• Proizvodi i sistemi
 • Divizije
 • Download centar
 • brand blue gradient

  Pravno obaveštenje

  Pravno obaveštenje

  Knauf Digital GmbH Landshuter Allee 10 80637 Minhen, Nemačka Telefon: +49 (0) 9323 / 31-0 E-adresa: [email protected]

  Sud kod kog je privredno društvo upisano: Okružni sud u Minhenu Matični broj: HRB 248534

  Odbor direktora: Christoph Dorn, Lars Klodwig

  Identifikacioni broj za porez na promet u skladu sa članom 27(a) nemačkog zakona o porezu na dodatu vrednost (UStG): DE325999350

  Odgovornost

  Ovaj veb sajt je izrađen uz najveću moguću pažnju, a njegovi sadržaji se redovno pregledavaju. Bez obzira na to odgovornost za tačnost, relevantnost, potpunost i neprekidnu dostupnost je ograničena na slučajeve štete prouzrokovane krajnjom nepažnjom i/ili namerno. Obavezujuće informacije, savete, preporuke ili objašnjenja dajemo isključivo u okviru individualne komunikacije. Zadržavamo pravo na promenu, dopunu, smanjenje ili čak prekid pružanja naše kompletne internet usluge u bilo kom trenutku. Naš sajt sadrži veze do spoljnih veb sajtova trećih lica na čije sadržaje nemamo nikakav uticaj. Ni na koji način ne prisvajamo te sadržaje i ne možemo da preuzmemo odgovornost za te spoljne sadržaje. Za sadržaje povezanih sajtova i njihova pravila o zaštiti privatnosti je u svakom slučaju odgovoran odgovarajući pružalac usluge ili lice koje upravlja sajtom.

  Autorsko pravo

  Raspored veb sajta, upotrebljeni grafički elementi i slike, kao i sadržaji ovog veb sajta su zaštićeni propisima o autorskom pravu i ostaloj intelektualnoj svojini. U vezi s tim izričito zadržavamo sva prava. Naročito je za umnožavanje, obradu, stavljanje u promet i bilo koju drugu vrstu iskorišćavanja potrebna naša pismena dozvola osim ako je prema zakonskim odredbama mera dozvoljena bez dozvole.

  Napomena u skladu sa članom 36 zakona o rešavanju potrošačkih sporova (VSBG) Knauf Digital GmbH neće učestvovati u postupku rešavanja sporova pred arbitražom za rešavanje potrošačkih sporova u smislu VSBG-a i nema takvu obavezu.