• Produkter & System
 • Division
 • Dokumentation
 • pftgex5xfdg6izow64mv

  Noll koldioxidutsläpp

  Zero Carbon

  Vi siktar på att kunna leverera produkter och lösningar helt utan inbäddad koldioxid.

  Vår stora ambition är att minimera. Upptäck hur vi minskar avtrycket från våra produkter, fabriker och kontor världen över. Vi är fast beslutna att minska det ekologiska fotavtrycket från hela organisationen, utöver inbäddad koldioxid.

  Vid sidan av våra fyra långsiktiga mål, har vi skapat delmål till 2025 som alla kan börja uppnå redan nu.

  Vi är övertygade om att de styrande ska ansvara över att processen går framåt för att uppnå dessa mål. Vi får inte lämna över problemet till nästa generation att hantera.