• Producten & Systemen
 • Expertise
 • Documentatie
 • Bedrijven
 • Danny Flipsen - logistiek medewerker KI Gilze

  Service Charter

  Steenwol, April 2023

  De serviceverwachting van elke klant is anders.

  Om onze service af te kunnen stemmenop uw wensen en behoeften, hebben we een ‘Service Charter’ opgesteld. In dit Service Charter beschrijven we onze belangrijkste service-elementen.

  Heeft u na het lezen hiervan nog vragen, neem dan gerust contact op met onze afdeling Customer Service, via telefoonnummer 0162-421245 of per e-mail: [email protected]

  Dit zijn de services die Knauf Insulation biedt

  Bestellingen kunnen worden geplaatst per e-mail. Om een bestelling goed te kunnen verwerken, hebben wij de volgende gegevens nodig:

  Productomschrijving en artikelnummer

  Gewenste hoeveelheid, afgesproken prijs, met eventuele referentie naar een opgestelde offerte of raamovereenkomst en overeengekomen leveringscondities

  Ordernummer (PO) * Gewenste leveringsdatum

  Specifieke wensen (bijvoorbeeld kooiaap)

  Toeslagen

  1 of 2 pallets

  € 125,- per levering

  3 pallets

  € 100,- per levering

  4 pallets

  € 90,- per levering

  Kooiaap

  € 85,- per levering

  Minimale afname per: 

  1 Pallet

  France geleverd van

  5 Pallets

  Levering met kooiaap is niet mogelijk bij een volle vrachtwagen.

  Overige services omtrent leveringen

  Knauf Insulation levert de producten op alle locaties in Nederland. Bij leveringen in binnenstedelijke gebieden, milieu zones en op de Waddeneilanden moet rekening worden gehouden met een langere levertijd en eventuele extra transportkosten.


  Voor steenwol zijn geen tijdsleveringen mogelijk.


  Voor alle leveringen geldt dat het eerste uur wachttijd voor het lossen kosteloos is. Indien de chauffeur langer dan 1 uur moet wachten voor het lossen, (1) zijn wij genoodzaakt een extra toeslag van € 45,- per half uur in rekening te brengen en (2) geldt dat de chauffeur op basis van zijn planning voor die dag bepaalt wat de maximale wachttijd kan zijn. Na het lossen dient de vrachtbrief altijd te worden ondertekend. Hierop wordt het tijdstip van de levering, de hoeveelheid geleverde producten en de kwaliteit (visuele schadecheck) vermeld. Zichtbare schade of andere onregelmatigheden bij het afleveren dienen te worden aangegeven op de CMR/pakbon.

  Geef vooraf bij Customer Service aan of het losadres in een milieuzone ligt, zodat dit met de vervoerder besproken kan worden. Als het losadres in een milieuzone ligt, kunnen op de aflevering bepaalde restricties en kosten van toepassing zijn.


  Orders met betrekking tot producten met A- en B-classificatie kunnen kosteloos worden gewijzigd of geannuleerd indien wij de wijziging of annulering binnen 1 werkdag na de door ons aan u bevestigde order ontvangen. Bij een gewijzigde order kunnen wij de oorspronkelijk overeengekomen prijs, leverdatum en overige voorwaarden louter garanderen indien wij de gevraagde wijziging (1) tijdig hebben ontvangen, (2) hebben beoordeeld en (3) schriftelijk aan u hebben bevestigd. Indien wij de door u voorgestelde wijziging niet onder de oorspronkelijke voorwaarden kunnen accorderen, zullen wij u een nieuw voorstel doen over de prijs en/of leveringsdatum en/of overige voorwaarden.


  Knauf Insulation heeft service hoog in het vaandel staan. Mochten er onverhoopt toch klachten zijn, dan vernemen wij dat graag zo spoedig mogelijk. Bent u niet tevreden over de geleverde producten of zijn er andere zaken misgegaan? Neem dan direct, maar in elk geval vóór montage van de producten, contact met ons op. Wij zullen er alles aan doen om in overleg met u tot de best mogelijke oplossing te komen. Klachten met betrekking tot zichtbare schade aan de producten, te weinig of verkeerd geleverde producten, kunnen wij alleen in behandeling nemen wanneer dit op de CMR/pakbon van de chauffeur is aangegeven.


  Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten, ondanks anders luidende bepalingen die op uw bestelbrieven of andere documenten kunnen voorkomen. De toepasselijkheid van uw eventuele inkoopvoorwaarden wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. U kunt onze algemene voorwaarden hier downloaden.


  De Service Charter van Knauf Insulation is een dynamisch document. De in dit document opgenomen (service) voorwaarden zijn de op het moment van het opstellen van dit document geldende voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen periodiek worden aangepast. Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer van de in dit document opgenomen voorwaarden, dient u zich ervan te verzekeren dat dit de meest recente en op dat moment geldende voorwaarden zijn.