• Producten & Systemen
 • Expertise
 • Documentatie
 • Bedrijven
 • Hotel Breeze - Amsterdam

  Duurzaamheid

  We vinden het belangrijk dat wij onze leefomgeving beter doorgeven aan de volgende generaties.

  Daarom omarmen wij een gezonde leefomgeving en een duurzame bedrijfsvoering, zowel bedrijfseconomisch als sociaal en milieutechnisch. Duurzaamheid heeft een grote impact op hoe wij als bedrijf door onze omgeving worden gezien.

  Onze Manager Duurzaamheid, Bauke Geuzebroek, legt in dit interview uit wat Knauf al doet op het gebied van duurzaamheid en wat onze doelen zijn voor de toekomst.

  Duurzaam ondernemen

  Duurzaamheid zit in ons bloed en wij streven sinds onze oprichting in 1932 continu naar een juiste balans tussen mens, milieu en maatschappij. Om dit invulling te geven is het nodig om een duidelijk kader te kiezen en daarom hebben wij onze doelstelling uitgewerkt aan de hand de Sustainable Development Goals (SDG’s). Het mooie van de doelstellingen is dat ze breed gedragen worden door landen, bedrijven, politiek én personen. In totaal zijn er 17 doelstellingen en daaruit hebben wij er zes geselecteerd waarop wij concreet een bijdrage kunnen leveren:

  • Goede gezondheid en welzijn

  • Gendergelijkheid

  • Industrie, innovatie en infrastructuur

  • Ongelijkheid verminderen

  • Verantwoorde consumptie en productie

  • Partnerschap om doelstellingen te bereiken

  In ons duurzaamheidsplan hebben wij deze zes doelstellingen uitgewerkt, zodat wij in haalbare stappen een concrete bijdrage kunnen leveren. Voorbeelden hiervan zijn actieve sturing op gendergelijkheid, milieu-impactverlaging in de productie, ontwikkeling van circulaire systemen (zoals ons Hybride Circulaire Wandsysteem) en actief partnerschap met organisaties die helpen onze doelen te bereiken. In Cobouw hebben wij een uitgebreid artikel gepubliceerd over duurzaamheid en de SDG’s.

  sdg

  Logistiek & Productieproces

  Wat we uit de natuur halen, geven we weer terug aan de natuur. Knauf heeft een speciaal team dat er wereldwijd voor zorgt dat de fabrieken zo efficiënt en duurzaam mogelijk worden ingericht. Dit levert diverse duurzame maatregelen op. Een kenmerkend voorbeeld hiervan is op ons hoofdkantoor in Iphofen. De kantoren worden verwarmd via een warmtewinningsysteem (restwarmte) uit de naastgelegen gipskartonfabriek. Wij willen winning, productie en transport van gips zo duurzaam mogelijk maken. Meer weten? Lees ook over gips, een volledig recyclebare grondstof en over duurzaam transport van grondstoffen en gipsproducten.

  Duurzaamheidscertificaten

  Wij streven ernaar dat de door ons geleverde materialen zo min mogelijk impact hebben op het milieu. Dit wordt zichtbaar gemaakt in verschillende certificaten. Duurzaamheidscertificaten