• Produkter & System
 • Division
 • Dokumentation
 • Knauf_Utbildning_03

  Utbildningar

  Stärk kompetensen i företaget med våra Ackrediteringsutbildningar

  Med Knauf ackrediteringsutbildning stärker ni kompetensen i företaget, minimerar riskerna för felmontage och ökar er konkurrenskraft på marknaden. Utbildningen ger djupgående kunskap om byggteknik och byggtekniska detaljer. Undervisningen består både av teori och praktik. ”Montage Innervägg” är vår handbok som övergripande består av skivmontage, grunder i byggfysik, väggar med olika typer av stomme, väggar med funktion samt anslutning och detaljer. Vid fullgjord utbildning får varje deltagare ett intyg som styrker deras kompetens, samt ett kvalitetsmärke till företagets hemsida och en fysisk dekal att sätta på arbetsfordonen.

  Tid Utbildningens varaktighet är två hela dagar à 8 timmar. Det optimala upplägget är två heldagar efter varandra. Dock kan upplägget anpassas efter ert företags, behov och planering.

  Plats Både den teoretiska och den praktiska utbildningen genomförs på Knauf utbildningscentrum, KDUC i Åhus.

  Övrig information Skulle det finnas behov av anpassad utbildning, kontakta någon av våra säljare så undersöks möjligheterna för detta.Alla utbildningar innehåller både teori och praktik. Samtliga utbildningspaket inkluderar lunch, fika, kurslitteratur och kursintyg.Utbildningen genomförs i första hand i utbildningslokal Knauf Utbildningscenter i Åhus och med möjlighet till fabriksvisning. Vid önskemål om annan kursort kontakta någon av våra säljare. Max antal kursdeltagare är 15 st.

  Läs mer om vår akrediteringsutbildning "Innervägg"

  Knauf_Utbildning_05

  Kontakta din säljare för bokning av utbildning.

  Läs mer om våra utbildningar