• Produkter & System
 • Division
 • Dokumentation
 • Knauf_Domstolsbyggnaden Malmö_01

  MONTAGE

  Knauf_Montage_01

  Ett hållbart slutresultat och en väl fungerande arbetsmiljö.

  Ett hållbart slutresultat och en väl fungerande arbetsmiljö. Knauf anvisningar om såväl enskilda byggprodukter som för kompletta system ger dig vägledande kunskap som underlättar installation och montage. Knauf produkter ska inte enbart bilda ett fungerande system utan ska även ansluta till andra byggnadsdelar på ett sådant sätt så att systemegenskaper bibehålls. De tekniska funktionskraven ska uppfyllas samtidigt som önskemål om utformning och estetik ska tillgodoses. Dessutom är det är viktigt att transportera, lasta/lossa och förvara en produkt på rätt sätt för att säkerhetsställa produktens egenskaper. Det kan t.ex. gälla att skydda produkten mot fukt och åverkan. Rätt hantering sparar både tid och pengar. Men än viktigare än tid och pengar är din hälsa. Det ska vara tryggt att hantera våra produkter. Så välkommen att använda de hjälpmedel som finns för arbete, teknik och utförande.

  Knauf_Media Evolution Malmö_03

  Läs mer om hantering av gipsskivor

  Mer om Montage