Fill & Finish Spray Max

Används som sprutspackel och är avsedd för vägg och takytor inomhus. För underlag som gipsskivor, betong, lättbetong eller murverk
Knauf - Fill & Finish Spray Max - Fill Finish Spray Max Pail and Bag

Tillämpningsområde

Innervägg

Certifikat och intyg

SundaHus

Beskrivning och detaljer

Färdigblandat mediumgrovt sprutspackel med god vidhäftning och extra god fyllnadsgrad. Låga emissioner, lättslipat. Färg - vit Underlaget ska vara rent, stabilt och dammfritt, större defekter lagas. Underlag kan vara gipsskivor, betong, lättbetong eller murverk. Ojämnheter/håligheter större än 5 mm fylls med gipsspackel/-puts t.ex. Knauf Rotband. Appliceras med spackelspruta. Slipa med fint sandpapper, kornstorlek 180 eller finare. Ta bort damm från ytan innan du målar eller tapetserar. Följ leverantörens instruktioner angående materialet som används som ytskikt. Undvik slipning mellan de olika skikten.

Produktvarianter och förpackningar