• Produkter & System
 • Division
 • Dokumentation
 • Knauf - Light Board - Light Board

  Certifikat och intyg

  SundaHus

  Light Board

  Lättviktsskiva för invändig beklädnad.
  • Lättviktsskiva - en normalgipsskiva medlåg vikt för förbättrad ergonomi.
  • Invändig beklädnad vid nybyggnation ochrenovering.
  • Beklädnad av böjda konstruktioner.
  • Tak- och väggkonstruktioner.

  Tillämpningsområde

  Innervägg
  Light Board
  Light BoardLättviktsskiva för invändig beklädnad.

  Beskrivning och detaljer

  Normalgipsskiva med lägre vikt för bättre arbetsmiljö. Light Board är lämplig som alternativ till Classic Board i avskiljande väggar utan högre ljudkrav.

  Produktens egenskaper
  • Lättviktsskiva - en normalgipsskiva medlåg vikt för förbättrad ergonomi.
  • Invändig beklädnad vid nybyggnation ochrenovering.
  • Beklädnad av böjda konstruktioner.
  • Tak- och väggkonstruktioner.
  • Brandskydd av pelare och balkar i stål.
  • För rumsavskiljande konstruktioner medbrandkrav samt även vid ljud-isoleringutan högre krav
  Tillämpningsområde

  Kärna av gips förstärkt med glasfiber och med ytskikt av kartong.

  Dokument

  Produktvarianter och förpackningar

  Light Board