• Produkter & System
 • Division
 • Dokumentation
 • Knauf - Betokontakt - Betokontakt

  Certifikat och intyg

  SundaHus

  Betokontakt

  För grundning av icke sugande underlag som ska beläggas med gipsputs.
  • Färdigblandad
  • Bra vidhäftning
  • Låga emissioner
  • För icke sugande underlag

  Tillämpningsområde

  Innervägg
  Betokontakt
  BetokontaktFör grundning av icke sugande underlag som ska beläggas med gipsputs.

  Beskrivning och detaljer

  Gipsputsprimer som förbättrar vidhäftningen mot svagt sugande släta underlag, exempelvis blanka betongytor. För invändiga mineralbaserade, bärkraftiga underlag som på grund av sin täthet och/ eller dåliga sugförmåga inte är lämpliga att putsa på direkt Betokontakt ger ökad vidhäftning mellan underlag och gipsputs eller Perlfi x (vid limning av gipsskivor).

  Produktens egenskaper
  • Färdigblandad
  • Bra vidhäftning
  • Låga emissioner
  • För icke sugande underlag

  Dokument

  Produktvarianter och förpackningar

  Betokontakt