Descriere și detalii

Clasă de reacţie la foc A1 conform SR EN 13501-1. Placă cu miez din agregate minerale și ciment Portland, armat cu plasă de fibră de sticlă pe ambele feţe; pentru condiţii de umiditate mare şi expuneri directe la apă; incombustibil, nu conţine compuşi organici - nu dezvoltă microorganisme, mucegaiuri; recomandat în spaţii ca piscine, băi, bucătării, spaţii tehnice insuficient ventilate - parcări interioare; staţii de metrou, şcoli, spitale, subsoluri de clădiri,spaţii cu un coefi cient ridicat de umiditate; rezistentă în timp, nu îşi modifi că forma şi nu se degradează sub acţiunea apei, nu necesită pregăurire

Proprietățile produsului
  • A1

Documente

Variante de produs și ambalare