• Produkter & System
 • Division
 • Dokumentation
 • Knauf_Fabrik Åhus_01

  Historia

  1932

  Det hela började 1932, då två bröder och gruvingenjörer Alfons och Karl Knauf säkrade gruvrättigheterna till gipsfyndigheter i Schengensamhället (Obermosel) i Tyskland. Projektet blev snabbt krönt med framgång: 1933 grundades Knaufs första gipsfabrik i Perl (Moselle), Tyskland – och denna fabrik är fortfarande kärnan i produktionsteknologi för den världsomspännande Knauf-gruppen.

  1949

  Grundandet av Förbundsrepubliken Tyskland 1949 var också en tid för nystart för Knauf – sammanfallande med en milstolpe i företagets historia när företaget flyttade från Perl till Iphofen i norra Bayern.

  1958

  Iphofen och ledarskap inom innovation. I Iphofen accelererade tillväxten av familjeföretaget som en innovativ aktör i byggmaterialindustrin. Till exempel skapade Knauf helt nya konstruktionsmetoder för produktion av helt nya gipsskivor 1958.

  1970

  1970 gjorde Knauf sin första investering i ett byggmaterial som inte gjordes av gips: Perlit. Knaufs engagemang i Deutsche Perlite GmbH (i Dortmund) betonade de systematiska ambitionerna i sin verksamhet på lång sikt.I början av 1970-talet beslutades det att hamnen i Åhus skulle byggas ut, samtidigt som danska Danogips förde förhandlingar med kommunen om att bygga en fabrik i Åhus hamn. Intresset var stort från kommunens sida då en ny industri skulle ge arbetstillfällen och mer beläggning i hamnen. I samband med de nya planerna påbörjades en utbyggnad av hamnen. Stora mängder fyllnadsmassor transporterades till Åhus och hamnområdet expanderade. Byggnaderna stod klara att tas i bruk 1976. Maskinerna installerades under 1977 och fabriken kunde köras igång i februari 1978. Under åren har fabriken succesivt byggts om och till samt anpassats till dagens höga miljö- och produktionskrav. Fabriken drevs av Danogips under åren 1976 – 1992.

  1978

  1978 lade Knauf hörnstenen för sin isoleringsmaterialavdelning, ett område som fortfarande är mycket viktigt idag. Knauf tog över en produktionsanläggning för glasullisoleringsmaterial i Shelbyville (USA). 

  1980

  I början av 1980-talet var en annan betydande förändring på väg: Nikolaus och Baldwin Knauf, söner till grundarna, tog över ledningen för koncernen. Knauf har nu 220 produktionsanläggningar och försäljningsorganisationer i över 80 länder, 28 000 anställda över hela världen och en försäljning på 7,2 miljarder euro (2018). 

  1992

  Knauf förvärvade Danogips och därmed var Knauf Danogips fött. De första åren kördes fabriken enbart på dagtid, men efterhand som Knauf Danogips expanderade på den svenska marknaden utökades produktionen till flerskift. Till att börja med tillverkades enbart standardgipsskivor i Åhusfabriken, men efterhand har produktmixen utökats och idag produceras ett komplett skivsortiment i fabriken.

  2008

  2008 överfördes Nikolaus och Baldwin Knauf till bolagets aktieägarutskott. I utskottet växlade de med varandra som ordförande och vice ordförande.

  2011

  Knauf Danogips förvärvar Sävsjö Plåtindustri.

  2024

  Knauf Danogips byter namn till Knauf Sverige.

  IDAG

  För närvarande är ledningen för Knauf-koncernen i händerna på Alexander Knauf, Jörg Kampmeyer och Uwe Knotzer, som alla tre har titeln General Partner.