• Produkter & System
 • Division
 • Dokumentation
 • Knauf - Stålregelskiva 35 - Knauf Insulation STEEL Slab 35 Standard2-Packaging-SCAN

  Certifikat och intyg

  Blue angelCEEPDEUCEBIndoor Air Comfort® GoldBREEAM®DeclareSundaHus

  Stålregelskiva 35

  Flexibel universal glasullsskiva för stålreglar.
  • Stålregelskivorna finns med flera olika termiska prestanda för ökad flexibilitet: Lambda 0,037 eller 0,035.
  • Euroklass A1, obrännbart.
  • Reducerar energiförbrukningen och energikostnaderna.
  • Robusta, halvstyva skivor för smidig hantering.

  Tillämpningsområde

  UndertakSluttande takInnervägg
  Knauf Insulation STEEL Slab 35 Standard2-Packaging-SCAN
  Stålregelskiva 35Flexibel universal glasullsskiva för stålreglar.

  Beskrivning och detaljer

  Stålregelskivor installeras främst i utvändiga stålregelkonstruktioner för högre termisk och akustisk prestanda. Precis som alla Knauf Insulations övriga skivor tillverkas de med det unika, patenterade bindemedlet ECOSE® Technology för smidig hantering och installation. De olika termiska klassificeringarna innebär att byggingenjörer och installatörer kan tillgodose en rad olika U-värden och budgetar. Skivorna är tillverkade och klara för installation mellan stålreglar med 600cc eller 450cc. Stålregelskivor kan även installeras i innerväggar. Förpackningarna är lätta och kompakta för smidig hantering och minimal förvaringsyta.

  Produktens egenskaper
  • Stålregelskivorna finns med flera olika termiska prestanda för ökad flexibilitet: Lambda 0,037 eller 0,035.
  • Euroklass A1, obrännbart.
  • Reducerar energiförbrukningen och energikostnaderna.
  • Robusta, halvstyva skivor för smidig hantering.
  • Tillverkade med ECOSE® Technology för smidig installation.
  • Avancerad komprimeringsteknik för minimal förvaringsyta och smidig hantering.

  Dokument

  Förklaring av prestanda
  • Prestandadeklaration: G4207LPCPR
  • Prestandadeklarationer (DoP), säkerhetsdatablad (SDS) och miljövarudeklarationer (EPD) för våra produkter kan hittas via en central Knauf Insulation-databas.
  Knauf Insulation DoP, SDS, EPD Filer

  Produktvarianter och förpackningar

  Stålregelskiva 35