• Producten & Systemen
 • Expertise
 • Documentatie
 • Bedrijven
 • bouwplaatsbegeleiding 1b

  Heb ik als afbouwer verplichtingen en verantwoordelijkheden?

  De Wet kwaliteitsborging

  De Wet kwaliteitsborging: heb ik als afbouwer verplichtingen en verantwoordelijkheden?

  Gepubliceerd op: 7 december 2023

  Met de invoering van de Wet kwaliteitsborging (Wkb) voor het bouwen in Nederland ondergaat de bouwsector belangrijke veranderingen. Afbouwers, die verantwoordelijk zijn voor de laatste fase van de bouw, worden ook beïnvloed door deze nieuwe wetgeving. Wat betekent de Wkb voor afbouwers en wat zijn de verplichtingen en de verantwoordelijkheden die hieronder vallen?

  De kern van de Wkb is eenvoudig: het gebouw moet voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Hierin wordt echter niet tot in detail gespecificeerd welke taken en werkzaamheden de afbouwer moet uitvoeren. De afbouwer is weliswaar verplicht om deugdelijk werk te leveren, maar deze verplichting staat niet expliciet in de Wkb vermeld.

  Doen wat je belooft

  Een afbouwer moet allereerst doen wat hij vooraf beloofd. Door aan te haken bij een project, spreken ze uit te voldoen aan de minimale eisen van het bouwbesluit. Dit zijn eisen die door de overheid zijn vastgelegd. Naast deze minimale eisen kan de afbouwer ook andere afspraken maken met de aannemer of opdrachtgever over het eindresultaat. Onderwerpen als laagdikte en vlakheid van wanden vallen hieronder. Als deze afspraken mondeling of schriftelijk worden afgesproken, moet je deze ook echt nakomen.

  Vastleggen voor de aannemer

  Bij de start van een project wordt de afbouwer geïnformeerd over de specifieke eisen van de aannemer. Dit omvat de benodigde rapportages en foto's die moeten worden verstrekt. Het is aan de afbouwer om ervoor te zorgen dat het werk wordt uitgevoerd zoals afgesproken en wordt toegepast volgens de verwerkingsrichtlijnen. Hier komt de rol van kwaliteitsborging in beeld: afbouwers moeten zorgvuldig vastleggen wat er wordt gebouwd, vooral als er specifieke details zijn die moeten worden gecontroleerd.

  Afbouwers moeten ervoor zorgen dat hun werk voldoet aan de wettelijke eisen en dat eventuele fouten of tekortkomingen worden gecorrigeerd. De verantwoordelijkheid gaat door tot de oplevering van het bouwwerk. Afbouwers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van ondermaats of slecht werk. Dit moet aangetoond worden aan de hand van documentatie. Onder die documentatie vallen bijvoorbeeld productbladen of verwerkingsvoorschriften van het product dat is gebruikt. Aan de hand van foto’s is te zien of er volgens de verwerkingsrichtlijnen is gewerkt.

  Documenteren en fotograferen

  Een cruciaal aspect waar afbouwers niet aan kunnen ontsnappen, is het documenteren van hun werkzaamheden. Fotografisch bewijsmateriaal is essentieel. Niet alleen om de voortgang vast te leggen, maar ook als preventieve maatregel. Afbouwers moeten onvolkomenheden direct melden, omdat een gebrek aan communicatie met de aannemer kan leiden tot het verlies van toekomstige opdrachten. Dit doet de afbouwer om naderhand aan de aannemer, die verantwoordelijk is voor het opleverdocument, te voorzien van de benodigde informatie.

  Het maken van foto’s wordt niet alleen aanbevolen, maar kan ook de sleutel zijn tot het voorkomen van toekomstige problemen. Het ontbreken van foto’s kan resulteren in het opnieuw moeten openbreken van afgewerkte delen. Het documenteren van producten, hun opslagcondities en het werkproces wordt aangemoedigd. Het draagt niet alleen bij aan deugdelijk werk, maar biedt ook voordelen voor de aannemer.

  De meldplicht

  Met de Wkb is het verstandig je aan je meldplicht te houden. De meldplicht houdt in dat als je ziet dat stucwerk of een montage niet goed is gedaan, je stopt en dit meldt. Stel je voor, een stukadoor die begint met stucwerk en ontdekt dat de ondergrond niet correct is gemonteerd. Wat moet je doen? Simpel: een melding maken en onmiddellijk stoppen. Zelfs als de aannemer aandringt om door te gaan, heeft de stukadoor met de meldplicht te maken. Deze meldplicht geldt zelfs als het niet direct gerelateerd is aan de eigen werkzaamheden. Het vermijden van problemen in een vroeg stadium kan latere onenigheid voorkomen.

  Maak het onderscheid

  Het onderscheiden als afbouwer kan plaatsvinden door zorgvuldige documentatie, vooral van de details. Het vastleggen van subtiele elementen, zoals de juiste plaatsing van profielen en isolatie zonder gaten, kan een afbouwer onderscheidend maken. Het bewijst niet alleen professionaliteit, maar biedt ook gemoedsrust aan de aannemer en laat zien dat de afbouwer zijn vak verstaat en te vertrouwen is.

  In conclusie, hoewel de Wkb de primaire verantwoordelijkheid bij de aannemer legt, ontkomt de afbouwer niet aan verplichtingen tegenover de aannemer. Documentatie, communicatie en de levering van deugdelijk werk blijven van cruciaal belang, niet alleen voor naleving van de wet, maar ook voor het opbouwen van een solide reputatie in de bouwsector.