• Producten & Systemen
 • Vaardigheden
 • Diensten & Oplossingen
 • Documentatie
 • Hero Knauf Blue 2023

  Duurzaamheid

  "Think green, build blue"

  Onze strategie om duurzaam te zijn

  De firma Knauf streeft er al vele jaren, energiek en met toewijding, naar om een verantwoorde milieuaanpak in zijn interne ontwikkelingsstrategie te integreren. Deze strategie, “KNAUF BLUE” genaamd, combineert alle aandachtspunten waarmee een speler als Knauf rekening moet houden in zijn aanpak, van de aanvoer van grondstoffen tot de ontwikkeling van oplossingen voor het vervoer van eindproducten over het water. Het digitale platform knauf-blue.be is volledig gewijd aan milieuvriendelijke materialen. Het bevat informatie over onze labels, onze milieuverklaringen en de conformiteit van onze producten met de bouwnormen zoals BREEAM of LEED. Andere thema’s zoals het vervoer of de recyclage komen er eveneens aan bod. Deze databank is voortdurend in ontwikkeling.

  Knauf Blue

  "Think Green. Build Blue."

  De milieuthematiek globaal en oprecht behandelen komt er onvermijdelijk op neer dieper in te gaan op een reeks onderwerpen zoals de recyclage, de luchtkwaliteit of het gebruik van de natuurlijke hulpbronnen.

  De trend om de milieu-impact van elke activiteit te beperken, of het nu om een economische dan wel een sociale activiteit gaat, is tegenwoordig transversaal en onomkeerbaar. De opkomst van tal van ecolabels is daar een onweerlegbaar bewijs van, ongeacht de betrokken gebieden.

  Deze bezorgdheid over het milieu vindt haar oorsprong in het concept van "duurzame ontwikkeling" dat in 1987 ter sprake werd gebracht door Gro Harlem BRUNDTLAND, voorzitster van de Wereldcommissie voor milieu en ontwikkeling van de VN. Volgens het rapport van deze commissie moeten de naties zich zodanig ontwikkelen dat ze kunnen voldoen aan hun behoeften, zonder het vermogen van de toekomstige generaties in gevaar te brengen om aan hun eigen behoeften te voldoen. Op Europees niveau wordt deze trend doeltreffend ondersteund door een reeks richtlijnen verbonden aan doelstellingen op korte of middellange termijn .

  Naar aanleiding hiervan wordt de bouwsector er vandaag toe aangezet om zijn verantwoordelijkheid op te nemen, en een belangrijke rol te spelen in de ontwikkeling van de huidige productie- en bouwwijzen. Als wereldleider op het gebied van afwerking en isolatie heeft de Knauf Groep deze aanpak onherroepelijk in zijn globale ontwikkelingsstrategie geïntegreerd. Hiermee zorgt het bedrijf er actief voor dat er gezonde producten van hoge kwaliteit op de markt worden gebracht, wat blijk geeft van engagement ten gunste van het milieu en de gezondheid van de burgers. De firma Knauf ontwikkelt en verkoopt innovatieve materialen en systemen. Deze producten passen zich op intelligente en flexibele wijze aan aan bouwsystemen die voortdurend in ontwikkeling zijn, en stellen ontwerpers in staat om goed functionerende en comfortabele ruimten te creëren.

  Deze strategie rond "verantwoorde" innovatie verenigt noodzakelijkerwijs alle aspecten waarmee een speler als Knauf rekening moet houden in zijn benadering, van de aanvoer van grondstoffen tot de ontwikkeling van oplossingen voor het vervoer van de afgewerkte producten over de binnenwateren.

  In de loop van zijn ontwikkeling en uitbreiding is dit familiebedrijf er op die manier in geslaagd om een optimaal kwaliteitsniveau te handhaven voor een steeds omvangrijker productassortiment. De aangeboden oplossingen maken het mogelijk om op doeltreffende wijze te voldoen aan de strengste eisen op het gebied van energie, akoestiek of brand, zowel voor nieuwbouw als voor renovaties, met op de achtergrond een permanente bezorgdheid voor het milieu en het welzijn van de consument.

  Een vraag ?

  Neem contact op met onze expert.

  Geoffrey Houbart
  Geoffrey Houbart
  Sustainability & Public Affairs Director

  Knauf Belgium