• Produkter & System
 • Division
 • Dokumentation
 • Knauf - Fasadskiva 31 - SE Fasad

  Certifikat och intyg

  Blue angelCEEPDEUCEBIndoor Air Comfort® GoldBREEAM®DeclareSundaHus

  Fasadskiva 31

  Fasadskiva för vägg, utvändiga installation.
  • Utmärkt termisk prestanda som ett yttre isoleringslager i en ventilerad fasadkonstruktion för att förhindra köldbryggor och minska energikostnaderna.
  • Fast skiva för enkel hantering på byggplatsen.
  • Lämpar sig för installation på konstruktioner med trä- och stålreglar.
  • Förbättrar ytterväggens ljudabsorberande egenskaper.

  Tillämpningsområde

  Yttervägg / FasadInnervägg
  SE Fasad
  Fasadskiva 31Fasadskiva för vägg, utvändiga installation.

  Beskrivning och detaljer

  Fasadskivan är en fast skiva av hög kvalitet för utvändiga applikationer. Oftast installeras fasadskivan för att skapa ett vindskydd i ventilerade fasader på såväl låga som höga byggnader för att förhindra köldbryggor och kondensering. För smidigare installation är produktens dimensioner anpassade efter standardmåtten i svenska byggkonstruktioner. När fasadskivan monteras bör distanser användas bakom spikreglarna (4st / m2) för att undvika att fasadskivan deformeras i samband med att fasadskiktet monteras.

  Produktens egenskaper
  • Utmärkt termisk prestanda som ett yttre isoleringslager i en ventilerad fasadkonstruktion för att förhindra köldbryggor och minska energikostnaderna.
  • Fast skiva för enkel hantering på byggplatsen.
  • Lämpar sig för installation på konstruktioner med trä- och stålreglar.
  • Förbättrar ytterväggens ljudabsorberande egenskaper.
  • Enkel att skära.

  Dokument

  Förklaring av prestanda
  • Prestandadeklaration: G4335PPCPR
  • Prestandadeklarationer (DoP), säkerhetsdatablad (SDS) och miljövarudeklarationer (EPD) för våra produkter kan hittas via en central Knauf Insulation-databas.
  Knauf Insulation DoP, SDS, EPD Filer

  Produktvarianter och förpackningar

  Fasadskiva 31