Perlfix

Gipsbaserad fästmassa för gipsskivor mot betong, lättbetong, tegel, puts och gips
Knauf - Perlfix - Perlfix
 • Från 5 till ca 25 mm skikt
 • God vidhäftning och snabbhärdande
 • Öppentid ca 30 minuter
 • Gipsbaserat och enkelt att blanda

Tillämpningsområde

InnerväggPlatt tak

Certifikat och intyg

SundaHusEPD

Beskrivning och detaljer

För fastsättning av gipsskivor mot befintliga väggar av t.ex. betong, tegel, lättbetong och liknande samt även mot gipsskiveväggar. Kan även användas för lagning av mindre skador på gipsskivor Möjliggör en liten påbyggnad då fastsättning kan göras dikt mot befintlig vägg och utan att en regelstomme behöver byggas upp. Var dock uppmärksam på att ljudisoleringen kan försämras på grund av att en tunn luftspalt uppstår mellan gipsskivan och det ojämna underlaget (resonans bildas i luftspalten). Perlfix appliceras i tjocklek från 5 mm upp till ca 25 mm på underlaget och fungerar utmärkt till både 12,5 mm Classic Board och 6,5 mm Reno Board.

Produktens egenskaper
 • Från 5 till ca 25 mm skikt
 • God vidhäftning och snabbhärdande
 • Öppentid ca 30 minuter
 • Gipsbaserat och enkelt att blanda
 • Låga emissioner
 • Fungerar utmärkt till både 12,5 mm Classic Board och 6,5 mm Reno Board
 • Gipsskivor uppsatta med Perlfix kan ingå i väggkonstruktionens brandmotstånd

Dokument

Produktvarianter och förpackningar