Fasadskiva 31

Fasadskiva för vägg, utvändiga installation.
Knauf - Fasadskiva 31 - SE Fasad
 • Utmärkt termisk prestanda som ett yttre isoleringslager i en ventilerad fasadkonstruktion för att förhindra köldbryggor och minska energikostnaderna.
 • Fast skiva för enkel hantering på byggplatsen.
 • Lämpar sig för installation på konstruktioner med trä- och stålreglar.
 • Förbättrar ytterväggens ljudabsorberande egenskaper.

Tillämpningsområde

Yttervägg / FasadInnervägg

Certifikat och intyg

Blue angelCEEPDEUCEBIndoor Air Comfort® GoldBREEAM®DeclareSundaHus

Beskrivning och detaljer

Fasadskivan är en fast skiva av hög kvalitet för utvändiga applikationer. Oftast installeras fasadskivan för att skapa ett vindskydd i ventilerade fasader på såväl låga som höga byggnader för att förhindra köldbryggor och kondensering. För smidigare installation är produktens dimensioner anpassade efter standardmåtten i svenska byggkonstruktioner. När fasadskivan monteras bör distanser användas bakom spikreglarna (4st / m2) för att undvika att fasadskivan deformeras i samband med att fasadskiktet monteras.

Produktens egenskaper
 • Utmärkt termisk prestanda som ett yttre isoleringslager i en ventilerad fasadkonstruktion för att förhindra köldbryggor och minska energikostnaderna.
 • Fast skiva för enkel hantering på byggplatsen.
 • Lämpar sig för installation på konstruktioner med trä- och stålreglar.
 • Förbättrar ytterväggens ljudabsorberande egenskaper.
 • Enkel att skära.

Dokument

Förklaring av prestanda
 • Prestandadeklaration: G4207OPCPR
 • Prestandadeklarationer (DoP), säkerhetsdatablad (SDS) och miljövarudeklarationer (EPD) för våra produkter kan hittas via en central Knauf Insulation-databas.
Knauf Insulation DoP, SDS, EPD Filer

Produktvarianter och förpackningar