• Producten & Systemen
 • Vaardigheden
 • Diensten & Oplossingen
 • Documentatie
 • Hero Knauf Blue 2023

  Kwaliteit van de binnenlucht

  Kwaliteit van de binnenlucht

  De kwaliteit van de binnenlucht van gebouwen en de schadelijkheid van de materialen zijn uitgesproken actuele thema's waarvoor de bouwsector het aan zichzelf verplicht is om ze in alle transparantie te behandelen. Dat is met name zeer belangrijk omdat de schil van de gebouwen, of het nu om gezinswoningen dan wel om openbare gebouwen gaat, steeds luchtdichter wordt. Wat vroeger op natuurlijke wijze werd afgevoerd via de onvolmaaktheden in de buitenwanden, wordt vandaag vrijwel niet meer afgevoerd.

  indoor-air-quality

  De kwaliteit van de binnenlucht wordt beïnvloed door meerdere factoren:

  • De aard en de oorsprong van de bouwmaterialen (ruwbouw, afwerking)

  • Het type afwerkingsmaterialen (verf, vernis, enz.)

  • De meubelen en andere inrichtingselementen (meubilair, vast tapijt, enz.)

  • Het gedrag van de gebruikers (tabak, levensstijl, enz.)

  Om deze problemen een halt toe te roepen, beschikt ons bedrijf over een ruim assortiment gezonde materialen die gegarandeerd geen stoffen afgeven die schadelijk zijn voor de kwaliteit van de binnenlucht en de bewoners. Sommige van deze materialen zijn niet alleen in overeenstemming met de nationale of Europese wetgeving, maar voldoen bovendien aan de strengste eisen van bepaalde keurmerken die rechtstreeks bij deze thematiek zijn betrokken. Door onze producten te gebruiken, kan op die manier het schadelijke effect van bepaalde isolatie- of afwerkingsmaterialen worden vermeden. Om de potentieel schadelijke invloed te neutraliseren van de inrichtingselementen en het meubilair, of van het gedrag van de bewoners, beschikken wij ook over materialen met bijzondere eigenschappen op het gebied van luchtzuivering. Rekening houdend met deze uitdagingen is het normaal dat wij ontzettend veel belang hechten aan de analyse en de evaluatie van de materialen die wij verkopen. Deze materialen moeten bovendien conform bepaalde nationale of Europese wetten, zoals REACH, zijn.

  Nationale wetgeving

  In België heeft de regering een Koninklijk Besluit (8 mei 2014) uitgevaardigd waarin de drempelniveaus worden bepaald voor de uitstoot in de binnenomgeving van bouwproducten voor een aantal voorziene toepassingen. Vandaag heeft dit besluit betrekking op alle materialen en bestanddelen die worden gebruikt voor vloeren (vloerbekledingen, lijm- en voegproducten, verf en vernis, enz.). De wetgeving bepaalt dat de fabrikanten een emissiedossier moeten opstellen, en ter beschikking van de overheid moeten houden, waarin ze aantonen dat hun materialen de vastgestelde drempelniveaus respecteren. België is het derde land, na Duitsland en Frankrijk, dat over een wetgeving beschikt die de uitstoot beperkt van gevaarlijke stoffen die afkomstig zijn van vloerbekledingen.

  Meer lezen

  In Frankrijk bestaat er een besluit betreffende de etikettering van bouw- en decoratieproducten met betrekking tot de eigenschappen op het gebied van de uitstoot van vervuilende volatiele stoffen. Dit besluit van 19 april 2011 bepaalt de uitstootdrempels voor de verschillende klassen (A+ - A - B - C). Er is ook nog het besluit van 30 april 2009 betreffende de voorwaarden voor het op de markt brengen van bouw- en decoratieproducten die CMR-verbindingen bevatten, dat wil zeggen kankerverwekkende, mutagene of reproductietoxicologische stoffen van categorie 1 of 2. Het is absoluut noodzakelijk dat het gehalte van de geïdentificeerde stoffen lager is dan 1 mg/m³.

  Meer lezen

  In Duitsland heeft het Duitse federale comité AGBB [Ausschuss für die gesundheitliche Bewertung von Bauprodukten], lid van het DIBt [Deutsches Institut für Bautechnik], een test- en evaluatieprotocol ingevoerd voor de VOS-uitstoot na 3 (grenswaarden op het gebied van VOS'en en kankerverwekkende VOS'en) en 28 dagen ("evaluatie voor de gezondheid van de mens" door beperking van de uitstoot van VOS'en en kankerverwekkende VOS'en). Het DIBt heeft deze test verplicht gesteld en de AgBB-certificering is een basisvoorwaarde geworden om bepaalde bouwmaterialen in Duitsland te verkopen. Het instituut eist elk jaar een inspectie van de productievestigingen en metingen van de VOS-uitstoot door een extern laboratorium.

  Meer lezen

  Een vraag ?

  Neem contact op met onze expert.

  Geoffrey Houbart
  Geoffrey Houbart
  Sustainability & Public Affairs Director

  Knauf Belgium