven – Op welke advertenties werd geklikt – Apparaatinformatie, met name apparaattype, IP-adres – Facebookaccount van gebruikers, als gebruikers zijn aangemeld bij Facebook. De gegevens worden in dit verband verwerkt op servers van Meta Platforms, Inc. 1601 Willow Rd Menlo Park, Californië 94025-1453, Verenigde Staten. Andere ontvangers van gegevens zijn onder andere leveranciers en dienstverleners van Meta Platforms, Inc. voor analysedoeleinden bijvoorbeeld. Klik hier voor meer informatie over de gegevensverwerking door Facebook: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation

  We gebruiken Facebook Retargeting om advertenties te plaatsen op verschillende platforms en om de interactie tussen gebruikers en deze advertenties te analyseren. Het is onze bedoeling om deze gebruikers gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen, die dus ook voor hen relevant zijn. Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming van de gebruiker.

  Google Ads Remarketing

  We maken gebruik van Google Ads Remarketing van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ierland (hierna: Google). Google Remarketing wordt gebruikt voor de retargeting van bezoekers van de website voor advertentiedoeleinden via advertenties van Google Ads. Met behulp van Google Ads Remarketing kunnen doelgroepen ("vergelijkbare doelgroepen") worden aangemaakt die bijvoorbeeld bepaalde pagina's hebben bekeken. Hierdoor wordt het mogelijk om de gebruiker op andere websites te identificeren en gerichte advertenties te tonen. Google plaatst hiervoor een cookie op de computer van de gebruiker. Bijgevolg kunnen persoonsgegevens worden opgeslagen en geëvalueerd, met name de activiteit van de gebruiker (en dan met name welke pagina's werden bezocht en op welke elementen werd geklikt), evenals apparaat- en browserinformatie (met name het IP-adres en het besturingssysteem), gegevens over de weergegeven advertenties (met name welke advertenties werden weergegeven en of de gebruiker erop heeft geklikt), en ook gegevens van advertentiepartners (met name gepseudonimiseerde gebruikers-id's). Klik hier voor meer informatie over de gegevensverwerking door Google: https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en en https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

  Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het gericht benaderen van een doelgroep. De cookies die zijn opgeslagen op de apparaten van gebruikers herkennen ze wanneer ze een website bezoeken en kunnen ze daarom op interesses gebaseerde advertenties tonen. Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming van de gebruiker.

  Adobe Analytics

  We maken gebruik van de analysedienst Adobe Analytics van Adobe Inc, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, Verenigde Staten en haar vertegenwoordiger in de EU, Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ierland (hierna: Adobe). Adobe plaatst hiervoor een cookie op uw computer. Bijgevolg kunnen persoonsgegevens worden opgeslagen en geëvalueerd, in het bijzonder de activiteit van de gebruiker (met name welke pagina's werden bezocht en op welke elementen werd geklikt) en informatie over het apparaat en de browser (met name het IP-adres en het besturingssysteem). Klik hier voor meer informatie over de gegevensverwerking door Adobe: https://www.adobe.com/de/privacy.html.

  De verwerking van de persoonsgegevens van gebruikers door Adobe Analytics maakt het voor ons mogelijk om het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. Door de verkregen gegevens te evalueren, kunnen we informatie samenstellen over het gebruik van afzonderlijke onderdelen van ons aanbod. Dit helpt ons om onze website voortdurend te verbeteren en om de gebruiksvriendelijkheid in deze context te vergroten.

  Adobe Launch

  We maken gebruik van de diensten Adobe Experience Platform Launch door Adobe Inc, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, Verenigde Staten en de vertegenwoordiger in de EU, Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ierland (hierna: Adobe Launch). Adobe Launch is ontworpen om marketing- en analysetags voor websites en mobiele apps te beheren en toe te passen. We gebruiken Adobe Launch om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website. Adobe Launch verschaft een bibliotheek met tags voor andere Adobe-oplossingen.

  HubSpot

  We maken gebruik van functies van HubSpot. HubSpot is een geïntegreerde softwareoplossing die we gebruiken voor verschillende aspecten van onze online marketing. Deze omvatten algemene rapportage (met name verkeersbronnen, toegang, enz.).

  Klik hier voor meer informatie over de gegevensverwerking door HubSpot: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy.

  Facebook-pixel

  We maken gebruik van de Facebook-pixel van Meta Platforms, Inc. 1601 Willow Rd Menlo Park, California 94025-1453, Verenigde Staten en haar vertegenwoordiger in de EU, Meta Platforms Technologies Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Ierland. Hiermee kunnen we de acties van gebruikers volgen nadat ze een Facebook-advertentie hebben bekeken of erop hebben geklikt. Bijgevolg kunnen persoonsgegevens worden opgeslagen en geëvalueerd, met name de activiteit van de gebruiker (en dan met name welke pagina's werden bezocht en op welke elementen werd geklikt), evenals apparaat- en browserinformatie (met name het IP-adres en het besturingssysteem), gegevens over de weergegeven advertenties (met name welke advertenties werden weergegeven en of de gebruiker erop heeft geklikt), en ook gegevens van advertentiepartners (met name gepseudonimiseerde gebruikers-id's). Hiermee kunnen we de doeltreffendheid van Facebook-advertenties vastleggen voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden. Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming van de gebruiker.

  Tijdens dit proces kunnen gegevens worden doorgegeven aan Facebook-servers in de Verenigde Staten. De gegevens die op deze manier worden verzameld, zijn voor ons anoniem. Dit betekent dat we geen inzage hebben in de persoonsgegevens van individuele gebruikers. Deze gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Facebook. Facebook kan deze gegevens koppelen aan uw Facebook-account en ze ook gebruiken voor eigen advertentiedoeleinden in overeenstemming met het Data Use Policy van Facebook. Klik hier voor meer informatie over de gegevensverwerking door Facebook: https://de-de.facebook.com/policy.php.

  LinkedIn Insight Tag

  We maken gebruik van functionaliteiten van de marketing-plug-in van LinkedIn Insight Tag van LinkedIn Ireland, Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. Hiermee kunnen wij bezoekers van en conversies op de website vastleggen doordat wij informatie kunnen krijgen over de bezoekers van de website en gedetailleerde campagnerapporten kunnen bijhouden. Door LinkedIn worden cookies op het apparaat van de gebruiker opgeslagen. Bijgevolg worden de volgende persoonsgegevens verwerkt door LinkedIn: URL, verwijzende URL, IP-adres in verkorte of gehashte vorm, apparaat- en browsereigenschappen (user agent) en tijdstempel. Klik hier voor meer informatie over de gegevensverwerking door LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE.

  LinkedIn deelt geen persoonsgegevens met ons, maar verstrekt enkel geaggregeerde rapporten over de doelgroep en advertenties. LinkedIn beschikt ook over een remarketingfunctie, waarmee we gerichte en gepersonaliseerde advertenties buiten onze website kunnen tonen zonder dat we de identiteit van de websitebezoeker ontdekken. Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming van de gebruiker.

  Doel van gegevensverwerking We verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met de bovengenoemde doelstellingen op basis van de toestemming van de gebruiker.

  IX. Opslagperiode

  Voor zover niet anders aangegeven in dit Privacybeleid, geldt het volgende voor de periode waarin persoonsgegevens worden opgeslagen. We bewaren persoonsgegevens enkel zolang er een gerechtvaardigde reden of andere rechtsgrond is om dit te doen en zullen deze rechtsgrondslagen voortdurend evalueren. Als er niet langer een rechtsgrond is om de gegevens te bewaren, zullen we de persoonsgegevens veilig wissen of in sommige gevallen anonimiseren.

  De criteria die worden gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, zijn onder andere:

  • de duur van onze doorlopende relatie met onze gebruikers (bijvoorbeeld zolang gebruikers een account bij ons hebben);

  • of er een wettelijke verplichting bestaat waaraan we zijn onderworpen (bepaalde wetten vereisen bijvoorbeeld dat we transactiedocumenten gedurende een bepaalde periode bewaren voordat we ze kunnen verwijderen);

  • of het bewaren van gegevens noodzakelijk is in het kader van onze rechtspositie (zoals met betrekking tot toepasselijke verjaringstermijnen, geschillen of onderzoeken van toezichthouders).

  X. Delen van gegevens

  We kunnen informatie over onze gebruikers delen als dit nodig of toepasselijk is, in het bijzonder wanneer we een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang hebben om dit te doen:

  • Met externe dienstverleners die namens ons werken, om diensten die zij aan ons leveren te faciliteren. Dit kunnen dienstverleners zijn zoals websitehosting, gegevensanalyse, betalingsverwerking, orderverwerking, fraudepreventie, informatietechnologie, klantenservice, marketing en andere diensten.

  • Met overheidsinstanties, wetshandhavers of andere derden voor juridische, beveiligings- of veiligheidsdoeleinden, zoals het voldoen aan wettelijke vereisten; om onze dienstvoorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen; en om onze rechten en het eigendom of de veiligheid van onze gebruikers of derden te beschermen.

  • Met onze filialen en andere bedrijven van de Knauf Group die hier te vinden zijn: https://knauf.com/en/knauf-worldwide.

  XI. Andere externe aanbieders

  We gebruiken functies van externe dienstverleners voor het aanbieden van onze website, zoals websitehosting, gegevensanalyse, betalingsverwerking, orderverwerking, fraudepreventie, informatietechnologie, klantenservice, marketing en andere diensten. Hieronder volgt een overzicht van de diensten van derden die we gebruiken.

  Microsoft Azure

  De website wordt gehost door Microsoft Azure van Microsoft Corporation, Microsoft Deutschland GmbH: Walter-Gropius-Strasse 5, 80807, München, Duitsland.

  Klik hier voor meer informatie over de gegevensverwerking van Microsoft Azure: https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement

  Okta

  We gebruiken het Customer Identity Management-platform van Okta, Inc, 101 1st Street, San Francisco, CA 94105, Verenigde Staten ("Okta") voor het registreren van een Knauf-account op onze websites en om toegang te krijgen tot de andere diensten die hier worden aangeboden. Okta beheert en slaat de gegevens op in Duitsland, maar kan ook internationale ondersteuningsteams inschakelen, bijvoorbeeld in Singapore, Canada, Japan, Australië en de Verenigde Staten, in het geval van ondersteuningsverzoeken. De gegevens die door Okta worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering en het beheer van Knauf-diensten die onderworpen zijn aan registratie en voor de uitvoering, afsluiting of beëindiging van het onderliggende contract met de gebruiker met betrekking tot deelname aan de door hem/haar geselecteerde dienst.

  Klik hier voor meer informatie over de gegevensverwerking van Okta: https://www.okta.com/de/privacy-policy/.

  Qualtrics

  We gebruiken de tool voor klantenfeedback "Qualtrics" van Qualtrics Ireland Limited: Costello House, 1 Clarendon Row, Dublin 2, D02 TA43, Ierland.

  Klik hier voor meer informatie over de gegevensverwerking van Qualtrics: https://www.qualtrics.com/privacy-statement/.

  Cloudflare

  Op onze website gebruiken we functies van het contentleveringsnetwerk Cloudflare, Inc., 101 Townsend St., San Francisco, California 94107, Verenigde Staten. Een contentleveringsnetwerk (content delivery network, CDN) is een netwerk van regionaal verspreide servers die verbonden zijn via het internet en die worden gebruikt om content te leveren. We spreken hier met name over grote mediabestanden zoals video's. Cloudflare levert diensten voor weboptimalisatie en beveiliging, die we gebruiken om de laadtijden van onze website te verbeteren en de website te beschermen tegen misbruik.

  Klik hier voor meer informatie over de gegevensverwerking van Cloudflare: https://www.cloudflare.com/en-gb/privacypolicy/

  Salesforce

  We gebruiken functies van Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 München, Duitsland (hierna te noemen: Salesforce). Salesforce is een softwareoplossing op cloudbasis voor klantrelatiebeheer die we gebruiken voor de verschillende aspecten van het beheren van onze klantrelaties. Om onze klanten effectief van dienst te kunnen zijn, verwerken we persoonsgegevens van onze klanten op het Salesforce-platform, inclusief maar niet beperkt tot naam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsgegevens zoals functietitel en -omschrijving, taal en land.

  Klik hier voor meer informatie over de gegevensverwerking door Salesforce: https://www.salesforce.com/eu/company/privacy/.

  XII. Grensoverschrijdende gegevensuitwisseling

  Als wereldwijd bedrijf kunnen we persoonsgegevens delen met andere entiteiten, kantoren of afdelingen van Knauf, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Passende waarborgen voor de doorgifte van persoonsgegevens binnen de Knauf Group zullen waar nodig worden gegarandeerd door middel van modelcontractbepalingen.

  De persoonsgegevens van de gebruiker kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar we vestigingen hebben of waar we dienstverleners inschakelen. Informatie kan worden doorgegeven aan landen buiten het land waarin de gebruiker woonachtig is, die mogelijk andere regels voor gegevensbescherming hebben dan zijn/haar eigen land. In bepaalde omstandigheden kunnen rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties of veiligheidsautoriteiten in die andere landen toegang krijgen tot persoonlijke informatie.

  Meer informatie over de EU: Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan een land buiten de EU dat door de Europese Commissie niet wordt erkend als een land dat een toereikend niveau van gegev vanuit de EU aan landen die niet als toereikend worden beschouwd door de Europese Commissie, hebben we toereikende maatregelen getroffen, zoals modelcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie, en waar nodig aanvullende technische en/of organisatorische maatregelen, om de persoonsgegevens van onze gebruikers te beschermen.

  XIII. Rechten van de betrokkene

  Als u een persoon bent wiens persoonsgegevens, en de verwerking van die persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke, onderworpen zijn aan de toepassing van de AVG, hebt u bepaalde rechten zoals hieronder beschreven als aan de wettelijke vereisten wordt voldaan. Wanneer uw persoonsgegevens en de verwerking van uw persoonsgegevens niet onder de AVG vallen, zijn deze rechten niet noodzakelijkerwijs van toepassing en kan niets in dit Privacybeleid worden geïnterpreteerd om rechten of verplichtingen te vestigen die verder gaan dan wat is voorgeschreven door de respectievelijke van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming.

  • Recht op informatie

  • Recht op rectificatie

  • Recht op beperking van de gegevensverwerking

  • Recht op verwijdering

  • Recht op gegevensoverdraagbaarheid

  • Recht om uw toestemming op elk moment met werking voor de toekomst in te trekken.

  • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

  U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking op basis van gerechtvaardigde belangen.