• Produkter & System
 • Division
 • Dokumentation
 • Knauf - Solopanel UFF Q 8/18 - Solopanel G 6 18

  Solopanel UFF Q 8/18

  Fastmonterat undertak
  • Monolistisk sömlös yta
  • Samstämmighet mellan väggar och tak
  • Ommålningsbar utan förlust av akustik
  • Hållbart

  Tillämpningsområde

  Undertak
  Solopanel G 6 18
  Solopanel UFF Q 8/18Fastmonterat undertak

  Beskrivning och detaljer

  Solopanel Kontinuerlig perforering med monolitisk design. Ett val mellan osynliga eller diskreta fogar. Akustiskt undertak för tak- eller väggytor. Stratopanel Kontinuerlig perforering med monolistisk design. Akustiktak för tak- eller väggytor.

  Produktens egenskaper
  • Monolistisk sömlös yta
  • Samstämmighet mellan väggar och tak
  • Ommålningsbar utan förlust av akustik
  • Hållbart

  Produktvarianter och förpackningar

  Solopanel UFF Q 8/18