• Produkter & System
 • Division
 • Dokumentation
 • Knauf - Träregelrulle 35 - Knauf Insulation Timber Roll 35 2-Packaging-SCAN

  Certifikat och intyg

  Blue angelCEEPDEUCEBIndoor Air Comfort® GoldBREEAM®DeclareSundaHus

  Träregelrulle 35

  Glasullsisolering på rulle.
  • Stålregelskivorna finns med flera olika termiska prestanda för ökad flexibilitet: Lambda 0,037 eller 0,035.
  • Euroklass A1, obrännbart (se sidan 8).
  • Reducerar energiförbrukningen och energikostnaderna.
  • Robusta, halvstyva skivor för smidig hantering.

  Tillämpningsområde

  UndertakYttervägg / FasadInnerväggSluttande tak
  Knauf Insulation Timber Roll 35 2-Packaging-SCAN
  Träregelrulle 35Glasullsisolering på rulle.

  Beskrivning och detaljer

  Flexibla och lätta glasullsrullar för allmän byggisolering. Lämpar sig för värmeoch akustikisolering i väggar, tak och golv i alla typer av byggnader. Produkten är CE-märkt

  Produktens egenskaper
  • Stålregelskivorna finns med flera olika termiska prestanda för ökad flexibilitet: Lambda 0,037 eller 0,035.
  • Euroklass A1, obrännbart (se sidan 8).
  • Reducerar energiförbrukningen och energikostnaderna.
  • Robusta, halvstyva skivor för smidig hantering.
  • Tillverkade med ECOSE® Technology för smidig installation.
  • Avancerad komprimeringsteknik för minimal förvaringsyta och smidig hantering.

  Dokument

  Förklaring av prestanda
  • Prestandadeklaration: G4207LPCPR
  • Prestandadeklarationer (DoP), säkerhetsdatablad (SDS) och miljövarudeklarationer (EPD) för våra produkter kan hittas via en central Knauf Insulation-databas.
  Knauf Insulation DoP, SDS, EPD Filer

  Produktvarianter och förpackningar

  Träregelrulle 35