Stålregelskiva 35

Flexibel universal glasullsskiva för stålreglar.
Knauf - Stålregelskiva 35 - Knauf Insulation STEEL Slab 35 Standard2-Packaging-SCAN
 • Stålregelskivorna finns med flera olika termiska prestanda för ökad flexibilitet: Lambda 0,037 eller 0,035.
 • Euroklass A1, obrännbart.
 • Reducerar energiförbrukningen och energikostnaderna.
 • Robusta, halvstyva skivor för smidig hantering.

Tillämpningsområde

UndertakSluttande takInnervägg

Certifikat och intyg

Blue angelCEEPDEUCEBIndoor Air Comfort® GoldBREEAM®DeclareSundaHus

Beskrivning och detaljer

Stålregelskivor installeras främst i utvändiga stålregelkonstruktioner för högre termisk och akustisk prestanda. Precis som alla Knauf Insulations övriga skivor tillverkas de med det unika, patenterade bindemedlet ECOSE® Technology för smidig hantering och installation. De olika termiska klassificeringarna innebär att byggingenjörer och installatörer kan tillgodose en rad olika U-värden och budgetar. Skivorna är tillverkade och klara för installation mellan stålreglar med 600cc eller 450cc. Stålregelskivor kan även installeras i innerväggar. Förpackningarna är lätta och kompakta för smidig hantering och minimal förvaringsyta.

Produktens egenskaper
 • Stålregelskivorna finns med flera olika termiska prestanda för ökad flexibilitet: Lambda 0,037 eller 0,035.
 • Euroklass A1, obrännbart.
 • Reducerar energiförbrukningen och energikostnaderna.
 • Robusta, halvstyva skivor för smidig hantering.
 • Tillverkade med ECOSE® Technology för smidig installation.
 • Avancerad komprimeringsteknik för minimal förvaringsyta och smidig hantering.

Dokument

Förklaring av prestanda
 • Prestandadeklaration: G4207LPCPR
 • Prestandadeklarationer (DoP), säkerhetsdatablad (SDS) och miljövarudeklarationer (EPD) för våra produkter kan hittas via en central Knauf Insulation-databas.
Knauf Insulation DoP, SDS, EPD Filer

Produktvarianter och förpackningar