• Producten & Systemen
 • Expertise
 • Documentatie
 • Bedrijven
 • Brandveiligheid Image OG

  Brandveiligheid

  Veiligheid is misschien wel de belangrijkste voorwaarde om gezond en comfortabel te kunnen wonen, werken of verblijven in een gebouw. Een essentieel aspect daarbij is de brandveiligheid van zowel materialen als constructies.

  Vluchttijd

  Deze aspecten van brandveiligheid bepalen in grote mate de uitbreiding van brand in een gebouw. Gebruikers moeten de mogelijkheid krijgen om veilig te kunnen vluchten en de brandweer om de brand effectief te kunnen bestrijden. In het Bouwbesluit zijn om die reden dan ook de sterkte van bouwconstructies en eisen voor brandcompartimentering opgenomen voor verschillende situaties en gebruiksfuncties. Deze regelgeving stelt de veilige vluchttijd van de gebruiker van een pand centraal.

  Knauf producten en systemen zijn ofwel getest op basis van de toepasselijke Europese normen, ofwel beoordeeld op hun brandwerendheid door een deskundig instituut, veelal op basis van NEN 6069.

  Brandweerstand in minuten

  De brandklasse van een materiaal bepaalt hoeveel energie en hitte vrijkomt bij brand, en hoe makkelijk het bijdraagt aan het ontstaan en de uitbreiding van brand. De meeste gips- en cementproducten van Knauf hebben brandklasse A1 of A2 en zijn daarmee (nagenoeg) onbrandbaar en veilig om toe te passen.

  De dragende constructie van elk gebouw moet ook bij brand gedurende een bepaalde termijn in stand blijven. Deze termijn is afhankelijk van de functie en de hoogte van het gebouw en varieert van 30 tot 120 minuten. Daarnaast worden gebouwen ingedeeld in brandcompartimenten. Gebruikers zijn daardoor sneller in veiligheid doordat zij slechts uit het brandende compartiment hoeven te vluchten en van daaruit meer tijd hebben om het gebouw te verlaten.

  Het Bouwbesluit stelt eisen aan de grootte van deze brandcompartimenten en aan de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) tussen de compartimenten (meestal 60, soms 30 minuten). De brandwerendheid van scheidingsconstructies bepaalt in belangrijke mate deze WBDBO.

  Compleet advies

  Naast adviezen over de opbouw van wandsystemen, kan Knauf ook voorzien in het adviseren over oplossingen voor doorvoeren, aansluitingen, brandkleppen en andere aansluitingen in de wanden zonder verlies van brandwerendheid.

  Bij Knauf heeft de afdeling Techniek een actuele database aan uitgewerkte details waarin diverse aansluitingen en doorvoeren staan uitgewerkt. Mocht dit niet direct een antwoord geven op uw vraag, dan zoeken we ook graag voor u verder bij bijvoorbeeld onze partners.

  REI-waarden

  De sterkte van draagconstructies wordt bij brand beoordeeld op het criterium ‘draagvermogen’, aangeduid met de letter R. Met name stalen kolommen en liggers houden het bij brand niet lang uit als zij niet zijn beschermd met bijvoorbeeld Knauf Fireboard.


  De vlamdichtheid, aangeduid met de letter E. Hiermee wordt aangegeven hoe lang (uitgedrukt in minuten) een scheidingsconstructie, die aan één zijde blootgesteld is aan brand, verhindert dat er vlammen of hete gassen doordringen tot aan de niet-blootgestelde zijde.


  De thermische isolatie, aangeduid met de letter I. Hiermee wordt er aangegeven hoe lang (uitgedrukt in minuten) een scheidingsconstructie de doorgang van warmte verhindert bij brand.