• Producten & Systemen
 • Vaardigheden
 • Diensten & Oplossingen
 • Documentatie
 • brand blue gradient

  Juridische Verklaring

  Wettelijke kennisgeving

  Knauf Digital GmbH Landshuter Allee 10 80637 München, Duitsland Telefoonnummer: +49 (0) 9323 / 31-0 E-mail: [email protected]

  Registratiehof: Arrondissementsrechtbank van München Registratienummer: HRB 248534

  Bestuur Christoph Dorn, Lars Klodwig

  Identificatienummer voor de omzetbelasting volgens Artikel 27(a) van de Duitse Wet op de Belasting Toegevoegde Waarde (UStG): DE325999350

  Aansprakelijkheid

  Deze website is samengesteld met de grootste zorg en de inhoud wordt regelmatig gecontroleerd. Niettemin is aansprakelijkheid voor nauwkeurigheid, actualiteit, volledigheid en continue beschikbaarheid beperkt tot gevallen van grove nalatigheid of opzet. We verstrekken alleen bindende informatie, advies, aanbevelingen of uitleg binnen het bereik van individuele communicatie. We behouden ons het recht voor om onze internetdienst te allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te beperken of zelfs geheel stop te zetten. Onze website bevat links naar externe websites van derde partijen op wier inhoud wij geen invloed hebben. We beschouwen deze inhoud op geen enkele manier als onze eigen inhoud en kunnen bovendien geen aansprakelijkheid voor deze externe inhoud aanvaarden. De relevante aanbieder of beheerder van de website is te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid van de gekoppelde websites.

  Auteursrecht

  De lay-out van de website, de grafische voorstellingen en afbeeldingen die worden gebruikt, evenals de inhoud van deze website zijn beschermd krachtens auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. We behouden ons uitdrukkelijk alle rechten op dit gebied voor. Met name is voor de reproductie, verwerking, distributie en alle vormen van exploitatie onze schriftelijke toestemming nodig, tenzij de maatregel krachtens wettelijke bepalingen zonder toestemming is geoorloofd.

  Notitie krachtens Artikel 36 van de [Duitse] Wet inzake het beslechten van geschillen (VSBG) Knauf Digital GmbH neemt niet deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een commissie voor consumentengeschillen in de zin van de VSBG en is dit ook niet verplicht.