• Producten & Systemen
 • Expertise
 • Documentatie
 • Bedrijven
 • bouwplaatsbegeleiding 1b

  Kun je als afbouwer ook een aannemer zijn?

  De Wet kwaliteitsborging

  De Wet kwaliteitsborging: kun je als afbouwer ook een aannemer zijn?

  Gepubliceerd op: 7 december 2023

  De Wet kwaliteitsborging (Wkb) is een belangrijke ontwikkeling in de Nederlandse bouwsector die tot doel heeft de kwaliteit van bouwwerken te verbeteren, faalkosten te verminderen en de positie van de consument te versterken. Deze wet, die op het punt staat in werking te treden, introduceert belangrijke veranderingen in de manier waarop bouwprojecten worden uitgevoerd en gecontroleerd. Een van de vragen die naar voren komt in het licht van deze wet is: Kun je als afbouwer een aannemer zijn?

  Allereerst is het belangrijk om de Wkb zelf te begrijpen. Deze wet verschuift de verantwoordelijkheid voor het waarborgen van de bouwkwaliteit van de gemeente naar de marktpartijen, zoals aannemers en kwaliteitsborgers. Het doel is om de betrokkenheid van de aannemers bij de kwaliteitsborging te vergroten en zo de algehele bouwkwaliteit te verbeteren.

  Het bouwproces

  Als we specifiek kijken naar de relatie tussen afbouwers en aannemers, is het van belang te weten dat afbouwwerkzaamheden een cruciaal onderdeel vormen van het gehele bouwproces. Afbouwers zijn verantwoordelijk voor het afwerken van gebouwen, waarbij ze zich richten op zaken als vloeren, wanden, plafonds en andere esthetische en functionele aspecten.

  In de context van de Wet kwaliteitsborging rijst de vraag of een afbouwer ook als aannemer kan optreden. In principe is het mogelijk dat een afbouwer de rol van aannemer op zich neemt, maar in de praktijk zal dit niet vaak voorkomen. Een afbouwer kan een klus aannemen en hiervoor hulp vragen bij een installateur en timmerman. Dit zijn dan vaak kleine opdrachten, waar geen vergunning voor nodig is en deze opdrachten vallen dan dus niet onder de Wkb.

  In de praktijk zien we dat een afbouwer niet de rol van aannemer pakt bij grote vergunningsplichtige projecten. Ben jij toch die uitzondering en een afbouwer die bij een vergunningsplichtig project de rol van aannemer pakt? Wees je dan bewust van de specifieke verantwoordelijkheden die dit met zich meebrengt. Een aannemer is namelijk verantwoordelijk voor het gehele bouwproces, inclusief de coördinatie van alle betrokken partijen, het aansturen van het projectteam en het waarborgen van de algehele bouwkwaliteit.

  Bouwbesluit

  Een aannemer moet zich houden aan de eisen van het Bouwbesluit. Werkzaamheden waar een vergunningsplicht aanhangt, zoals een aanbouw, vallen altijd onder het Bouwbesluit. Werkzaamheden waar geen vergunningsplicht aanhangt, vallen hier niet onder. Wat niet onder het Bouwbesluit valt, valt in principe ook niet onder de Wkb.

  Voor afbouwers die overwegen ook als aannemer actief te zijn, is het van groot belang om te voldoen aan de eisen die de wet stelt. Hieronder valt het hebben van de juiste certificeringen, het kunnen aantonen van ervaring in het managen van bouwprojecten en het vermogen om te voldoen aan de verhoogde normen voor kwaliteitsborging die de wet voorschrijft.

  Of je nu een aannemer of een afbouwer bent, is het essentieel dat professionals in de bouwsector goed op de hoogte zijn van de veranderingen die de Wet kwaliteitsborging met zich meebrengt en bereid zijn zich aan te passen aan de nieuwe normen en verantwoordelijkheden. De Wet kwaliteitsborging biedt een kans voor professionals in de bouwsector om hun rol te versterken en gezamenlijk te werken aan het leveren van hoogwaardige bouwprojecten die voldoen aan de verwachtingen van de consument en de eisen van de wet.