• Proizvodi i sistemi
 • Divizije
 • Download centar
 • brand blue gradient

  Politika privatnosti

  Pravila o zaštiti privatnosti

  I. Opšte informacije o obradi podataka

  Podatke o ličnosti svojih korisnika obrađujemo u svrhe opisane u nastavku i u skladu sa merodavnim propisima, a naročito u skladu sa evropskom uredbom o zaštiti podataka.

  Putem ovih pravila o zaštiti privatnosti želimo da obavestimo svoje korisnike o prirodi, obimu i svrhama prikupljanja i upotrebe njihovih podataka o ličnosti, kao i o pravnom osnovu za obradu, periodima pohranjivanja i odgovarajućim pravima u vezi sa obradom podataka.

  II. Naziv i adresa rukovaoca

  Rukovalac u smislu Opšte uredbe o zaštiti podataka i ostalih propisa o zaštiti podataka jeste:

  Knauf Digital GmbH Landshuter Allee 10 80637 Minhen, Nemačka Telefon: +49 (0) 9323 / 31-0 E-adresa: [email protected] https://www.knauf.com

  III. Lice grupe Knauf za zaštitu podataka

  Am Bahnhof 7 97346 Iphofen, Nemačka Telefon: +49 (0) 9323 / 31-0 E-adresa: [email protected]

  IV. Kako na svom veb sajtu obrađujemo podatke o ličnosti

  Obezbeđivanje veb sajta i kreiranje dnevničkih datoteka

  Opis i obim obrade podataka Prilikom svake posete našem veb sajtu naš sistem automatski beleži informacije koje nam prenese korisnikov pregledač. Ti podaci obuhvataju IP adresu i povezanu lokaciju, datum i vreme posete, operativni sistem uređaja, pružaoca internet usluga i veb sajtove koje korisnik pregledava tokom svoje posete našem veb sajtu (tzv. „dnevničke datoteke” ili „zapisi sesija”). Obrada podataka o ličnosti je ključna za rad veb sajta.

  Svrha obrade podataka Generalno koristimo podatke kako bismo omogućili pristup svom veb sajtu i njegov prikaz, obezbedili bezbednost svog veb sajta, a naročito sprečili neovlašćeno ometanje veb sajta, i kako bismo sebi omogućili ostvarivanje svojih prava i obaveza u vezi sa takvim neovlašćenim ometanjem. Osim toga analiziramo zapise sesija kako bismo optimizovali svoj veb sajt. Gorenavedene svrhe takođe predstavljaju naš legitimni interes za obradu podataka.

  Period pohranjivanja Podaci se brišu čim prestanu da budu potrebni za ostvarivanje svrhe u koju su prikupljeni. Ako su podaci zabeleženi u svrhu obezbeđivanja veb sajta, to će se desiti prilikom završetka odgovarajuće sesije. Ako su podaci pohranjeni u dnevničke datoteke, to će se desiti najkasnije u roku od trideset dana.

  Upotreba kolačića

  Naš veb sajt koristi kolačiće. Više informacija možete da pronađete u našim pravilima o kolačićima.

  V. Komunikacija sa korisnicima

  Kontakt

  Opis i obim obrade podataka Na našem veb sajtu se koristi kontakt obrazac i navedena je elektronska adresa što korisnicima omogućava da nam pošalju upite ili zahteve za informacije. Kada korisnik popuni kontakt obrazac, obradićemo njegovu firmu, vrstu odeljenja, ime, e-adresu, poštanski broj, mesto, zemlju, kategoriju namere i ostale podatke koje odluči navesti. Korisnikovi podaci o ličnosti preneti sa porukom obrađuju se isključivo radi obrade razgovora.

  Korisnici nisu dužni da nam daju svoje podatke o ličnosti. Uprkos tome biće nam potrebni relevantni podaci kako bismo mogli da ih kontaktiramo i da odgovorimo na njihov zahtev ili upit.

  Knauf Digital GmbH će u meri potrebnoj za postupanje po korisnikovom kontakt upitu proslediti upit nadležnom Knaufovom povezanom subjektu na dalju obradu.

  Za pružanje usluga kontakt obrasca koristimo funkcije privrednog društva HubSpot Inc., 2nd Floor, 25 First Street, Kembridž, Masačusets 02141, SAD (u daljem tekstu: HubSpot).

  Svrha obrade podataka Obrada podataka o ličnosti u okviru naše komunikacije sa korisnikom zasnovana je na našim legitimnim interesima da odgovorimo na zahteve ili upite ili na drugi način komuniciramo sa korisnicima svog veb sajta. Sa korisnikom takođe komuniciramo, ako je to potrebno, u okviru privođenja ispunjenja ugovora kraju. Te informacije se koriste isključivo za odgovaranje na njihove upite i pružanje potrebne pomoći. Podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe bez izričitog pristanka korisnika.

  Bilten

  Opis i obim obrade podataka Korisnici imaju mogućnost da se na našem veb sajtu besplatno pretplate na opšte ili tematske biltene. Pri tome korisnik mora da navede informacije, uključujući svoje kontakt podatke (ime, prezime, e-adresu) i zemlju, a osim toga može da navede dodatne neobavezne podatke (broj telefona, firmu, zanimanje, poštanski broj, mesto, interese). Informacije prikupljamo u ime privrednog društva iz grupe Knauf za čiji se bilten korisnik interesuje (kako je navedeno prilikom pretplate na bilten) i za korišćenje od strane tog društva.

  Za pružanje usluga biltena koristimo funkcije HubSpota.

  Svrha obrade podataka Privredno društvo iz grupe Knauf koje šalje biltene obrađuje podatke o ličnosti kako bi svoje klijente i potencijalne klijente obavestilo o proizvodima, uslugama i događajima grupe Knauf. Podaci o ličnosti se obrađuju na osnovu pristanka koji korisnik da prilikom prijave za primanje biltena. Podaci se koriste isključivo za slanje biltena.

  Korisnik može bilo kad da opozove pretplatu na bilten. U tu svrhu je u svakom biltenu navedena odgovarajuća veza.

  VI. Kreiranje naloga

  Opis i obim obrade podataka Korisnici mogu da se registruju ili prijave u korisnikov lični nalog kod Knaufa. Pri tome će biti kreiran globalni nalog sa jedinstvenim identifikatorom koji omogućava pristup interfejsu za aplikacije za poslovne klijente, npr. preglede narudžbina ili kalkulator materijala i upravljanje informacijama (npr. kontakt podaci, postavke u vezi sa zemljom i jezikom).

  Korisnik mora za svoju registraciju da navede obavezne informacije, uključujući e-adresu, ime, prezime, kategoriju korisnika (npr. arhitekta, distributer, investitor itd.), zemlju i jezik, a može da navede i broj telefona. Osim toga obrađujemo i korisnikovu IP adresu, kao i datum i vreme registracije.

  Svrha obrade podataka Korisnici moraju da se registruju kako bismo mogli na svom veb sajtu da im pružimo određene sadržaje i usluge, kao i određen pristup našim digitalnim uslugama. Podatke o ličnosti ćemo obrađivati kako bismo ispunili ugovor zaključen sa korisnikom prilikom registracije.

  Period pohranjivanja Podaci će biti obrisani u slučaju opoziva ili promene registracije na našem veb sajtu. Nepotpuni podaci za registraciju (na primer korisnik je naveo ime i e-adresu, ali nije uneo lozinku) ili nalozi blokirani zbog neuspešnog unosa lozinke biće obrisani posle sedam dana.

  VII. Profili privrednog društva

  U okviru stručnih i društvenih mreža upravljamo javno dostupnim profilima privrednog društva pri čemu pružamo informacije o svom privrednom društvu i svojim proizvodima i uslugama u vezi sa temama koje se odnose na građevinske materijale, suvu gradnju, izolaciju i plafone. Objavljujemo najnovije informacije o privrednom društvu i relevantne vesti u oblasti delatnosti kojom se bavimo i omogućavamo korisnicima stručnih i/ili društvenih mreža da komuniciraju s nama.

  Obrađujemo podatke o ličnosti kao što su imena ili slike profila prilikom korisnikove interakcije sa profilom našeg privrednog društva, tj. kada korisnik objavi sadržaj, podeli ga ili obeleži da mu se sviđa. Takva obrada je zasnovana na našem legitimnom interesu da predstavimo informacije o svom privrednom društvu i komuniciramo sa (potencijalnim) klijentima i poslovnim partnerima. Podaci koji nastaju u vezi sa profilom privrednog društva nisu sačuvani u našim sistemima.

  Kada korisnik poseti profil našeg privrednog društva, lice koje upravlja stručnom i/ili društvenom mrežom može dodatno da obradi podatke o ličnosti bez obzira na to da li je korisnik registrovan ili prijavljen u svoj nalog. Obrada podataka od strane društvenih mreža može da bude zasnovana na različitim pravnim osnovima koji su lica koja upravljaju društvenim mrežama dužna da navedu. Mi generalno nemamo uticaj na obradu podataka o ličnosti od strane lica koje upravlja stručnom ili društvenom mrežom, a informacije o aktivnostima obrade relevantnih mreža možete da pronađete u njihovim pravilima o zaštiti privatnosti.

  U principu, korisnici mogu da ostvare svoja prava u odnosu prema nama ili licu koje upravlja predmetnom mrežom kako je objašnjeno u odeljku XIV Rights of the data subject. Imajte na umu da uprkos našem zajedničkom statusu rukovaoca nemamo potpun uticaj na postupke obrade podataka na portalima društvenih medija. Naše mogućnosti se prevashodno odnose na relevantna korporativna pravila pružaoca usluga.

  Bez obrade gorenavedenih podataka o ličnosti korisnikova interakcija sa profilima našeg privrednog društva neće biti moguća.

  Trenutno koristimo sledeće stručne i društvene mreže:

  X (nekadašnji Twitter): platformom upravlja privredno društvo Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dablin 2, Irska. Dodatne informacije o obradi podataka o ličnosti od strane X-a možete da pronađete ovde: https://twitter.com/en/privacy/.

  YouTube: platformom upravlja privredno društvo YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, Kalifornija 94066, SAD. Dodatne informacije o obradi podataka o ličnosti od strane YouTubea možete da pronađete ovde: https://policies.google.com/privacy?hl=sr.

  LinkedIn: platformom upravlja privredno društvo LinkedIn, Unlimited Company Wilton Place, Dablin 2, Irska. Dodatne informacije o obradi podataka o ličnosti od strane LinkedIna možete da pronađete ovde: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

  XING: platformom upravlja privredno društvo XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Nemačka. Dodatne informacije o obradi podataka o ličnosti od strane Xinga možete da pronađete ovde: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

  VIII. Analitika i oglašavanje

  Opis i obim obrade podataka

  Google AdWords

  Koristimo Google AdWords privrednog društva Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dablin, Irska (u daljem tekstu: Google). Ova usluga nam omogućava prikazivanje oglasa. U tu svrhu se od strane Googlea na vaš računar instalira kolačić. Kao posledica toga mogu da se sačuvaju i ocene podaci o ličnosti, prevashodno o čitavoj aktivnosti korisnika (naročito stranicama koje je korisnik posetio i elementima na koje je kliknuo), kao i informacije o uređaju i pregledaču (naročito o IP adresi i operativnom sistemu), podaci o prikazanim oglasima (naročito o oglasima koji su prikazani i da li je korisnik na njih kliknuo), kao i podaci oglašivačkih partnera (naročito pseudonimizovanih korisničkih ID-ova). Za više informacija o obradi podataka od strane Googlea kliknite ovde: https://policies.google.com/privacy?hl=sr.

  Primamo samo informacije o ukupnom broju korisnika koji su reagovali na naš oglas. Ne primamo informacije koje bi nam omogućile da vas identifikujemo. Svrha upotrebe nije praćenje. Podaci o ličnosti se obrađuju na osnovu korisnikovog pristanka.

  Facebook retargeting

  Koristimo funkcionalnosti dodatka za oglašavanje Facebook Retargeting privrednog društva Meta Platforms Technologies Ireland Limited, Merrion Road, Dablin 4, D04 X2K5, Irska (u daljem tekstu: Facebook Retargeting). Facebook Retargeting se koristi za sprovođenje kampanji oglašavanja i interakciju s njima. Facebook Retargeting podseća korisnike na proizvode koje su tražili ili gledali, a nisu ih kupili. Tokom procesa Facebook će na vašem uređaju sačuvati kolačiće. Kao posledica toga Facebook obrađuje naročito sledeće podatke o ličnosti: – informacije o korisnikovim aktivnostima – posećenom veb sajtu – proizvodima koji su prikazani – oglasima na koje je kliknuto – informacije o uređaju, naročito vrsti uređaja, IP adresi – korisnikov nalog kod Facebooka (ako je korisnik prijavljen u Facebook Data) koji se u vezi s tim obrađuje na serverima privrednog društva Meta Platforms, Inc. 1601 Willow Rd Menlo Park, Kalifornija 94025-1453, SAD. Ostali primaoci podataka obuhvataju dobavljače i pružaoce usluga privrednog društva Meta Platforms, Inc., na primer za potrebe analize. Za više informacija o obradi podataka od strane Facebooka kliknite ovde: https://sr-rs.facebook.com/privacy/policy.

  Facebook Retargeting koristimo za prikazivanje oglasa na različitim platformama i analizu načina interakcije korisnika sa tim oglasima. Pri tome želimo da imamo mogućnost da tim korisnicima prikažemo personalizovane oglase što je, dakle, takođe relevantno i za njih. Podaci o ličnosti se obrađuju na osnovu korisnikovog pristanka.

  Google Ads Remarketing

  Koristimo Google Ads Remarketing privrednog društva Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dablin, Irska (u daljem tekstu: Google). Google Remarketing se koristi za ponovno ciljanje posetilaca veb sajta u svrhu oglašavanja putem oglasa Google Ads. Pomoću Google Ads Remarketinga mogu da se stvore ciljne grupe („slične ciljne grupe”) koje su na primer otvorile određene stranice. To omogućava identifikaciju korisnika na drugim veb sajtovima i prikaz ciljanog oglasa. U tu svrhu se od strane Googlea na korisnikov računar instalira kolačić. Kao posledica toga mogu da se sačuvaju i ocene podaci o ličnosti, prevashodno o čitavoj aktivnosti korisnika (naročito stranicama koje je korisnik posetio i elementima na koje je kliknuo), kao i informacije o uređaju i pregledaču (naročito o IP adresi i operativnom sistemu), podaci o prikazanim oglasima (naročito o oglasima koji su prikazani i da li je korisnik na njih kliknuo), kao i podaci oglašivačkih partnera (naročito pseudonimizovanih korisničkih ID-ova). Za više informacija o obradi podataka od strane Googlea kliknite ovde: https://policies.google.com/privacy?hl=sr i https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sr.

  Svrha obrade podataka o ličnosti je ciljano obraćanje ciljnoj grupi. Kolačići pohranjeni na uređaju korisnika prepoznaće korisnika prilikom njegove posete veb sajtu, što omogućava prikaz oglasa korisniku na osnovu njegovih interesa. Podaci o ličnosti se obrađuju na osnovu korisnikovog pristanka.

  Adobe Analytics

  Koristimo analitičku uslugu Adobe Analytics privrednog društva Adobe Inc, 345 Park Avenue, San Hoze, Kalifornija 95110-2704, SAD, i njegovog predstavnika u EU Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dablin 24, Republika Irska (u daljem tekstu: Adobe). U tu svrhu se od strane Adobea na vaš računar instalira kolačić. Kao posledica toga može da dođe do pohranjivanja i ocene podataka o ličnosti, prevashodno o aktivnosti korisnika (naročito stranicama koje je posetio i elementima na koje je kliknuo), kao i informacija o uređaju i pregledaču (naročito o IP adresi i operativnom sistemu). Za više informacija o obradi podataka od strane Adobea kliknite ovde: https://www.adobe.com/uk/privacy.html.

  Obrada korisnikovih podataka o ličnosti od strane Adobe Analyticsa nam omogućava da analiziramo ponašanje naših korisnika prilikom pregledavanja. Ocenom prikupljenih podataka možemo da dođemo do informacija o upotrebi pojedinačnih komponenti naše ponude. To nam pomaže da stalno unapređujemo svoj veb sajt i da takođe poboljšamo njegovu prilagođenost korisnicima.

  Adobe Launch

  Koristimo usluge Adobe Experience Platform Launcha privrednog društva Adobe Inc, 345 Park Avenue, San Hoze, Kalifornija 95110-2704, SAD, i njegovog predstavnika u EU Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dablin 24, Republika Irska (u daljem tekstu: Adobe Launch). Adobe Launch je osmišljen za upravljanje marketinškim i analitičkim tagovima i njihovo uvođenje za veb sajtove i mobilne aplikacije. Koristimo ga za prikupljanje informacija o upotrebi svog veb sajta. Adobe Launch ima biblioteku koja sadrži tagove za druga Adobeova rešenja.

  HubSpot

  Koristimo funkcije HubSpota. HubSpot je integrisano softversko rešenje koje koristimo kako bismo obuhvatili različite aspekte svog onlajn marketinga. To uključuje opšte izveštavanje (naročito o izvorima saobraćaja, pristupima itd.).

  Za više informacija o obradi podataka od strane HubSpota kliknite ovde: https://legal.hubspot.com/privacy-policy.

  Facebook pixel

  Koristimo Facebook pixel privrednog društva Meta Platforms, Inc. 1601 Willow Rd Menlo Park, Kalifornija 94025-1453, SAD i njegovog predstavnika u EU Meta Platforms Technologies Ireland Limited, Merrion Road, Dablin 4, D04 X2K5, Irska. Omogućava nam da pratimo radnje korisnika pošto pogledaju oglas na Facebooku ili kliknu na njega. Kao posledica toga mogu da se sačuvaju i ocene podaci o ličnosti, prevashodno o čitavoj aktivnosti korisnika (naročito stranicama koje je korisnik posetio i elementima na koje je kliknuo), kao i informacije o uređaju i pregledaču (naročito o IP adresi i operativnom sistemu), podaci o prikazanim oglasima (naročito o oglasima koji su prikazani i da li je korisnik na njih kliknuo), kao i podaci oglašivačkih partnera (naročito pseudonimizovanih korisničkih ID-ova). To nam omogućava da pratimo efikasnost oglasa na Facebooku u statističke svrhe i svrhe istraživanja tržišta. Podaci o ličnosti se obrađuju na osnovu korisnikovog pristanka.

  Tokom procesa može da dođe do prenošenja podataka na Facebookove servere u SAD. Podaci prikupljeni na taj način su za nas anonimni, što znači da ne vidimo podatke o ličnosti pojedinačnih korisnika. Uprkos tome Facebook čuva i obrađuje te podatke. Facebook može da poveže te podatke sa vašim nalogom kod Facebooka i da ih upotrebi u sopstvene svrhe oglašavanja u skladu sa Facebookovim pravilima o upotrebi podataka. Za više informacija o obradi podataka od strane Facebooka kliknite ovde: https://sr-rs.facebook.com/privacy/policy.

  LinkedIn Insight Tag

  Koristimo funkcionalnosti marketinškog dodatka LinkedIn Insight Tag privrednog društva LinkedIn Ireland, Unlimited Company, Wilton Place, Dablin 2, Irska. Taj dodatak nam sticanjem informacija o posetiocima veb sajta i pristupom detaljnim izveštajima o kampanjama omogućava da pratimo publike veb sajta i konverzije. Pri tome će LinkedIn na korisnikovom uređaju sačuvati kolačiće. Kao posledica toga LinkedIn obrađuje sledeće podatke o ličnosti: URL, URL uputioca, IP adresu u skraćenom ili heširanom obliku, svojstva uređaja ili pregledača (korisnikovog agenta) i vremenski žig. Za više informacija o obradi podataka od strane LinkedIna kliknite ovde: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

  LinkedIn ne razmenjuje podatke o ličnosti s nama, već prosto podnosi agregirane izveštaje o ciljnoj grupi i oglasima. LinkedIn ima takođe u ponudi funkciju za ponovni marketing koja nam omogućava da prikažemo ciljane i personalizovane oglase van svog veb sajta, a da pri tome ne saznamo identitet posetioca veb sajta. Podaci o ličnosti se obrađuju na osnovu korisnikovog pristanka.

  Svrha obrade podataka Podatke o ličnosti ćemo obrađivati u skladu sa gorenavedenim svrhama na osnovu pristanka korisnika.

  IX. Period pohranjivanja

  Osim ako je u ovim pravilima o zaštiti privatnosti navedeno drugačije, za period pohranjivanja podataka o ličnosti važi sledeće. Podatke o ličnosti pohranjujemo samo dok postoji legitiman razlog ili drugi pravni osnov za to, pri čemu te pravne osnove stalno preispitujemo. Ukoliko pravni osnov za pohranjivanje podataka prestane da postoji, podatke o ličnosti ćemo sigurno obrisati ili ih u pojedinim slučajevima anonimizovati.

  Kriterijumi primenjeni za određivanje naših perioda pohranjivanja uključuju sledeće:

  • koliko dugo smo u neprekidnom odnosu sa korisnicima (na primer dok korisnici imaju kod nas nalog);
  • da li postoji pravna obaveza koja važi za nas (na primer u skladu sa određenim propisima smo dužni da određeno vreme pohranjujemo zapise o transakcijama koje možemo da obrišemo tek posle isteka tog vremena); ili
  • da li je pohranjivanje obavezno s obzirom na naš pravni položaj (na primer u vezi sa primenljivim rokom zastarevanja, parničnim postupkom ili regulatornim istragama).

  X. Razmena podataka

  Ukoliko je razmena potrebna ili primerena, naročito kada imamo pravnu obavezu ili legitimni interes za to, informacije o svojim korisnicima možemo da podelimo:

  • sa trećim pružaocima usluga koji rade u naše ime kako bismo im olakšali usluge koje nam pružaju. Među njima mogu da budu pružaoci usluga kao što su hostovanje veb sajtova, analiza podataka, obrada isplata, ispunjavanje narudžbina, sprečavanje prevara, informaciona tehnologija, pomoć klijentima, sprovođenje marketinga i druge usluge;
  • sa državnim organima, organima za sprovođenje zakona ili ostalim trećim licima u pravne, zaštitne ili bezbednosne svrhe kao što je ispunjavanje pravnih zahteva; izvršavanje ili primena naših uslova usluge i drugih dogovora; i u svrhu zaštite naših prava i imovine ili pružanja bezbednosti našim korisnicima ili trećim licima;
  • sa povezanim subjektima i ostalim privrednim društvima iz grupe Knauf navedenim ovde: https://knauf.com/en/knauf-worldwide.

  XI. Ostali treći pružaoci usluga

  Za obezbeđivanje svog veb sajta koristimo funkcije trećih pružaoca usluga kao što su hostovanje veb sajtova, analiza podataka, obrada isplata, ispunjavanje narudžbina, sprečavanje prevara, informaciona tehnologija, pomoć klijentima, sprovođenje marketinga i druge usluge. U nastavku je dat pregled usluga trećih lica koje koristimo.

  Microsoft Azure

  Veb sajt hostuje na Microsoft Azureu privrednog društva Microsoft Corporation, Microsoft Deutschland GmbH: Walter-Gropius-Strasse 5, 80807, Minhen, Nemačka.

  Za više informacija o obradi podataka od strane Microsoft Azurea kliknite ovde: https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement.

  Okta

  Za registraciju za nalog kod Knaufa na našem veb sajtu i pristup ostalim uslugama koje se na njemu pružaju koristimo platformu za upravljanje identitetima klijenata privrednog društva Okta, Inc., 101 1st Street, San Francisko, Kalifornija 94105, SAD (u daljem tekstu: Okta). Okta upravlja podacima u Nemačkoj i tamo ih pohranjuje, a ponekad u slučaju zahteva za podršku koristi i međunarodne ekipe za podršku na primer u Singapuru, Kanadi, Japanu, Australiji i SAD. Podaci koje prikuplja Okta koriste se samo za rad Knaufovih usluga za koje je potrebna registracija i za upravljanje tim uslugama, kao i za zaključivanje, ispunjavanje ili prestanak osnovnog ugovora sa korisnikom u vezi sa učešćem u usluzi koju je izabrao.

  Za više informacija o obradi podataka od strane Okte kliknite ovde: https://www.okta.com/privacy-policy/.

  Qualtrics

  Koristimo alat za povratne informacije klijenata Qualtrics privrednog društva Qualtrics Ireland Limited: Costello House, 1 Clarendon Row, Dablin 2, D02 TA43, Irska.

  Za više informacija o obradi podataka od strane Qualtricsa kliknite ovde: https://www.qualtrics.com/privacy-statement/.

  Cloudflare

  Na svom veb sajtu koristimo funkcije mreže za distribuciju sadržaja Cloudflare, Inc., 101 Townsend St., San Francisko, Kalifornija 94107, SAD. Mreža za distribuciju sadržaja jeste mreža regionalno raspoređenih servera povezanih putem interneta, a koji se koriste za distribuciju sadržaja – naročito velikih medijskih datoteka kao što su video snimci. Cloudflare pruža usluge veb optimizacije i zaštite koje koristimo kako bismo poboljšali vreme učitavanja svog veb sajta i zaštitili ga od zloupotrebe.

  Za više informacija o obradi podataka od strane Cloudflarea kliknite ovde: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

  Salesforce

  Koristimo funkcije rešenja privrednog društva Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 Minhen, Nemačka (u daljem tekstu: Salesforce). Salesforce je softversko rešenje za upravljanje odnosima sa klijentima u oblaku, a koristimo ga kako bismo obuhvatili različite aspekte upravljanja odnosima sa svojim klijentima. Kako bismo uspešno izašli u susret svojim klijentima, na platformi Salesforce obrađujemo njihove podatke o ličnosti, između ostalog, ime, e-adresu, broj telefona, poslovne informacije kao što su naziv i opis radnog mesta, jezik i zemlja.

  Za više informacija o obradi podataka od strane Salesforcea kliknite ovde: https://www.salesforce.com/eu/company/privacy/.

  XII. Prekogranična razmena podataka

  Kao globalna kompanija možemo u skladu sa merodavnim propisima o zaštiti podataka da podelimo podatke o ličnosti sa ostalim Knaufovim subjektima, kancelarijama ili odeljenjima. Ako je potrebno, biće u obliku standardnih ugovornih klauzula obezbeđene odgovarajuće zaštitne mere za prenošenje podataka o ličnosti unutar grupe Knauf.

  Podaci o ličnosti korisnika mogu da se pohranjuju i obrađuju u bilo kojoj zemlji gde imamo poslovne prostorije ili gde smo angažovali pružaoce usluga. Informacije mogu da se prenesu u zemlje van korisnikove zemlje boravka, a takve zemlje mogu da imaju pravila o zaštiti podataka koja se razlikuju od pravila korisnikove zemlje. U određenim okolnostima sudovi, agencije za sprovođenje zakona, regulatorne agencije i bezbednosni organi u tim zemljama mogu da imaju pravo na pristup informacijama o ličnosti.

  Dodatne informacije u vezi sa EU: Podaci o ličnosti mogu da se prenesu u zemlju van EU za koju Evropska komisija nije odlučila da pruža primereni nivo zaštite podataka u skladu sa standardima EU. Za prenošenje iz EU u zemlje koje Evropska komisija ne smatra primerenim uspostavili smo primerene mere (kao što su standardne ugovorne klauzule koje je usvojila Evropska komisija) i, kad je potrebno, dodatne tehničke i/ili organizacione mere za zaštitu podataka o ličnosti naših korisnika.

  XIII. Prava lica na koja se podaci odnose

  Ako ste pojedinac na čije se podatke o ličnosti i obradu tih podataka o ličnosti od strane rukovaoca primenjuje Opšta uredba o zaštiti podataka, imate određena prava navedena u nastavku pod uslovom da su ispunjeni zakonski zahtevi. Ako se Opšta uredba o zaštiti podataka ne primenjuje na vaše podatke o ličnosti i njihovu obradu, ta prava možda ne dolaze u obzir pa ništa u ovim pravilima o zaštiti privatnosti ne sme da se tumači na način da uspostavlja prava i obaveze koje prekoračuju ono što je propisano odgovarajućim merodavnim propisima o zaštiti podataka.

  • Pravo na informacije
  • Pravo na ispravku
  • Pravo na ograničenje obrade podataka
  • Pravo na brisanje
  • Pravo na prenosivost podataka
  • Pravo na opoziv pristanka u svakom trenutku sa budućim dejstvom
  • Pravo na podnošenje žalbe nadzornom organu

  Osim toga imate pravo na prigovor na obradu podataka na osnovu legitimnih interesa.