• Producten & Systemen
 • Expertise
 • Documentatie
 • Bedrijven
 • Brandveiligheid Image OG

  Brandveiligheid bij gevelisolatiesystemen

  Gevelisolatie wordt gebruikt als een systeem om een gebouw of woning te isoleren en mooier te maken. Deze systemen kunnen zowel bij nieuwbouw of bij renovatie worden toegepast. In dit geval gaat het om systemen die worden afgewerkt met bijvoorbeeld stucwerk of steenstrips.

  In het Bouwbesluit zijn de eisen voor brandveiligheid van gebouwen opgenomen voor verschillende situaties en gebruiksfuncties in Nederland. Belangrijk hierbij zijn de ‘weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag’ en de ‘beperking van het ontwikkelen van brand en rook’. In het Bouwbesluit zijn eisen gestdoneeld door de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag te bepalen (WBDBO). Afhankelijk van het gebouw of de situatie is dit bijvoorbeeld 30 of 60 minuten. Dit is om de vluchttijd te vergroten voor gebruikers om veilig te kunnen vluchten en voor de brandweer om brand effectief te kunnen bestrijden. De WBDBO wordt bepaald door de brandwerendheid van de zwakste schakel in de mogelijke branduitbreidingstrajecten. Of een constructie 30 of 60 minuten brandwerend is hangt af van het ontwerp en de gekozen oplossingen. Bij de bouwaanvraag wordt dit getoetst. Tevens stelt het Bouwbesluit eisen aan de beperking van het ontwikkelen van brand en rook van de gebruikte materialen. Dit wordt geclassificeerd in een brandklasse. Dit wordt aangeduid met een letter A (niet brandbaar) t/m F (uiterst brandbaar of niet getest). Rookklasse wordt aangeduid met een s, respectievelijk s1 t/m s3. Specifiek voor gevels en dus ook gevelisolatiesystemen eist het Bouwbesluit bij een gevel hoger dan 13 meter dat het systeem moet voldoen aan brandklasse B (moeilijk brandbaar). Aan de rookklasse wordt geen eis gesteld. Alle systemen die worden toegepaste moeten voldoen aan deze brandklasse B. De door Knauf toegepaste producten en systemen zijn getest op basis van de Europese normen of beoordeeld op hun brandwerendheid door een deskundig instituut. Al onze producten voldoen aan de gestelde eisen. Dit is opgenomen in ons KOMO-attest IKB2699/18. Voor de correcte verwerking van onze systemen kan contact opgenomen worden met onze adviseurs en Knauf Techniek via [email protected] of telefonisch via 030 - 247 33 89 (maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur).

  Compleet advies

  Naast adviezen over de opbouw van wandsystemen, kan Knauf ook voorzien in het adviseren over oplossingen voor doorvoeren, aansluitingen, brandkleppen en andere aansluitingen in de wanden zonder verlies van brandwerendheid. Bij Knauf heeft de afdeling Techniek een actuele database aan uitgewerkte details waarin diverse aansluitingen en doorvoeren staan uitgewerkt. Mocht dit niet direct een antwoord geven op uw vraag, dan zoeken we ook graag voor u verder bij bijvoorbeeld onze partners.

  Vraag & antwoord: Brandveiligheid

  Brandveiligheid: In geval van brand moeten bewoners een gebouw veilig kunnen verlaten. Hoe brandveilig het gebouw is wordt bepaald aan de hand van de volgende factoren:

  1) Zijn er voldoende vluchtwegen?

  2) Hoe hoog is het gebouw?

  3) Kan de brandweer overal makkelijk bij?

  4) Hoe brandbaar zijn de bouw materialen?

  Brandbaarheid: De brandbaarheid van de verschillende bouwmaterialen en hun combinatie bepalen voor een deel de veiligheid van het gebouw. In Nederland worden bouwmaterialen onderverdeeld in verschillende brandklassen: A onbrandbaar tot F zeer brandbaar. Als de temperatuur hoog genoeg is brandt eigenlijk alles. De brandklasse geeft aan hoe snel iets ontbrandt. In het Bouwbesluit is vastgelegd welke klasse bij welk gebouw of welk deel van het gebouw minimaal behaald dient te worden.


  In het Bouwbesluit worden eisen gesteld aan de brandbaarheid van bouwmaterialen. Hieronder vallen ook de materialen die wij verwerken in ons gevelisolatie systeem. De brandbaarheid van een materiaal zegt iets over hoe gemakkelijk een materiaal brandt en vuur zich verder kan verspreiden. Hiervoor wordt in het Bouwbesluit de term ‘brandklasse’ gebruikt. Alle materialen worden geclassificeerd naar hun bijdrage aan de ontwikkeling van brand en rook: de brandklassen en de rookklassen. De brandklassen worden aangeduid met een letter en een cijfer: van A1 (onbrandbaar) tot F (buitengewoon hoge bijdrage). De rookklassen worden aangeduid met s1, s2 en s3 (respectievelijk geringe, gemiddelde en grote bijdrage aan de rookproductie).


  Alle gevel bedekkende systemen dienen minimaal brandklasse B te behalen. Alle Knauf Skin gevels voldoen aan Klasse B. Knauf Aquapanel Exterior voldoet zelfs aan klasse A. De precieze eisen hangen onder andere af van de aard en het gebruik van het gebouw, dat bepaalt dus welke er minimaal behaalt dient te worden.


  Jazeker. De door Knauf toegepaste producten en systemen zijn getest op basis van de Europese normen of beoordeeld op hun brandwerendheid door een deskundig instituut. Al onze producten voldoen aan de gestelde eisen. Dit is opgenomen in ons KOMO-attest IKB2699/. In EU-verband worden nu wel nieuwe methoden ontwikkeld, die verder gaan dan de bestaande ‘single burning item test’. Die test geeft op zich een prima indicatie van de brandbaarheid van materialen, maar met de nieuwe methode (‘large scale firetest’) kan dat materiaal onder meer verschillende omstandigheden worden getest. Knauf is groot voorstander van uitgebreider testen.


  Specifiek voor gevels en dus ook gevelisolatiesystemen eist het Bouwbesluit bij een gevel hoger dan 13 meter dat het systeem moet voldoen aan brandklasse B (moeilijk brandbaar). Aan de rookklasse wordt geen eis gesteld. Alle systemen die worden toegepast moeten voldoen aan deze brandklasse B. Voor gebouwen die hoger zijn dan 70 meter kunnen strengere eisen gelden die in overleg met de lokale brandweer worden vastgesteld. Deuren, ramen en kozijnen moeten voldoen aan brandklasse D.


  De handhaving van het Bouwbesluit gebeurt door onafhankelijke, lokale overheidsinstanties. Vooraf en tussentijds is Knauf de adviserende partij voor eigenaar, opdrachtgever en verwerker zodat het beste isolatiesysteem aangebracht wordt en de juiste kwaliteit gerealiseerd wordt. Hiervoor worden ook tussentijdse controles gedaan door verschillende partijen. De isolatiesystemen van Knauf Skin zijn grondig getest op brandbaarheid. De brandveiligheid vereist – zoals beschreven - een bredere expertise; de Nederlandse wettelijke eisen uit het Bouwbesluit worden uiteindelijk gehandhaafd en gecontroleerd door lokale overheidsinstanties. Het Rijk ziet daar op toe: zie bijvoorbeeld Onderzoek Inventarisatie brandveiligheid gevels 2020.


  De Knauf Skin-systemen worden gemaakt met zogenaamd EPS032 / EPS035/ EPS040 of Minerale wol. In kale vorm is EPS normaal ontvlambaar. Als de stukadoor EPS-gevelisolatie in een systeem verwerkt wordt de brandklasse B bereikt. Hierdoor voldoen onze systemen dus aan de gestelde eisen in het Bouwbesluit. Onze EPS is geen standaard EPS het wordt speciaal geproduceerd voor buitengevelisolatie systemen en is dus ook niet vergelijkbaar met standaard EPS.


  Losse EPS-platen hebben een brandklasse die loopt van een schaal van A (onbrandbaar) tot F (zeer brandbaar). Een gevel wordt nooit kaal in EPS gemaakt en altijd verwerkt in een systeem. Hierdoor bereikt het systeem dus een klasse B (zeer moeilijk brandbaar). Als voorbeeld kan je benzine nemen: zeer brandbaar maar toch is een auto die op benzine rijdt heel brandveilig. Zo werk EPS in een buitengevelisolatiesysteem ook.


  Veiligheid hangt af van veel factoren. Brandbaarheid van materiaal is maar één van vele factoren, denk hierbij aan vluchtwegen, brandblus installaties, hoeveelheid trappenhuizen en bereikbaarheid voor de brandweer. Knauf Skin-systemen hebben brandklasse B en voldoen dus aan de gestelde eisen. Wij leveren complete systemen waarin EPS verwerkt zit, maar de brandbaarheid wordt bepaald door de combinatie van alle materialen die in de gevel zitten. In de systemen van Knauf Skin is de EPS altijd verpakt in een mortellaag, waarin ook een glasvezelweefsel zit verwerkt. Op die mortellaag zit weer een stuclaag of worden steenstrips aangebracht. Dit pakket samen is ons Knauf Skin systeem en dat heeft brandklasse B (zeer moeilijk brandbaar). Dit is de op één na hoogst haalbare brandklasse.


  Er is op dit moment een verschil tussen de Duitse regelgeving en Nederlandse regelgeving. Een voorbeeld hiervan zijn brandstroken. Deze kunnen in bepaalde gevallen voor een hogere brandveiligheid zorgen. Dat hangt af van de aard van het gebouw, zoals de hoogte en de elders gebruikte materialen. Veiligheid kan ook bevorderd worden door een extra vluchtweg. Knauf biedt brandstroken in Duitsland al aan, in Nederland is dat een optie die op basis van deskundige adviezen geadviseerd kan worden. Zo kan bijvoorbeeld geadviseerd worden om een strook onbrandbare Steenwol in de gevel te verwerken. Voor de correcte verwerking van onze systemen kan contact opgenomen worden met onze adviseurs en Knauf Techniek via [email protected] of telefonisch via 030 - 247 33 89 (maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur).