• Produkter & System
 • Division
 • Dokumentation
 • Knauf - Step Board - Step Board

  Certifikat och intyg

  SundaHus

  Step Board

  Golvskiva i gips för de flesta typer av underlag och golvbeläggningar.
  • Golvskiva för avstyvning och lätt avjämning ovanpå spånskiva, trägolv, cellplast samt trapetsprofilerad plåt och platonmatta i kombination med SBS bjälklag .
  • Invändigt undergolv vid både nybyggnation och renovering I bostäder, kontor, skolor, daghem och hotell
  • Gott bidrag med både ljudisolering och brandmotstånd i bjälklag
  • Utmärkt underlag för alla standardbeläggningar som t ex klinker, trägolv och linoleum

  Tillämpningsområde

  Golv
  Step Board
  Step BoardGolvskiva i gips för de flesta typer av underlag och golvbeläggningar.

  Beskrivning och detaljer

  Step Board (Golvgipsskiva) används som underlag för golvbeläggning av exempelvis keramiska plattor och har utmärkta egenskaper beträffande avstyvning, lätt avjämning, brandskydd och för att dämpa steg och luftljud i kombination mot befintliga golvunderlag av ex trä eller spånskiva. Skivan används i bostäder, kontor, skolor, hotell och övriga lokaler där inga större punktlaster förekommer.

  Produktens egenskaper
  • Golvskiva för avstyvning och lätt avjämning ovanpå spånskiva, trägolv, cellplast samt trapetsprofilerad plåt och platonmatta i kombination med SBS bjälklag .
  • Invändigt undergolv vid både nybyggnation och renovering I bostäder, kontor, skolor, daghem och hotell
  • Gott bidrag med både ljudisolering och brandmotstånd i bjälklag
  • Utmärkt underlag för alla standardbeläggningar som t ex klinker, trägolv och linoleum
  • Beroende på underlag läggs golvskivan i ett lag eller som flytande undergolv i 2 skivlag.
  • Läggs mot bärande, hela, stabila, plana och torra underlagsytor

  Dokument

  Produktvarianter och förpackningar

  Step Board