• Producten & Systemen
 • Vaardigheden
 • Diensten & Oplossingen
 • Documentatie
 • Heraklith hero

  Heraklith - Geluid Absorptie

  Verbeter akoestiek met de optimale geluidsabsorptie

  Heraklith - Clarissenhof

  Geluid en kwaliteit van leven

  In het dagelijkse leven worden we continu geprikkeld door geluiden waarbij gewenste, maar ook soms ongewenste geluiden de kwaliteit van ons leven beïnvloed. Stemmen dienen optimaal verstaanbaar te zijn maar in andere gevallen juist onhoorbaar. Gezondheidsklachten door ongewenste geluiden kunnen veroorzaakt worden waaronder slaaptekort, stress, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten. Voor een optimale woon- en werkomgeving zoekt u materialen die naast een goede akoestiek ook een goede geluidsisolatie hebben. Heraklith houtwolcementplaten dragen in al deze opzichten toe aan een verbeterde geluidsomgeving.

  Heraklith panelen voor uw project!

  Heraklith houtwolplaten kunnen volledig afgestemd worden op het design van een gebouw.

  Heraklith als geluidsabsorptie

  Om binnen een ruimte galm, specifieke reflecties of echo’s te beperken wordt er dikwijls gebruik gemaakt van geluidsabsorptie. De verstaanbaarheid van spraak wordt hierdoor verbeterd en bijkomend het geluidniveau van (stoor)geluiden beperkt. Heraklith wordt vaak in uiteenlopende toepassingen gebruikt zoals bij werkplaatsen, fabriekshallen, verkeersruimtes, parkeergarages, sportfaciliteiten, stations, tunnels en balkons en andere functionele ruimtes. Ook voor esthetische toepassingen van houtwolcement verwijzen we u graag naar onze Organic akoestische panelen.

  Tevens is Heraklith toepasbaar op plafonds en wanden om galm en lawaai te beheersen en waarbij het verstaanbaar maken van een omroepinstallatie of ontruimingsinstallatie een noodzaak is.

  Heraklith bij geluidsisolatie

  Geluidsisolatie wordt op twee manieren bereikt. De eerste manier is het geluidniveau terugbrengen in de ruimte van de geluidbron door geluidabsorptie (zie hierboven). De tweede manier is het weren van geluid door middel van een scheidingsconstructie. In beiden speelt Heraklith een rol zoals geïllustreerd in het figuur met de auto. Een groot deel van het invallende geluid (3) wordt opgenomen door het geluidabsorptiemateriaal (2), een klein deel wordt terug de ruimte ingestuurd (4) en vervolgens wordt een klein deel wordt doorgelaten naar de achterliggende constructie of ruimte (1). De totale bijdrage van de geluidisolatie door het geluidabsorptiemateriaal kan gaan van enkele dB’s tot ca. 10 dB. Om een totale geluidsisolatie te krijgen tot 40, 50 dB of meer is een aanvullende achterconstructie nodig.

  Geluidsaborptiecoëfficiënt

  Geluidabsorptie wordt uitgedrukt in een waarde tussen 0 en 1. In de figuur met de auto hierboven zie je dat de geluidabsorptiecoëfficiënt bestaat uit de verhouding van de omgezette + doorgevoerde energie (1+2) en de totaal inkomende energie (3). In de praktijk is het aandeel doorgelaten geluid verwaarloosbaar klein (<0.001). Hierdoor wordt de geluidabsorptie volledig gerealiseerd door de houtwolcementplaten die vóór de achterconstructie aangebracht worden. De open vezelstructuur en speciale akoestisch open verflaag van Heraklith houtwolcementplaten zorgt voor een optimale absorptie van geluidenergie. De toonhoogte waarop het geluid geabsorbeerd kan worden is afhankelijk van de dikte van de plaat en de eventuele spouw met of zonder minerale wol. Om dit duidelijk te maken worden geluidabsorptiecoëfficiënten gegeven voor de verschillende frequentiebanden van 125 t/m 4000 Hz, zie tabellen hieronder. Een dikkere opbouw geeft over het algemeen een betere prestatie in de lage tonen terwijl dit bij de hoge tonen vrijwel geen invloed heeft. Naast de absorptiewaardes van verschillende frequentiebanden geven deze tabellen ook ééngetalsaanduidingen weer die de gewogen gemiddelde waardes geven over een deel van het frequentiegebied: αw (250-4000 Hz), NRC (250-2000 Hz) en SAA (250-2000 Hz).

  Wilt u in een interieur de akoestiek verbeteren?

  Naast het merk Heraklith ® voert Knauf Insulation het gespecialiseerde merk Organic waarbij we voorzien in de groeiende behoefte voor een verbeterede akoestiek. Organic panelen zijn dan ook specifiek ontwikkeld voor een goede van de akoestiek bij binnentoepassingen: kantoren, sportzalen, restaurants, klaslokalen en zelfs thuis.